Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

WZNOWIONO BUDOWĘ NOWEGO PRZEDSZKOLA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 02.2019

    Wznowiona została budowa nowego przedszkola w Łąkcie Górnej. Z początkiem września 2019 roku w nowym budynku zostaną uruchomione dwa nowe oddziały. Całkowita wartość projektu pod nazwą "Łąkta Górna przyjazna przedszkolakom" 460 527,5 zł, kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 391 448,37, wkład własny 69 079,13 zł.
    Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej w gminie Żegocina poprzez utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych dla dla 50 dzieci 3-4 letnich, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 100 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz rozwój kompetencji przez podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli w okresie od 01.07.2019 - 30.06.2021 r.
     W wyniku zajęć dodatkowych z logopedii, rytmiki i tańca, zajęć plastyczno-teatralnych, informatyki i j. angielskiego zostaną wyrównane zdiagnozowane deficyty. W ramach utworzenia 50 nowych miejsc przedszkolnych planowana jest adaptacja sal w przedszkolu oraz ich wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjne/dydaktyczne oraz zatrudnienie 4 nauczycieli i pomocy przedszkolnej.

Z HISTORII BUDOWY

2018-01-12. 2018-01-12.
2018-01-12.
2018-03-23. 2018-03-23.
2018-03-23.
2018-06-12. 2018-06-12.

2018-06-12.

2018-08-13. 2018-10-02.

2018-08-13.

2018-10-02.

2018-10-11. 2018-10-13.

2018-10-11.

2018-10-13.

[wstecz]