Jubileusz 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - 23.02.2019 r.

XXV - LECIE LO W ŻEGOCINIE - UROCZYSTE OBCHODY I BAL - 23.02.2019

    W sobotni wieczór 23 lutego 2019 r. zostały zorganizowane uroczyste obchody XXV-lecia Liceum Ogólnokształcącego - pierwszej Szkoły w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie. Jubileusz połączono ze Zjazdem i Balem Absolwentów tej placówki oświatowej. 
   O godzinie 17 w żegocińskim kościele odprawiona została msza święta, odprawiona w intencji szkoły, a celebrowana przez: ks. prof. dr hab. Jacka Urbana - Kapelan Sodalicji św. Jadwigi Królowej (dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II),  ks. Jánosa Domokosa - Proboszcza Parafii Św. Anny z Budapesztu, ks. seniora Leszka Dudziaka, księży katechetów i ks. Piotra Barczyka - absolwenta żegocińskiej szkoły (matura - 1997 rok), który wygłosił piękne, wzruszające kazanie o różnych obliczach miłości mającej źródło w Miłości Boga. Stwierdził, że mają w niej udział nauczyciele Zespole Szkół, którzy wykształcili jego i pięcioro jego rodzeństwa. Na zakończenie dziękował wszystkim nauczycielom, składając na ręce Pani Dyrektor bukiet róż.
   Dwie godziny później w szkolnej auli noszącej imię jednego z twórców tej szkoły - Ks. Antoniego Poręby, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe, pełne wspomnień, podziękowań, pokazów, biesiadowania i świetnej zabawy przy dobrej muzyce, granej przez znanego żegocińskiej DJ - Piotra Kępę. W roli konferansjerki poprowadziła ją absolwentka tej szkoły - Małgorzata Mikołajek. Przybyłych gości powitała Dyrektorka Zespołu Szkół Katarzyna Sutor. Pierwszą część spotkania poświęcono na przemówienia. Jako pierwsza głos zabrała Pani Danuta Pączek, dyrektorka tej placówki przez ostatnie 21 lat. W jej przemówieniu było wiele wspomnień, refleksji i danych statystycznych. Słuchacze dowiedzieli się, że w okresie minionych 25 lat rozbudowano budynek szkolny, wymieniono meble, urządzono pracownie. W liceum uczyło się 892 uczniów, w ZSZ - 953 uczniów, w gimnazjum - 956, w LO dla dorosłych - 239, a pracowało z nimi około stu nauczycieli (największa rotacja była z nauczycielami języków obcych). Była Pani Dyrektor podkreśliła wielkie zaangażowanie rodziców, Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, bardzo dobra pracę samorządu uczniowskiego. Przypomniała także główne wydarzenia z minionego okresu funkcjonowania szkoły, w tym wieloletnią już wymianę młodzieży z żegocińskiej szkoły i Egyetemi Katolikus Gimnázium z Budapesztu, nadanie sztandaru, kilkuletnią już realizację innowacji pedagogicznej w Klasie Straży Granicznej i kilka innych.
   Okoliczności powstania szkoły, w tym nazwiska jej twórców przypomniał były Wójt - Jerzy Błoniarz. Zaliczył do nich: ks. Antoniego Porębę, Stanisława Maurera, pierwszego Wójta - Józefa Nowaka, radnego Eugeniusza Burka, Jana Adamskiego - pierwszego dyrektora LO, Danutę Pączek - ówczesną wicedyrektorkę. - Szansę powstania liceum wykorzystali wszyscy: uczniowie, rodzice, nauczyciele, tum i samorząd gminny. Istnienie szkoły rozsławiło wieś, a uczniom z terenu gminy i okolicznych miejscowości dało możliwość nauki w bezpiecznym środowisku, ceniącym wartości chrześcijańskie. Powołanie szkoły sprawiło także, że wokół liceum skupili się ludzie, posiadający ogromny kapitał intelektualny i wielki potencjał przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że zgodnie z obecną reformą, szkoła zrealizuje plan utworzenia technikum i nadal będzie się pięknie rozwijać - mówił Jerzy Błoniarz. Na ręce Katarzyny Sutor obecny radny powiatowy Jerzy Błoniarz przekazał okolicznościowy adres i bukiet kwiatów.
    Trzecim mówcą był obecny Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, ściśle związany z żegocińską szkołą, w której pracował   kilkanaście lat. Podkreślił duże zaangażowanie i sukcesy w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycielki matematyki i opiekunki samorządu szkolnego - Pani Teresy Stachoń, której wręczył Nagrodę Wójta Gminy. Krótkie wystąpienie zakończył życzeniami udanego balu.
   W dalszej części spotkania złożono podziękowania osobom szczególnie zasłużonym dla szkoły. Upominki książkowe i piękne bukiety kwiatów uczniowie przekazali: Danucie Pączek, Jerzemu Błoniarzowi, Wojciechowi Wronie, Janowi Adamskiemu, Stanisławie Postawa, Jolancie i Stefanowi Dousie, Stanisławowi Maurerowi, kpt. Tomaszowi Wojs, ks. Piotrowi Barczykowi, ks. Leszkowi Dudziakowi, Stanisławie Łach, Jadwidze Pączek, Marii Juszczyk, Annie Maurer-Pasionek, Danucie Orzeł (ponad 20 lat pracowała jako sekretarka w ZS) oraz gościom z Budapesztu.
  
Po tej wzruszającej ceremonii zaproszono wszystkich do oglądnięcia programu artystycznego w wykonaniu uczniów, przygotowanych pod kierownictwem Pań: Agaty Flagi i Marzeny Pajor. Złożyły się na niego: recytacja wiersza, pokaz taneczny, występ duetu fortepianowo - skrzypcowego.
   Po obiedzie, podanym w salach szkolnych, uczestnicy uroczystości powrócili do szkolnej auli. Po drodze mogli jeszcze oglądać archiwalne zdjęcia na ścianach i prezentacje komputerowe oraz kilka tomów szkolnej kroniki, a także wykupić cegiełki i wpisać się do Księgi Pamiątkowej.
   Balową część spotkania rozpoczęło odtańczenie poloneza figurowego przez pary złożone z uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli, gości. Zaraz po nim na salę wjechał duży, jubileuszowy tort, przygotowany przez Panie z Rady Rodziców. Pokroiła go Pani Dyrektor Katarzyna Sutor. Przed toastem szampanem głos zabrali goście z Budepesztu, którzy przekazali pozdrowienia z
Egyetemi Katolikus Gimnázium oraz upominki na jubileusz szkoły.
   Zanim rozpoczęły się bardziej współczesne tańce, pokaz sprawnościowy dali uczniowie Klasy Straży Granicznej, szkoleni przez płk. SG Andrzeja Ziobrowskiego. Bawiono się prawie do samego rana, korzystając w międzyczasie z bogatej oferty rozłożonych na korytarzach stołów szwedzkich oraz możliwości wspólnego śpiewania i wspominania zajęć w szkole, jak również opowiadania o dalszych losach absolwentów.

Jubileusz 25-lecia Liceum w Żegocinie. Jubileusz 25-lecia Liceum w Żegocinie.
Jubileusz 25-lecia Liceum w Żegocinie. Jubileusz 25-lecia Liceum w Żegocinie.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.
Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r. Jubileusz 25-lecia LO w Żegocinie - 23.02.2019 r.

Jubileusz 25-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - 23.02.2019 r.

Tekst, zdjęcia, film: Tadeusz Olszewski

ZAPROSZENIE >>> FOTOGALERIA >>> REALACJA WIDEO >>>

[wstecz]