Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP ŻEGOCINA -  12.01.2019

     Odbywanie corocznych zebrań członków należy do statutowych obowiązków każdego stowarzyszenia. Ponieważ ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami, muszą i one corocznie organizować takie zebrania, z tym, że raz na 5 lat są to zebrania sprawozdawczo wyborcze.
    Zebranie, które 12 stycznia 2019 roku w Klubie "Relaks" zorganizował Zarząd OSP w Żegocinie, było zebraniem sprawozdawczym. Oprócz członków jednostki w tym dwóch nowych (Grzegorz Gołąb, Wojciech Wrona) w posiedzeniu uczestniczyło ośmioro członków drużyny młodzieżowej, prowadzonej przez Tomasza Janiczka oraz kilku zaproszonych gości, w tym Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Robert Cieśla, Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańdo, Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. Stanisław Szczygieł. Za prezydialnym stołem zasiadł także Honorowy Komendant Gminny, członek honorowy OSP w Żegocinie - Władysław Zatorski.
   Po powitaniu przybyłych przez Prezesa Zarządu OSPO w Żegocinie Zdzisława Waligórę dokonano wyboru: przewodniczącego zebrania (Tadeusz Olszewski), protokolanta (Grzegorz Jędrzejek) oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
   Obszerną część posiedzenia zajęły sprawozdania: z działalności (wygłosił Zdzisław Waligóra i Jakub Janiczek z MDP), finansowego (skarbnik Paweł Bilski), Komisji Rewizyjnej (Stanisław Waligóra). Z ich informacji wyłania się bardzo szeroki i bogaty w wydarzenia zakres działalności strażaków z żegocińskiej jednostki. 2018 rok był rekordowy w ilość działań ratowniczych. Członkowie Jednostki Operacjno - Technicznej wyjeżdżali do działań ratowniczych aż 46 razy, w tym do 6 pożarów i 40 innych zagrożeń. Wiele wyjazdów i zorganizowanych wyjść związanych było z różnymi wydarzeniami religijnymi, społecznymi; gminnymi i powiatowymi. Wiele było szkoleń i ćwiczeń. Ważnym wydarzeniem było odsłonięcie nowego pomnika Św. Floriana i obchody 130-lecia OSP Żegocina. - Miniony rok szybko zweryfikował nasze starania i okazało się, że sprzęt którym dysponujemy był wykorzystany w prowadzonych działaniach. W ciągu roku musieliśmy sprostać różnym wyzwaniom, do których jesteśmy powołani. Nie było sytuacji, że po przyjeździe na miejsce akcji nie mogliśmy podjąć działania z powodu braku potrzebnego sprzętu. Jednak samochód i wyposażenie są tylko pomocnym narzędziem w prowadzeniu działań ratowniczych, najważniejsi są ludzie i ich umiejętności. Zawsze na głos syreny do remizy stawia się pełna obsada gotowa do działania. Z powodu znacznej odległości od siedziby JRG PSP, ciężar początkowych działań każdej akcji spoczywa na naszych barkach, z czego wywiązujemy się bez zastrzeżeń. Dlatego dziękuje wszystkim druhom za działania prowadzone na tak wysokim poziomie - informował Prezes Zdzisław Waligóra.
W dyskusji po tych sprawozdaniach wypowiedziało się kilku mówców: Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - Jerzy Błoniarz, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Komendant Powiatowy PSP Robert Cieśla, Komendant Gminny Janusz Stańdo, Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Tadeusz Olszewski. Podkreślano aktywną i dobrą działalność jednostki, pracę z młodzieżą, poprawę wyposażenia, remont w remizie. Wójt Wojciech Wrona poinformował o środkach finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na funkcjonowanie jednostki. Były słowa podziękowań za społeczna służbę oraz życzenia jak najlepszego 2019 roku. Druh Senior Władysław Zatorski dokonał porównania stanu wyposażenia i wyszkolenia żegocińskich strażaków w czasach jego początkowej służby w OSP i stanu obecnego.
   Po zakończeniu dyskusji członkowie jednostki jednogłośnie podęli kilka uchwał, w tym o udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2018 rok, planie pracy i planie finansowym na 2019 rok. Po zakończeniu obrad strażacy spożyli posiłek, a następnie rozpoczęli śpiewanie kolęd. Na akordeonie akompaniował Druh Janusz Stańdo. 
   Zebrania sprawozdawcze odbywają się we wszystkich jednostkach OSP. Muszą zakończyć się w terminie do końca marca br. Zamknięcie obrad nie kończy spraw związanych z zebraniem, albowiem trzeba jeszcze wypełnić wszystkie dokumenty związane z zebraniem i wprowadzić dane do internetowego raportu "System OSP". 

Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019
Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019 Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019

Walne Zebranie Członków OSP w Żegocinie - 12.01.2019

[wstecz]