Kierunek Kariera - szkolenia

KIERUNEK KARIERA - SZANSA NA DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ - 01.2019

    Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
    Niedługo rozpoczyna się nowy semestr kursów językowych. Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie. Z naszych bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

Kim jest osoba pracująca?
Jeżeli:
- jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
- prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
- jesteś rolnikiem,
To jesteś osobą pracującą.

Wiesz już, że dofinansujemy Ci szkolenia językowe, ale to nie wszystko!

Na co jeszcze dajemy dofinansowanie?
   W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
    W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.
Co trzeba zrobić – krok po kroku
1.Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
2.Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery;
3.Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
4.Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
5.Zapłacić za bony – oczywiście tylko wkład własny.
6.Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie możesz otrzymać dodatkowe informacje?
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl
W okresie styczeń – marzec 2019 roku zaplanowane są dyżury doradcze w miejscowościach:

Dyżur mobilny.
Dyżur mobilny.

Kierunke Kariera.

Materiał nadesłany: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

[wstecz]