Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.

NOWE SALE DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z ROZDZIELA - 28.01.2019

   Zakończył się drugi etap rozbudowy budynku Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu. Oddział zyskał nową salę o powierzchni 50 m2, przygotowalnie posiłków, toaletę i szatnię. Łączna powierzchnia rozbudowy to 85 m2.
    Prace przebiegały w 2 etapach. Pierwszy obejmował wykonanie stanu surowego i miał trwać od 09.10.2017 r. do 30.11.2017 r. Ze względu na roboty dodatkowe i zimę, wydłużył się jednak do 15.05.2018 r. Zakres podstawowy zamknął się w kwocie 118.056,66 zł, a roboty dodatkowe wyniosły kolejne 21.079,72 zł.
   Drugi etap trwał od 17.07.2018 r. do 31.11.2018 r. W jego ramach zostały wykonane posadzki, izolacje, tynki, zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa, wykonana elewacja zewnętrzna, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna oraz ogrzewanie. Łącznie wykonano prace na kwotę 219.321.30 zł plus roboty dodatkowe.
    Planowany termin wykonania zadania przypadał na 20 sierpnia 2018 r. Jednak nieścisłości w projekcie wymagały wprowadzania zmian i aneksów, a każda zmiana wydłużała termin zakończenia robót. Ponadto ze względu na brak środków zaniechano rozbudowy części garażowej i poddasza, gdzie miały się znajdować pomieszczenia socjalne lub pod wynajem. Pozwolenie na budowę wygasa jednak za 3 lata, a można je przedłużyć o kolejne 3 lata. Jest zatem jeszcze 6 lat na dokończenie budowy.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.
Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.
Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.
Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.
Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.

Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.
Oddział Przedszkolny w Rozdzielu. Oddział Przedszkolny w Rozdzielu.

Oddzianie do użytku nowych pomieszczeń w Oddziale Przedszkolnym w Rozdzielu - 01.2019

Materiał nadesłany: Kamila Mirowska, UG w Żegocinie

FOTOHISTORIA ROZBUDOWY

2018-04-21 2018-08-17
Materiał powiązany >>>

[wstecz]