DCB2 - 2019.

     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła właśnie IV nabór przyjmowania wniosków do projektu „Dobry czas na biznes – KOM2”.
    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą.

    Oferujemy bezzwrotną dotację w wysokości 25.000 zł na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.
   Szansę na założenie własnej firmy w ramach projektu DCB-KOM2 mają osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 30 lat, które należą do co najmniej z jednej grup:
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotnych
- z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach
- kobiet

    Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 8 stycznia do 22 stycznia br. Szczegółowe informacje dotyczące naborów oraz wymagana dokumentacja zamieszczone są na stronie projektu pod adresem: https://www.marr.pl/dcb2/.
   Zapraszamy do Powiatowego Punktu Informacyjnego mieszczącego się przy ul. Świętego Leonarda 31/15 w Bochni. Tel. (12) 617 99 85; 785 056 879.

Materiał nadesłany.

[wstecz]