XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.

XXV ŁĄKIECKIE DOŻYNKI PARAFIALNE

    Od chwili powstania, czyli 1986 roku, corocznie pod koniec sierpnia Parafia Łąkta świętuje Dożynki Parafialne. To piękna tradycja i jednocześnie dzień dziękczynienia Bogu i ludziom za kolejny rok pracy na roli i zebrane plony. W tym roku dożynkowa uroczystość miała miejsce w niedzielę 22 sierpnia.
   Tego dnia była piękna, upalna pogoda. Już kilkadziesiąt minut przed godziną dziesiątą przed kościołem zaczęli gromadzić się parafianie. Wkrótce nadjechały orszaki dożynkowe. Jako pierwszy przyjechał na pięknie udekorowanym drabiniastym wozie, ciągniętym przez traktor orszak Andrzeja Kępy - starosty z Łąkty Górnej. Kilka minut później, także na drabiniastym wozie ciągniętym przez traktor przyjechał orszak Bernadety Kukli - starościny z Łąkty Dolnej. Wkrótce uformowano dożynkowy pochód, który w asyście kapeli ludowej z Żegociny oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" wraz ze starostami i zaproszeni przez nich gośćmi przeszedł na plac przykościelny. Dzieci, młodzież i dorośli nieśli bukiety kwiatów, kosze warzyw i owoców, trzy dorodne bochenki chleba z tegorocznych zbóż oraz dwa wieńce żniwne. Zebrani na dziedzińcu kościoła parafianie i ich goście, także z zagranicy, mogli podziwiać barwny korowód, który w rytm granych i śpiewanych melodii przeszedł pod schody do kościoła. Z jego wnętrza wkrótce wyszła procesja ministrantów i kapłanów: Ks. prałata Stefana Cabaja i ks. proboszcza Stanisława Szczygła.
    Nastąpiło przywitanie orszaku przed kościołem Starostowie podali kapłanom oraz Wójtowi Gminy Żegocina Jerzemu Błoniarzowi bochenki chlebów do ucałowania. Po tym akcie, wyrażającym szacunek dla ziemi i jej plonów oraz chleba, wszyscy weszli do świątyni. Rozpoczęła się uroczysta, koncelebrowana msza święta, odprawiana w intencji rolników z obu parafialnych wiosek. Ks. Stefan Cabaj dokonał poświęcenia wieńców obu dożynkowych oraz płodów ziemi złożonych przed ołtarzem. Płody te, jako dary ofiarne, zostały potem przekazane księżom i złożone na ołtarzu.

XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.
XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.

    W końcowej części mszy świętej ks. proboszcz podzięował starostom oraz wszystkim pozostałym, którzy aktywnie włączyli się w tegoroczne dożynki parafialne. Tradycyjnie też zaprosił wszystkich do częstowania się ciastem, upieczonym w łąkieckiej piekarni Państwa Holotów oraz do posłuchania koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" po zakończeniu nabożeństwa.

XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie. XXV Dożynki Parafialne w Łąkcie.

   Starostowie podjeli swoich gości i sąsiadów obiadem w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej. Tutaj krótkie przemówienie wygłosił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Dokonał któtkiego podsumowania tegorocznych plonów, które są niskie, a produkcja rolna nadal nie jest opłacalna. Podziękował wszystkim rolnikom za ich trudną pracę, a organizatorom i starostom tegorocznych dożynek za ich piękne przygotowanie i przeprowadzenie.

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI >>>

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum]

           [parafia]