ŁĄKIECKIE DOŻYNKI PARAFIALNE A.D. 2009

      Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.      Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.

    Piękną tradycję organizowania dożynek utrzymuje od początku swojego istnienia, czyli od 1986 roku, Parafia w Łąkcie. Tegoroczne odbyły się 23 sierpnia 2009 roku, niestety przy fatalnej, deszczowej pogodzie. Orszaki dożynkowe, które z obu Łąkt przyjechały przystrojonymi wozami ciągniętymi przez traktory, musiały niestety moknąć. Nie ucierpiały jednak wspaniałe wieńce przywiezione przez Starostów: panią Małgorzatę Skóra z Łąkty Dolnej i pana Zbigniewa Legutka z Łąkty Górnej.
    Opady deszczu trochę zakłóciły jednak tradycyjny przebieg uroczystości, bo wszystko musiało odbywać się w świątyni. Tradycyjny chleb, Starostowie przekazali celebransom uroczystej sumy - księżom: proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi i prałatowi Józefowi Leśniakowi, który wygłosił homilię. Nabożeństwo uświetnił Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta", któremu w śpiewie akompaniowała Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie. Członkowie Zespołu wystąpili także w roli służby ołtarza oraz czytali teksty modlitw.
    Licznie przybyli do kościoła wierni, wśród których byli także Wójtowie Gmin Trzciana (pan Józef Nowak) i Żegocina (pan Jerzy Błoniarz) oraz goście, nawet z zagranicy, mogli podziwiać kunsztownie wykonane wieńce dożynkowe. Ten z Łąkty Dolnej przedstawiał stół ofiarny na którym złożono plony ziemi. Pomiędzy zbożami, owocami, kwiatami umieszczono kielich, a nad nim hostię. Całość kompozycji zamykał sierp, na którym znajdował się napis: "Wszystko jest Twoim darem, Ojcze". Wieniec parafian z Łąkty Górnej składał się z dwóch zasadniczych elementów: ozdobionej kwiatami podstawy, przykrytej biało - czerwoną flagą oraz dużego koła, otaczającego polskie godło narodowe  - Orła w koronie. W centralnym punkcie koła, na tle orła umieszczono fotografię Ojca Świętego Jana Pawła II. W górnej części koła, nad skrzydłami i głową Orła   umieszczono napis: "Wszystko postawił na Maryję". Należy dodać, że w obu wieńcach zdecydowana większość zastosowanych materiałów - to plony ziemi, za które dziękowali podczas tego nabożeństwa wierni zgromadzeniu w łąkieckim kościele.
    - Gdy powstała nowa parafia - Łąkta - czekało nas ogromnie dużo pracy i różnych wyzwań. Potrzeba nam było Bożej Pomocy i wielkiej mobilizacji ludzkiej. W małej kaplicy, dziś już nie istniejącej, gromadziła się miejscowa społeczność. Tu rzuciłem hasło: na początku września robimy Parafialne Dożynki. O pełnienie funkcji poprosiłem pana Józefa Dziedzica z Łąkty Górnej i panią Stanisławę Wolak z Łąkty Dolnej. Starosta był odpowiedzialny za przygotowanie jednego, a starościna drugiego wieńca. Moja propozycja padła na podatny grunt i tak zaczęło się coś, co trwa do dziś i pięknie się rozwija. Z perspektywy lat trzeba wszystkim dotychczasowym Starostom uścisnąć dłoń i powiedzieć szczere słowo "dziękuję", bo wieńce zawsze były piękne, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i wartość artystyczną. Oczywiście wytworzył się także swoisty ceremoniał związany z transportem wieńców do świątyni. Uroczystości towarzyszy piękna liturgia. Po mszy świętej dziękczynnej, na przykościelnym placu Starostowie częstują wszystkich uczestników uroczystości wspaniałym ciastem. Początkowo wypiekali je we własnych domach, ale od kilku lat czyni to miejscowa piekarnia państwa Holotów. Nabożeństwo zawsze uświetnia jakiś zespół artystyczny, w ostatnich latach jest to nasz Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta". Jaka temu wszystkiemu przyświeca myśl ? Kiedyś chcieliśmy się zjednoczyć, zmobilizować w celu budowania struktur parafii. Natomiast obecnie chcemy dowartościować tych co orzą i sieją. Pragniemy podziękować Bogu i rolnikom za współpracę w przygotowaniu ludziom chleba. Prymas Stefan Wyszyński wspominał: "W Polsce musi wzrastać szacunek dla pracy na roli i ludu rolniczego, zajmującego się wydobywaniem chleba z łona Matki - Ziemi". Dlatego też staramy się kultywować tą piękną tradycję - mówi ksiądz proboszcz Stanisław Szczygieł.

Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Wieniec Łąkty Dolnej. Wieniec Łąkty Górnej.
Wieniec parafian z Łąkty Dolnej. Wieniec parafian z Łąkty Górnej.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009. Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.
Łąkieckie Dożynki Parafialne - 23.08.2009.

     W końcowej części nabożeństwa ks. prałat Józef Leśniak odmówił modlitwę i pobłogosławił wieńce dożynkowe pokrapiając je, jak również wszystkich zgromadzonych w kościele wodą święconą. Przemówił także ks. proboszcz Stanisław Szczygieł, który przedstawił ogłoszenia parafialne oraz złożył serdeczne podziękowania Starostom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych dożynek. Zaprosił także do częstowania się plackami z serem, jak co roku upieczonym (podobnie jak dożynkowy chleb) w łąkieckiej  piekarni państwa Holotów. Zachęcił do pozostania w kościele na krótki koncert dożynkowych pieśni w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta".
    Kolejne Parafialne Dożynki w Łąkcie już za nami. Nie dopisała pogoda, ale nie przeszkodziło to w licznym przybyciu wiernych i zrealizowaniu całego zaplanowanego programu tej pięknej i wartościowej uroczystości. Wartościowej przede wszystkim ze względów religijnych i kulturowych oraz mającej duży wpływ na lokalne więzi społeczne, w tym międzypokoleniowe.

RELACJA FILMOWA  >>>

[wstecz]                                                                                  [parafia]