DOŻYNKI PARAFIALNE PO RAZ DWUDZIESTY TRZECI

     23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.     23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Dożynkowy orszak przed łąkiecką świątynią.

    Już po raz 23. wierni z Łąkty Dolnej i Górnej wraz ze swoim proboszczem zorganizowali Dożynki Parafialne. 24 sierpnia 2008 r. dziękowali w swoim kościele Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Obowiązki starostów dożynkowych pełnili w tym roku - pani Anna Mól z Łąkty Dolnej i pan Tadeusz Stary z Łąkty Górnej. Uroczystą sumę koncelebrowali: ks. prałat Józef Leśniak z Tymbarku, który wygłosił także homilię oraz łąkiecki proboszcz - ks. Stanisław Szczygieł.

    23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.   23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Na czele dożynkowego orszaku dzieci z owocami i kwiatami. Dorodne chleby dożynkowe z rękach członków Zespołu "Łąkta".
 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.  23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Starostowie tegorocznych dożynek: Anna Mól i Tadeusz Stary. Wyjście ministrantów i kapłanów po dożynowe wieńce.

     Kilkadziesiąt minut przed godziną dziesiątą w pobliże łąkieckiego kościół podjechały traktory z udekorowanymi wozami, na których przyjechały orszaki dożynkowe z Łąkty Dolnej i Górnej. Po zsiądnięciu z wozów przeszły parkową alejką w stronę kościoła. Z każdą minutą przybywało wiernych. Z podziwem patrzyli na dorodne bochny chleba w rękach starostów: pani Anny Mól i pana Tadeusza Starego oraz ubranych w stroje ludowe członków Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta". Na czele kolumny dożynkowej szły dzieci: siostry Anna i Kinga Skoczylas oraz Adrian Stary. Niosły piękne bukiety kwiatów i ziół oraz kosz z owocami. Dalej w kolumnie delegacje obu części parafii niosły wieńce. Ten z Łąkty Dolnej przedstawiał kulę ziemską, nad którą w kwiatach i żniwnym kole zwieńczonym krzyżem znajdowała się figurka Matki Boskiej. Wieniec parafian z Łąkty Górnej również składał się z trzech zasadniczych elementów: dywanu z kłosów zbóż, na którym umieszczono napis "Bogu niech będą dzięki", spoczywającego na nim czerwonego serca, na którego tle umieszczono pelikana, karmiącego własne dzieci, a całość zwieńczał krzyż upleciony z kłosów zbóż.

 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.

 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Dożynkowy wieniec parafian z Łąkty Dolnej. Wieniec parafian z Łąkty Górnej.

     Punktualnie o godzinie dziesiątej na spotkanie z dożynkowym orszakiem wyszli ministranci, dziewczęca służba ołtarza, ubrana w stroje strażackie i księża. Zabrzmiał akordeon i Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta" rozpoczął śpiewanie pieśni, specjalnie ułożonej na te dożynki. "Dziś jest dzień szczególny, parafialne święto, Bogu dziękujemy, że już zboże zżęto" - śpiewały panie i panowie z zespołu. 
   Po krótkiej chwili powitania wszyscy weszli do kościoła i ks. prałat Józef Leśniak, przybyły gościnnie z Tymbarku, rozpoczął mszę świętą. Chwilę potem, z krótkim słowem powitalnym,  zwrócił się do zebranych ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. - Kościół uczy wdzięczności, uczy wdzięczności za wszystko, a szczególnie za owoce ziemi. Kościół zachęca ludzi, aby dziękowali Bogu nie tylko za Eucharystię, za Ewangelię, ale i za to, że jest burak, kapusta, ziemniaki, a przede wszystkim zboże. To są wszystko Dary Boże - powiedział kapłan, a potem powitał wiernych z parafii i gości, wśród których byli Wójtowie: Żegociny - pan Jerzy Błoniarz i Trzciany - pan Józef Nowak. Tak się bowiem składa, że do Parafii w Łąkcie przynależą mieszkańcy obu tych gmin. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli także rodacy z Łąkty, którzy przybyli zza granicy.

23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Nabożeństwo w kościele rozpoczął ks. prałat Józef Leśniak. Wierni w łąkieckiej świątyni.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Teksty modlitw czytały dziewczęta z MDP, a także sam starosta dożynkowy Tadeusz Stary.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Homilię wygłosił ks. Józef Leśniak. Starostowie przekazują kapłanowi dary ołtarza - bochenki chleba..

    Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. prałat Józef Leśniak. -  Zgromadziliśmy się tak licznie na uroczystość dożynkową, aby Bogu podziękować za wszelkie łaski, zwłaszcza za udane tegoroczne plony i aby Go prosić o dalsze błogosławieństwo w codziennym życiu błogosławieństwo w rodzinach i zakładach pracy. /.../ Ale zgromadziliśmy się także, aby powiedzieć, jak ważna wieś, praca na roli oraz tradycja, którą w szczególny sposób na polskiej ziemi kultywuje właśnie wieś. Pragnę dzisiaj Wam pogratulować tej pięknej tradycji - mówił kapłan, apelując w dalszej części kazania o życie z Bogiem. Podawał przykłady nawróceń (np. Fryderyka Chopina) ludzi, którzy w obliczu chorób i śmierci zrozumieli, że życie bez Boga było błędem i nawrócili się. W końcowej części kazania złożył zebranym życzenia.
   Jako dary ofiarne ołtarza najpierw dzieci, a potem dorośli przekazali kapłanom kwiaty, owoce, bochenki chleba upieczone z tegorocznych zbóż. Teksty modlitw czytały najpierw dziewczęta z drużyny strażackiej, potem pani Anna Kępa z zespołu folklorystycznego i wreszcie sam starosta dożynkowy Tadeusz Stary.

23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.

      W końcowej części nabożeństwa ks. Józef Leśniak odmówił stosowną modlitwę i pobłogosławił wieńce dożynkowe pokrapiając je, jak również wszystkich zgromadzonych w kościele wodą święconą. Przemówił także ks. proboszcz Stanisław Szczygieł, który przedstawił ogłoszenia parafialne oraz złożył serdeczne podziękowania starostom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznych dożynek. Zaprosił także do częstowania się plackami z serem, jak co roku upieczonym (podobnie jak dożynkowe chleby, przekazane do kościoła, jak również obu wójtom gmin) w miejscowej piekarni pana Holoty. Zachęcił do pozostania na placu w celu wysłuchania koncertu  Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta".

23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Uczestników nabożeństwa częstowano plackiem z serem.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Koncert Zespołu Folklorystycznego. Wójtowie Żegociny i Trzciany w towarzysztwie starostów dożynek.

       Kiedy wierni zaczęli wychodzić z kościoła, na zewnątrz czekało już na nich kilka osób, które częstowały plackiem z serem. To taka lokalna tradycja, kultywowana od początku, czyli od 1986 roku tj. od czasu, gdy przybyły do nowo erygowanej parafii ks. Stanisław Szczygieł wprowadził piękny, doroczny, polski zwyczaj dziękczynienia za plony - parafialne dożynki. Drugi element tradycji to artystyczna oprawa uroczystości. Od czasu, kiedy w Łąkcie powstał zespół folklorystyczny - to właśnie on uświetnia uroczystość. Niekiedy towarzyszy mu kapela ludowa.
      Po kilkudziesięciu minutach koncertowania zespół zakończył swój występ, podczas którego zaprezentował kilka swoich piosenek (niektóre z nich znajdują się na wydanej ostatnio płycie kompaktowej pt. "Na łąkiecką nutę"). Słuchacze brawami nagrodzili popis miejscowych artystów.

23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Pamiątkowe zdjęcie starostów i proboszcza. Jak przyjechali, tak i odjechali.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Dożynowi goście przy Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej.
23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej. 23. Dożynki Parafialne w Łąkcie Górnej.
Starostowie witają gości na poczęstunku. Wójtowe dziękują za piękną uroczystośc i gościnę.

   Innym stałym elementem parafialnych dożynek jest spotkanie przy stole, na któe starostowie zapraszają swoich gości, sąsiadów, osoby, które im pomagały w przygotowaniu wieńców i dożynek. W tym roku takie spotkanie miało miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Dolnej. Gościnni gospodarze poczęstowali swoich gości obiadem, kawą, ciastkami. Była okazja do podzielenie się refleksjami, wspomnieniami, do porozmawiania o radościach i trudach życia na wsi. W dzisiejszych czasach tylko w nielicznych jeszcze miejscach sąsiedzi znajdują czas, aby przy okazji święta spotkać się ze sobą, porozmawiać, podzielić troskami, radościami, nadziejami. Takie więc spotkanie, przygotowane przez starostów, jest niezwykle ważne i integruje lokalną społeczność. Jest także okazją do wyrażenia rolnikom i pozostałym mieszkańcom wsi podziękowań za ich trud pracy na roli, za kultywowanie tradycji. W imieniu władz samorządowych uczynili to obaj wójtowie - najpierw Jerzy Błoniarz - Wójt Żegociny, a po nim Józef Nowak - Wójt Trzciany.

RELACJA FILMOWA - >>>

[archiwum]                                                                                  [parafia]