XXII DOŻYNKI PARAFIALNE

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

   Każde z nich były inne i niepowtarzalne. 2 wrześnie 2007 roku w Parafii Łąkta miały miejsce XXII Dożynki Parafialne. Dopisała zarówno pogoda, jak i goście. Kilkadziesiąt minut przed godziną dziesiątą z Łąkty Dolnej i Łąkty Górnej wyruszyły w kierunku kościoła dożynkowe orszaki. Na przystrojonych przyczepach wiozły wieńce żniwne. Podziwiani przez licznie zebranych parafian i gości dojechali przed kościół. Tu obie dożynkowe delegacje połączyły się i wspólnie przemaszerowały przed schody świątyni. Oprócz wieńców niesiono piękne bukiety kwiatów, kosze z płodami ziemi, a starostowie - pani Ewa Grabiasz z Łąkty Górnej i Wiesław Dudziak z Łąkty Dolnej dorodne bochenki chleba.

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.
XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.
     Tutaj czekali na nich z orszakiem ministrantów kapłani: główny celebrans - ks. prałat Stefan Cabaj, ks. proboszcz Stanisław Szczygieł i ks. Hieronim Kosiarski oraz honorowi starostowie - wójtowie gmin Trzciana - pan Józef Nowak i Żegocina - pan Jerzy Błoniarz. Po wejściu do kościoła i złożeniu wieńców rozpoczęło się nabożeństwo.
XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

    - Dziś, w tle wieńców dożynkowych, ślemy serdeczne, staropolskie podziękowania Bogu i ludziom. Dziękujemy ludziom ciężkiej pracy - rolnikom za chleb. W naszej Ojczyźnie zawsze był on w największym poszanowaniu, zaspokajał głód i jednoczył. Dziś także nas ten chleb zjednoczył, tu - w tym miejscu - powiedział na  wstępie do zebranych w świątyni proboszcz - ks. Stanisław Szczygieł. Powitał także gości, starostów, a szczególnie serdecznie rolników oraz ubrany w stroje ludowe Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej, który swoim śpiewem towarzyszył całej uroczystości, zarówno przed, jak i po nabożeństwie.

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

    - Pierwszy z wieńców, przygotowany przez mieszkańców Łąkty Dolnej, ma wygląd kapliczki. Zmęczeni pracą rolnicy często wracają z pola obok przepięknych kapliczek. Ktoś się przeżegna, ktoś pomodli. Potem w niedzielę idzie do kościoła, by przed ołtarzem - stołem ofiarnym podziękować za łaski otrzymane w ciągu tygodnia. A stół ofiarny - to właśnie kompozycja przygotowana przez mieszkańców Łąkty Górnej. W ten sposób bardzo ładnie komponują się oba te wieńce. Tegoroczne dożynki tym różnią się od poprzednich, że są bardzo ludowe, zarówno w symbolice, jak i w fakcie, że tak wiele osób przyszło do kościoła w strojach ludowych, a zespół śpiewa ludowe piosenki - wyjaśniał ksiądz proboszcz, który dożynki parafialne urządza z pomocą parafian od początku swojej pracy w Łąkcie.

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

    Po poświęceniu wieńców i przyniesionych do kościoła płodów rolnych, rozpoczęła się uroczysta suma, podczas której homilię wygłosił ks. prałat Stefan Cabaj. Mówił m. in. o problemie szanowania przyrody, traktowaniu spraw rolniczych przez ludzi władzy, związkach rolników z kościołem. Kazanie zakończył życzeniami dla wszystkich, którzy pracują na roli. Wśród nich szczególnie mocno zabrzmiało życzenie jedności i zgody.

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.
XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

     Po nabożeństwie w kościele wszystkich jego uczestników częstowano kołaczami z serem, a dla zgromadzonych przed kościołem ludzi koncertował Zespoł Folklorystyczny z Łąkty Górnej.
    - Myślę, że takie dożynki są potrzebne, bo taka uroczystość łączy ludzi i jest okazją do podziękowania Bogu i ludziom, którzy na co dzień ciężko pracują. Jest to także okazja do tego, aby się trochę rozweselić. Duża ilość ludzi z naszej parafii i sąsiedztwa także dowodzi tego, że taka uroczystość jest potrzebna. Byli nawet ludzie z zagranicy, którzy przyjechali na wypoczynek, a teraz wywiozą z rodzinnego kraju wiele pozytywnych wrażeń. Dzięki internetowej relacji świat, a przede wszystkim Polacy rozsiani po wielu miejscach, dowiedzą się, że w małej Łąkcie Górnej tak wiele dobrego się dzieje - tak skomentował całą uroczystość jej główny organizator - ks. proboszcz Stanisław Szczygieł.
      Ogromną ilość pracy związaną z przygotowaniem wieńców i późniejszego spotkania mieli starostowie. O tym, że będą pełnić tę funkcję dowiedzieli się miesiąc wcześniej. - To jest wystarczająca ilość czasu. Podczas zbierania zboża już wiemy, że trzeba je zebrać tak, aby potem można było wykorzystać do wykonania wieńca. Na pomysł wykonania wieńca właśnie w kształcie figurki stojącej na miedzy wśród kłosów pszenicy i owsa wpadła moja żona Elżbieta. Wszystkim Obserwowałem duży zapał i chęć niesienia sobie pomocy ze strony sąsiadów i członków rodziny - powiedział starosta Wiesław Dudziak, którego orszak przywiózł pod kościół szwagier Piotr Pączek. To jeden z większych producentów rolnych z Łąkty Dolnej. Jest hodowcą drobiu i świń, ale ma też spory, jak na tutejsze warunki areał ziemi - około 11 ha. Uprawia na nim głównie zboże, które - jak relacjonuje - w tym roku urodziło ponad przeciętną wydajność. W tym roku to ponad 7 ton z hektara.
     Z kolei ekipę starościny Ewy Grabiasz przywiózł pod kościół sąsiad - Bogdan Dziedzic. - Wybrałam taką formę wieńca, bo stół zawsze wiąże się z chlebem. W jego przygotowaniu pracowali głównie domownicy, ale nikt nie odmówił pomocy. Chciałam im wszystkim serdecznie podziękować, bo to jest bardzo miłe - powiedziała tegoroczna starościna dożynek, która sprawowała pieczę nad całością przygotowań.

XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne. XXII Łąkieckie Dożynki Parafialne.

    Podczas spotkania, które po nabożeństwie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej, księżom, starostom i rolnikom podziękował Wójt Gminy. Oprócz podziękowań Wójt złożył także życzenia. Przede wszystkim, aby rolnikom było im lepiej, aby ich ciężka praca przynosiła wysokie dochody i cieszyła się szacunkiem.

[wstecz]                                                                                                        [parafia]