BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE ŻEGOCINA

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie.
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie.

    Na przełomie 2006 i 2007 roku przebywał na terenie gminy Żegocina Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski. Jego przyjazd był niespodziewany, a można zawdzięczać go zaproszeniu JE przez pochodzącego z Żegociny ks. prałata dr ppłk Zbigniewa Kępę, który jest obecnie notariuszem i rzecznikiem prasowym Kurii Polowej Wojska Polskiego.
    Biskup Polowy Wojska Polskiego w ostatnim dniu Starego Roku celebrował Mszę św. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żegocinie. W tym samym dniu wspólnie z członkami rodziny ks. prałata Zbigniewa Kępy nawiedził cmentarz I wojny światowej nr 303 w Rajbrocie (na Rakowcu), gdzie odmówił modlitwę za poległych podczas wielkiej wojny. Spotkał sie także z Wójtem Gminy Jerzym Błoniarzem.

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie.
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Żegocinie.
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w kościele parafialnym w Żegocinie.
Gen. dyw. Tadeusz Płoski na cmentarzu wojennym nr 303 w Rajbrocie. Gen. dyw. Tadeusz Płoski na cmentarzu wojennym nr 303 w Rajbrocie.

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski na cmentarzu wojennym nr 303 w Rajbrocie.

    Pierwszy dzień 2007 roku ks. bp modlił się o pokój w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej. Mszę Świętą koncelebrował wspólnie z ks. Hieronimem Kosiarskim, studentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pomagającym w duszpasterstwie ks. proboszczowi Stanisławowi Szczygłowi. Ordynariusz Wojskowy w słowie wstępnym wspomniał o polskich żołnierzach pełniących służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Zachęcił do modlitwy w intencji pokoju na całym świecie oraz w intencji polskich żołnierzy, którzy często z narażeniem życia wypełniają swoją misję, a w kazaniu nawiązał do Orędzia Benedykta XVI na pierwszy dzień Nowego Roku zatytułowanego "Osoba ludzka sercem pokoju".
    Na zakończenie Mszy św. Proboszcz Parafii ks. Stanisław Szczygieł podziękował Księdzu Biskupowi za celebrę Mszy św. i wygłoszone słowo.

Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Łąkcie Górnej.  Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Łąkcie Górnej.
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Łąkcie Górnej. Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Łąkcie Górnej.
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski w Łąkcie Górnej.

    Szczegółową relację z pobytu Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego na terenie Gminy Żegocina oraz pełna treść jego kazań wygłoszonych w Żegocinie i Łąkcie Górnej można znaleźć w serwisie internetowym Ordynariatu http://www.ordynariat.opoka.org.pl (zakładki: "Wiadomości" oraz "Nauczanie pasterskie").

Fot. Z. Kępa.

[wstecz]