TERMOMODERNIZACJA ROZDZIELSKIEJ SZKOŁY

Prace przy termomodernizacji szkoły w Rozdzielu. Prace przy termomodernizacji szkoły w Rozdzielu.
Prace przy termomodernizacji szkoły w Rozdzielu.

  Trudno w tej chwili dokładnie określić, jakie materialne korzyści przyniesie kolejna modernizacja budynku Zespołu Szkół w Rozdzielu. Jesienią 2006 roku wymieniono tu z drewnianych na plastikowe okna od strony wschodniej budynku (36 okien) oraz wykonano docieplenie ścian zewnętrznych  i stropu nad ostatnią kondygnacją. 15 grudnia 2006 roku inwestor, którym był Zespół Szkół w Rozdzielu dokonał odbioru wykonanych robót. Wykonała je firma: Zakład Usługowo - Handlowy Łukasz Witek z Kielc. Prace obejmowały zamontowanie 10 cm warstwy styropianowej wraz z wyprawą elewacyjna (akrylową) na powierzchni 842 metrów kwadratowych, położenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej na stropie (550 metrów kwadratowych) oraz obróbki blacharskie, rynien i rur spustowych. Wartość modernizacji termoizolacji wynosi 148.614, 58 zł. Natomiast koszt wymiany okien to kwota 45 tys. zł. Pierwsze zadanie (termomodernizacja) sfinansowała Gmina Żegocina z pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie (121.815 zł) i kredytu w BOŚ S.A. w Tarnowie (reszta). Drugie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Odbiór wykonanych robót. Odbiór wykonanych robót.

   Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z oceną dobrą - stwierdza protokół, który podpisali członkowie komisji, powołanej w celu dokonania odbioru inwestycji: mgr Alicja Adamczyk - Brózda, Inspektor Nadzoru mgr inż. Ryszard Trojanowski, Kierownik Budowy Stefan Czarnecki i Łukasz Witek - wykonawca. Z ramienia Urzędu Gminy w odbiorze uczestniczyli także panowie Andrzej Rudek i Marian Janiczek.

Podpisywanie końcowych protokołów. Podpisywanie końcowych protokołów.
Podpisywanie końcowych protokołów.

   Dyrektorka placówki mgr Alicja Adamczyk - Brózda jest zadowolona z przeprowadzonej modernizacji, choć do pełnego zadowolenia ze stanu budynku i otoczenia jeszcze trochę brakuje. Jest jednocześnie wdzięczna wykonawcy za prezent pod choinkę, w postaci zakupienia dla szkolnej biblioteki książek na wartość ponad 180 zł.

[wstecz]