WODOCIĄG ODEBRANY

Prace przy sieci wodociągowej w przysiółku Lisówki. Budowa sieci wodociagowej w Łąkcie Górnej - przysiółek Konice.
Prace przy sieci wodociągowej w przysiółku Lisówki. Budowa sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej - przysiółek Konice.

    Największą - jeśli chodzi o wartość przedsięwzięcia inwestycją realizowaną na terenie gminy Żegocina w tym roku, była budowa drugiej części wodociągu w Łąkcie Górnej. 28 listopada 2006 roku odbył się końcowy odbiór zadania inwestycyjnego, które nosiło nazwę "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łąkta Górna". Było ono realizowane w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.1 - Obszary wiejskie.
   W ramach Projektu wykonano 12.000 mb sieci wodociągowej z rur PE o przekroju 50, 63, 90, 110 i 160 i przyłączono do niej aż 199 gospodarstw domowych.Ostatecznie wartość całego zadania wyniosła 1.236.002,33 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 505.224,95 zł, z budżetu państwa - 84.204,16 zł, a udział własny Gminy Żegocina - 646.573,22 zł. I choć wyłoniony w przetargu wykonawca - firma TRANSWIERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku koło Tegoborza, mial troche kłopotów związanych z trudnymi warunkami geologicznymi, to dopisała pogoda i zadanie zostało zrealizowane w terminie.
    Niebawem nastapil oficjalne otwarcie tego wodociagu i przekazanie go mieszkańcom do użytkowania. Do tego tematu więc powrócimy raz jeszcze.

Hydranty zwiększą także bezpieczeństwo pożarowe wsi. Hydranty zwiększą także bezpieczeństwo pożarowe wsi.
Hydranty zwiększą także bezpieczeństwo pożarowe wsi.

RELACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI >>>

[wstecz]