KALENDARZ I KSIĄŻKA O STRAŻAKACH

    Na koniec 2006 roku pokazały się dwa wydawnictwa związane ze strażakami. Tradycyjnie już do wszystkich domów w gminie Żegocina zawitają z noworocznymi życzeniami strażacy. W prezencie zostawią "Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina", który już po raz drugi został opracowany i wydany staraniem Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie. Bogato ilustrowany fotografiami, przedstawiającymi w tym roku strażaków w różnych, atrakcyjnych miejscach poszczególnych wiosek, jest bardzo praktyczny i potrzebny, gdyż odnotowano w nim również terminy odbioru odpadów na cały 2007 rok. Wydanie kalendarza zasponsorowały dwie firmy:  "Traszkan" S.C. oraz "Blachotrapez", a także sami strażacy.

Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina. Okładka książki "Ochotnicy ziemi bocheńskiej".
Kalendarz Strażacki Gminy Żegocina na 2007 r. Okładka książki "Ochotnicy ziemi bocheńskiej".

   Natomiast zupełnie nowym i unikatowym wydawnictwem jest książka, wydana przez Prowincjonalną Oficynę Wydawniczą z Bochni - Proszówek "Ochotnicy ziemi bocheńskiej". Po raz pierwszy udało się spisać historię i przedstawić strażaków z wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu bocheńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej z Bochni. Książka może być wspaniałym upominkiem dla każdego strażaka, jak również bardzo pożytecznym nabytkiem dla wszystkich bibliotek, w tym szkolnych. "Dziś na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonuje blisko 70 jednostek. Różny jest ich status, forma organizacyjna, wyposażenie w sprzęt, ale jedno pozostaje niezmienne: członkowie straży są gotowi w każdej chwili ryzykując swoje zdrowie, a nawet życie, przeznaczając swój zawodowy i rodzinny czas, by ratować i pomagać innym w sytuacjach tragicznych, kryzysowych... Strażacy angażują się w życie społeczne, kulturalne, charytatywne, sportowe. O ileż uboższe byłoby życie muzyczne, gdyby nie orkiestry strażackie, które dają tyle radości zarówno muzykom jak i słuchaczom... Bez remizy wiele miejscowości pozbawionych byłoby elementu kulturotwórczego - mówi się przecież, że to kościół, szkoła i straż kształtują obraz lokalnej społeczności. Niech ta publikacja będzie formą podziękowania wszystkim imiennym i bezimiennym strażakom, zarówno tym, którzy blisko 140 lat temu tworzyli pierwsze jednostki, jak i tym którzy kontynuują to dzieło, przekazując strażacką tradycję młodemu pokoleniu druhów - napisali we wstępie Ludwik Węgrzyn i Krzysztof Kokoszka, którzy patronują temu wydawnictwu.
    Pięknie wydana książka, z dużą ilością aktualnych i archiwalnych fotografii oraz poradami strażackimi, została wydana przy finansowym wsparciu wszystkich miast i gmin powiatu bocheńskiego. Dlatego też, każdy rozdział rozpoczyna się prezentacją danej gminy, czy miasta, a potem kolejno opisane zostały jednostki OSP z tego terenu.  Materiały dotyczące Gminy Żegocina zebrał i opracował Tadeusz Olszewski.

Ochotnicy ziemi bocheńskiej, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bukowca, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza Bochnia - Proszówki, grudzień 2006, stron 256. Seria wydawnicza "Biblioteka Ziemi Bocheńskiej".

[wstecz]