CO DALEJ Z ŁĄKIECKIM DWOREM ?

 Dwór w Łąkcie Górnej.  Dworski spichlerz w Łąkcie Górnej.
Dwór w Łąkcie Górnej. Przydworski spichlerz.

    18 października 2006 roku Gmina Żegocina ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzedaż Zespołu Dworsko - Parkowego w Łąkcie Górnej, wpisanego w maju 2006 roku do rejestru zabytków nieruchomych. Przetarg zaplanowano na 20 grudnia 2006 r. Gmina podjęła szereg działań, mających na celu zaproszenie potencjalnych nabywców do wzięcia udziału w przetargu. Pojawiły się informacje w prasie oraz Internecie. Zainteresowanie kupnem było spore. Pojawiło się kilka osób zainteresowanych, ale nie zdecydowały się na wzięcie udziału w przetargu, mimo, że skutkiem zaliczenia parku i dworu do zabytków, przy zakupie obowiązuje 50 procentowa bonifikata.
    Fakt nie odbycia pierwszego przetargu nie jest dobrą wiadomością dla samorządowych władz gminy, którym bardzo potrzeba środków pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego. Mówił o tym podczas trzeciej sesji Rady Gminy Wójt mgr Jerzy Błoniarz. Zwrócił uwagę także na fakt słabej sprzedaży działek budowlanych. Oba te fakty spowodowały dosyć ostra polemikę żegocińskich radnych. Ze strony radnych z Łąkty Górnej pojawiła się bowiem propozycja odstąpienia od zamiaru sprzedania  obiektu. Z takim stanowiskiem nie zgadza się ani Wójt Gminy, ani część radnych, którzy już wcześniej wiele razy rozważali wszelkie "za" i przeciw" sprzedaży tej posiadłości. - Jawi się szansa na pozyskanie na nasze zadania inwestycyjne środków unijnych, z zewnątrz. Ale mamy problem z zabezpieczeniem środków własnych potrzebnych dla pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego musimy sprzedawać zbędne mienie komunalne. Wszystkim nam żal pozbywać się dworu z Łąkty, ale nie mamy innego wyjścia. Nie jesteśmy bowiem w stanie zebrać pieniędzy nawet na zabezpieczenie tego dworu i jego niezbędny remont. Dlatego wkrótce ogłosimy drugi przetarg, w którym nieco obniżymy żądaną kwotę. W tej sprawie decyzje musi podjąć Rada Gminy w Żegocinie. Jeśli po raz drugi przetarg nie dojdzie do skutku, nie wiem, co będziemy robić - mówił do radnych Wójt Jerzy Błoniarz.
     Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Żegocinie odbędzie się najprawdopodobniej w II połowie lutego 2007 roku. Wtedy powróci ponownie sprawa łąkieckiego dworu

[wstecz]