TERMOIZOLACJA ŻEGOCIŃSKICH SZKÓŁ

Kompleks budynków szkolnych w Żegocinie.

    Jeśli ktoś teraz zobaczy po raz pierwszy kompleks budynków szkolnych w Żegocinie, pomyśli z pewnością, że to nowe obiekty. Ale tak nie jest. Tak świetny wygląd zawdzięcza szkoła kompleksowej modernizacji polegającej na założeniu nowej warstwy termoizolacyjnej. 13 grudnia 2006 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji, zrealizowanej w bardzo szybkim tempie (od 29 września do 13 grudnia) dzięki znakomitej pracy firmy "Zakład Ogólnobudowlany" pana Jana Waza z Mogilna koło Nowego Sącza i doskonałej pogodzie, która umożliwiła zakończenie prac przed nastaniem mrozów i opadami śniegu. Łączny koszt przedsięwzięcia to prawie 530 tysięcy złotych. Zdecydowana większość środków (433,760 zł) pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Aby sfinansować całość zadania inwestycyjnego samorząd gminny zaciągnął komercyjną pożyczkę w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie.

 Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Wrzesień - początek prac modernizacyjnych. Koniec listopada  - do końca już niedaleko.

     W odbiorze zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich i Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie: uczestniczyli: Jerzy Błoniarz, Andrzej Rudek (UG w Żegocinie), Marian Janiczek (UG w Żegocinie), Ryszard Trojanowski (inspektor nadzoru), Danuta Pączek (dyrektor ZS w Żegocinie), Jan Adamski (dyrektor PSP w Żegocinie), Jan Machaj (kierownik budowy), Jan Waz (wykonawca), Bogusław Janusz (technik, robotnik). Odbiór rozpoczęto o godzinie jedenastej. Komisja bardzo dokładnie oglądała każdy element realizowanego zadania. Przedsięwzięcie było spore. Materiały izolacyjne położono bowiem na 1392 metrach kwadratowych powierzchni, w tym 842 - to ściany. Wójt i dyrektorzy szkół obawiali się o dotrzymanie terminu realizacji zadania, bo wykonywane ono było w terminie, gdy zazwyczaj pogoda jest fatalna. Na szczęście aura okazała się bardzo łaskawa, bo tak pogodnej i ciepłej jesieni nie było od ponad wieku.

Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Prace przy Domu Nauczyciela. 13.XII.2006 - Komisyjny odbiór inwestycji.

    Położenie izolacji - jak wskazano w audycie - powinno zmniejszyć zużycie gazu o połowę. Oszczędności będą więc spore. Ale jest także bardziej widoczna korzyść - zdecydowana poprawa estetyki kompleksu budynków, które teraz wyglądają jak nowe. I choć jeszcze pewne prace pozostały do wykonania - to śmiało można powiedzieć, że poprawa warunków nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli zdecydowanie się poprawił. Przypomnijmy, że docieplenie wpisuje się w cały ciąg modernizacji budynków. Już wcześniej rozbudowano budynek "starej" części szkoły przez dobudowanie jednego piętra. Potem wymieniono wszystkie okna na plastikowe, położono nowy, stromy dach na sali gimnastycznej, urządzono nowe łazienki i szatnie oraz wymalowano pomieszczenia.

Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Komisja dokładnie sprawdziła jakość wykonanych prac. Bardzo się zmienił także wygląd Domu Nauczyciela.
Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Pamiątkowe zdjęcie członków komisji ds. odbioru inwestycji. Podpisywanie dokumentów odbioru.

     Po zakończeniu wizji lokalnej na zewnątrz budynków, komisja przeszła do gabinetu dyrektora PSP Jana Adamskiego, gdzie kontynuowano procedury odbioru. Tę część spotkania prowadził Marian Janiczek - inspektor ds. budownictwa UG w Żegocinie. Przypomniał historię inwestycji. Poprosił inspektora nadzoru inż. Trojanowskiego o przedstawienie swoich uwag. Ten stwierdził, że zadanie było realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem prac oraz projektem. Roboty były wykonywane fachowo i starannie. Wykonawca stosował się do na bieżąco do wnoszonych uwag. Zadowolenie z wykonanych prac wyraził również Wójt Jerzy Błoniarz. Pochwalił wykonawców i kierownika robót, którzy troszczyli się, aby były wykonywane szybko i starannie oraz z dużym poczuciem estetyki. Szef firmy, która wygrała przetarg - Jan Waz - ocenił, że początki współpracy były trudne, ale potem wszystko układało się bardzo dobrze. Podziękował Wójtowi oraz dyrektorom szkół za stworzenie dobrych warunków socjalnych dla pracujących tu robotników, którzy mieli własne pomieszczenia i mogli korzystać ze szkolnej stołówki.

Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Ceremonia pobłogosławienia nowych elementów sali gimnastycznej. Dokonał tego ks. proboszcz Leszek Dudziak.

    Podczas przerwy w odbiorze, dyrekcja szkoły zorganizowała uroczystość pobłogosławienia nowych elementów budynków szkolnych. Poproszono o to księdza proboszcza Leszka Dudziaka, który w sali gimnastycznej szkoły poświęcił krzyż, który będzie powieszony w jednym z pomieszczeń szkoły, a potem pokropił święcona wodą nowe okna, dach i ściany. Świadkami tej ceremonii byli także goście, zaproszeni przez organizatorów: dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy oraz pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Dyrektor PSP Jan Adamski dziękuje za zrealizowane przedsięwzięcia. Podziękowania dla ks. Leszka Dudziaka i Wójta Jerzego Błoniarza.

    Wszyscy spotkali się potem w stołówce szkolnej. Zanim podano obiad, dyrektor Jan Adamski powitał nowych uczestników spotkania. - Mamy taką sympatyczna tradycję, że jak jeden z dyrektorów ma powody do radości, to cieszymy się w gronie wszystkich dyrektorów - powiedział, po czym podziękował Wójtowi za operatywność, zabezpieczenie dużych środków finansowych i osobiste zaangażowanie się w realizacje wszystkich inwestycji oświatowych. Podziękował wykonawcom. - Obawiałem się, że prace znacznie będą utrudniać nam prowadzenie zajęć w szkole. Okazało się jednak, że firma działał profesjonalnie i nie było żadnych problemów - powiedział. Podziękował także za współpracę inspektorowi nadzoru. Głos zabrał także Wójt Jerzy Błoniarz. Ponownie pochwalił wykonawców. - Jestem zbudowany tym, co widziałem. Dobra organizacja i jakość pracy spowodują, że wystawię Wam dobre referencje - powiedział, a następnie po kolei podziękował wszystkim, którzy mieli swój wkład w szybką i dobrą realizację zadania. Nie zapomniał o pracownikach urzędu gminy, dyrektorach szkół, a nawet konserwatorze - Janie Tyndlu, który był bardzo pomocny i mocno angażował się w prace modernizacyjne. Zwrócił także uwagę na konieczność następnych prac na terenie kompleksu szkolnego - modernizację przedszkola, rozbudowę parkingów.

Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie. Termoizolacja kompeksu szkolnego w Żegocinie.
Wójt Jerzy Błoniarz podczas podsumowania zrealizowanego zadania. Przedświąteczne prezenty od wdzięcznych uczniów.

     Na jeszcze jeden element dobrej pracy firmy z Mogilna zwróciła uwagę pani dyrektor Danuta Pączek. - Uczniowie mogli obserwować bardzo duże zaangażowanie i staranność w pracy wszystkich robotników. Była to znakomita lekcja wychowawcza dla naszych uczniów - powiedziała, dziękując również dyrektorowi Adamskiemu za współpracę i przygotowanie tego spotkania. Miłym i świątecznym już akcentem uroczystości, było wręczenie wszystkim gościom świątecznych upominków, wśród których były pięknie wykonane miniatury na szkle, przedstawiające budynek szkolny w świątecznej scenerii.
    Nie kończy się jeszcze seria jesiennych inwestycji Gminy Żegocina. W kolejce na zakończenie czekają jeszcze: oddanie do użytku II części wodociągu w Łąkcie Górnej oraz docieplenia budynku Zespołu Szkół w Rozdzielu.

[wstecz]