WIECZÓR POEZJI I PIOSENEK

Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie.

    28 listopada 2006 r. w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie odbył się wieczorek poetycko - muzyczny, podczas którego uczniowie z klas I - VI recytowali wiersze Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz śpiewali piosenki, do których słowa napisali znani poeci. Występy laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego oklaskiwali rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie. Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie.
Wieczór poezji i piosenki w PSP w Żegocinie. Wieczór poezji i piosenki w PSP w Żegocinie.
Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie. Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie.
Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie. Wieczór poezji i piosenek w PSP w Żegocinie.

   "Zła zima" Marii Konopnickiej" i "Kaczka dziwaczka" Jana Brzechwy - to tylko niektóre z piosenek wykonanych przez uczniów podczas tego wieczornego spotkania z poezją i muzyką. W scenariuszu wieczornicy, opracowanym i zrealizowanym przez panie: Annę Rogala i Annę Maurer znalazły się także prezentacje życiorysów poetów, specjalizujących się w pisaniu wierszy dla dzieci.

Tekst i foto: AR

[wstecz]