WIDOCZNY PIERWSZOKLASISTA

"Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie.

     Okres jesienno - zimowy charakteryzuje się zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wiele wypadków zdarza się w czasie zmiennych i niekorzystnych warunków pogodowych, szybko zapadającego zmierzchu, opadów, mgieł, silnego wiatru. Szczególnie zagrożonymi uczestnikami ruchu są piesi. W celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego - uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, od 15 listopada 2006 r. Policja  prowadzi działania prewencyjno - edukacyjne pod nazwą: "Małopolska Akcja - Widoczny Pierwszoklasista". Współdziałają z nią:  Małopolski Urząd Marszałkowski (przeznaczył na ten cel kwotę 150 tys. zł), Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty i Stowarzyszeniem Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Alter - Ego". Na terenie powiatu bocheńskiego akcją zostanie objętych 1300 uczniów klas pierwszych.

"Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie. "Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie.

     21 listopada 2006 roku policjanci z Posterunku Policji w Żegocinie: kierownik asp. szt. Krzysztof Kluba oraz dzielnicowy Jan Krawczyk pojawili się w PSP w Żegocinie. W sali gimnastycznej szkoły spotkali się z uczniami i nauczycielami na okolicznościowym apelu. Wygłosili pogadanki na temat przeciwdziałania agresji oraz zasad bezpieczeństwa drogowego. Szczególny nacisk położyli na konieczność noszenia  odblasków. Uczniowie i ich wychowawcy dowiedzieli się, że zgodnie z art. 43 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym  korzystanie przez dzieci do lat 15, poza obszarem zabudowanym z elementów odblaskowych, jest obowiązkowe. Odblask kierowca widzi już z odległości kilkudziesięciu metrów, ma zatem sporo czasu na to, by ściągnąć nogę z gazu, ominąć przechodniów i uniknąć tragedii. Ze statystyk wynika, że każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad pół tysiąca dzieci, a prawie 12 tys. zostaje rannych, niektóre pozostają kalekami do końca życia

"Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie. "Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie.

    Pierwszoklasiści z Żegociny otrzymali od policjantów książeczki "Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drodze", będące właściwie kolorowankami oraz odblaskowe opaski do noszenia na ubraniach. -"Mamy nadzieję, że to wzmocni widoczność waszą po zmroku. Noście je zawsze dla swojego bezpieczeństwa, by kierowcy mogli was widzieć z daleka - powiedział kierownik posterunku Krzysztof Kluba.
     Dyrektor szkoły podziękował policjantom za wizytę, ważne informacje oraz przekazane opaski i książeczki edukacyjne, w których omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Książeczki te będą pomocne nauczycielom podczas prowadzenia lekcji.

"Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie. "Widoczny Pierwszoklasista" w PSP w Żegocinie.

    Ponieważ głównym założeniem policyjnych działań jest szeroki zasięg akcji "Widoczny Pierwszoklasista", policjanci z żegocińskiego posterunku odwiedzą jeszcze pozostałe szkoły. Akcja na terenie województwa potrwa do 20 grudnia br.

[wstecz]