INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY KADENCJI 2006 - 2010

Rada Gminy 2006 - 2010 na pierwszym posiedzeniu.

    Na najbliższy poniedziałek - 27 listopada 2006 roku, została zwołana pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Żegocinie. Ale zanim radni spotkają się w sali obrad, udadzą się do kościoła parafialnego w Żegocinie, by tu pomodlić się w swojej intencji. Msza Święta rozpocznie się o godzinie 7.00.
    Obrady rozpoczną się w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie o godzinie 8.00. Przewodnictwo obrad obejmie najpierw radny - senior, którym w tej kadencji jest pani Emilia Maniak. To właśnie ona stwierdzi prawomocność obrad i przeprowadzi uroczystość ślubowania radnych. Rotę przysięgi odczyta z kolei najmłodszy z radnych, którym jest pan Wojciech Wrona.
    Pierwsze posiedzenie "gminnego parlamentu" to prawie same wybory. Najważniejszym jest wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Akt ten dokona się w głosowaniu tajnym. Wybrani zostaną także: Wiceprzewodniczący Rady Gminy, składy osobowe poszczególnych komisji i ich przewodniczących.
    Wolne wnioski i interpelacje radnych zakończą inauguracyjną sesję nowej Rady Gminy w Żegocinie.

RELACJA >>>

[archiwum stron]