W 88. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

88 rocznica odzyskania niepodległości.

    11 listopada 1918 roku działająca w Warszawie Rada Regencyjna przekazała dowództwo nad armią Józefowi Piłsudskiemu, co zostało uznane za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego samego dnia, po pertraktacjach marszałka z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polski, a w Compiegne podpisano zawieszenie broni. Był to koniec I wojny światowej.
    Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Przed wybuchem II wojny światowej Narodowe Święto Niepodległości obchodzono tylko dwukrotnie. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym (Narodowe Święto Odrodzenia Polski)   uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN. Do przedwojennego Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada powrócono 21 lutego 1989 roku, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL i w trakcie obrad Okrągłego Stołu).
    To dzień wolny od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody odbywają się także w szkołach, gminach, miastach i miasteczkach.

88 rocznica odzyskania niepodległości. 88 rocznica odzyskania niepodległości.
Uczestnicy Rajdu na cmentarzu w Łąkcie Górnej. Wieczornica w CKSiT w Żegocinie.

   Na terenie gminy Żegocina tradycyjnie już w dniach 10-11 listopada odbywa się Młodzieżowy Rajd Turystyczny "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", podczas którego uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich odwiedzają liczne tu cmentarze z czasów I wojny światowej, palą znicze, modlą się w intencji poległych żołnierzy walczących o niepodległość kraju. Podczas wieczornicy, odbytej w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie jej uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Jerzego Jurkowskiego z ZSM w Limanowej, który opowiedział o genezie i przebiegu I wojny światowej, a zwłaszcza operacji limanowsko - łapanowskiej z grudnia 1914 roku i walce legionów Józefa Piłsudskiego. Natomiast wiersze i fragmenty wspomnień związanych z Legionami i walką Polaków w I wojnie światowej zaprezentował aktor Teatru Starego w Krakowie Jan Korwin-Kochanowski. Wieczornicę zakończono odśpiewaniem pieśni patriotycznych, związanych głównie z Legionami Polskimi Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy wspomnianego Rajdu wzięli również udział w patriotycznej uroczystości na Jastrząbce, która odbyła się 11 listopada 2006 roku w Kamionce Małej.

88 rocznica odzyskania niepodległości. 88 rocznica odzyskania niepodległości.
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Żegocinie.

    Społeczność Żegociny uczciła Narodowe Święto Niepodległości udziałem w mszy świętej w intencji Ojczyzny, zamówionej tradycyjnie przez żegociński samorząd. W kościele parafialnym w Żegocinie odprawił ją ks. proboszcz Leszek Dudziak. Nabożeństwo, w którym uczestniczyły poczty sztandarowe szkól z Bytomska i Żegociny, Gminy Żegocina i straży pożarnych, uświetnił śpiew Scholi Parafialnej, prowadzonej przez panią Annę Rogala oraz gra Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie, prowadzonej przez pana Mieczysława Kędrę.  Podczas nabożeństwa ks. proboszcz Leszek Dudziak wygłosił homilię, w której mówił o konieczności ciągłej, nieustannej walki o niepodległość, troski o Ojczyznę, która także teraz jest w niebezpieczeństwie. - Wolność jest nam dana i zadana - przypomniał kapłan i wspólnie z uczestnikami nabożeństwa modlił się w intencji Ojczyzny oraz osób nią kierujących, zarówno na szczeblu centralnym, jak i w Żegocinie.

88 rocznica odzyskania niepodległości. 88 rocznica odzyskania niepodległości.
Uroczystość pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym w Żegocinie.

   Po zakończeniu nabożeństwa i odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę" część jego uczestników przeszła w towarzystwie orkiestry i pocztów sztandarowych pod centralny pomnik na cmentarzu w Żegocinie. Zapalono znicze, a następnie przy dźwiękach werbla delegacja uczestników tej uroczystości złożyła biało - czerwoną wiązankę kwiatów. To symbol pamięci i wyrażenie wdzięczności tym wszystkim Polakom, którzy od najdawniejszych czasów walczyli w obronie zagrożonej Ojczyzny. Także na żegocińskim cmentarzu spoczywają żołnierze Legionów Polskich, walczący o wolność w okresie I wojny światowej, uczestnicy wojny polsko - bolszewickiej z lat 1919 - 21, kampanii wrześniowej 1939 roku i II wojny światowej.

[wstecz]