ŚLUBOWANIE W DNIU ŻAŁOBY

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.

    W piątek 27 października 2006 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie odbył się apel, na którym 20 najmłodszych uczniów szkoły złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Dyrektor szkoły mgr Jan Adamski serdecznie powitał zebranych rodziców dzieci, przedstawicieli Rady Rodziców w osobach: P. Katarzyna Janiczek i P. Agnieszka Mroczek oraz wszystkich zebranych nauczycieli i uczniów szkoły. Ciepłe słowa zachęty do nauki skierował do bohaterów tego spotkania - dzieci z klasy I.
  Następnie pierwszaki przedstawiły program artystyczny, aby pokazać ogółowi zebranych, że w pełni zasługują na miano pełnoprawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Po tym nastąpiło ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie pasowanie na uczniów przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego - Dorotę Piwowarczyk. Uczniom przypięto tarcze szkolne. Pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia i legitymacje szkolne wręczył najmłodszym uczniom w szkole dyrektor mgr Jan Adamski. Natomiast pamiątki przekazały uczniom panie z Rady Rodziców.

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.
Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.
Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.
Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie. slubowanie08.jpg (13176 bytes)
slubowanie09.jpg (13861 bytes) Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.
Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej PSP w Żegocinie.

    Ślubowanie złożyli podopieczni wychowawczyni pani mgr Barbary Czech: Magdalena Sądel, Katarzyna Krajewska, Krzysztof Krawczyk, Maciej Juszczyk, Marcin Oświęcimka, Bartłomiej Bożek, Adrian Dudzic, Aleksandra Matras, Iwona Czapeczka, Marcin Krawczyk, Justyna Piwowarczyk, Radosław Gądek, Damian Duch, Mateusz Kanownik, Patryk Kącki, Łukasz Sławęta, Jakub Lech, Kamil Kępa, Łucja Kosecka, Wiktor Zatorski.

    Z uwagi na zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej -  Romana Giertycha apel zakończono minutą ciszy, którą uczczono tragicznie zmarłą uczennicę gdańskiego Gimnazjum - ofiarę przemocy - Anię. Po apelu uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami udali się na specjalny posiłek, a następnie do domu. Natomiast w pozostałych klasach nauczyciele przeprowadzili lekcje wychowawcze dotyczące agresji i sposobów jej przeciwdziałania, ą także reagowania na wszelkie przejawy przemocy w szkole i poza nią.

[wstecz]