UTWORZONO RODZINĘ SZKÓŁ ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.
Pamiątkowa fotografia uczestników Zjazdu Założycielskiego na dziedzińcu Kurii Metropolitarnej w Krakowie.

      W dniach 14 i 15 października 2006 r. przedstawicielki żegocińskiego Zespołu Szkół panie: dyr. Danuta Pączek i Agata Pławecka, uczestniczyły w ogólnopolskim zjeździe założycielskim Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie. Termin nie był przypadkowy, gdyż było to w przeddzień kilku ważnych dat:
- 16 października 1382 roku - Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski, był to dzień jej imienin (jej patronka to Jadwiga Śląska),
- 16 października 1978 roku - został wybrany na papieża kardynał z Krakowa Karol Wojtyła - Jan Paweł II, który kanonizował Jadwigę 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach,
- 15 października 2006 roku - obchodzono VI Dzień Papieski,
- 14 października  - obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

    Organizatorami spotkania byli: Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie z przewodniczącym - Panem Janem Pociejem oraz Siostry Jadwiżanki Wawelskie: Adelajda i Alicja.
      Na spotkanie przybyły delegacje szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i zespołów szkół z całej Polski m. in. z Warszawy, Kaszowa - Wyźrał koło Krakowa, Raby Wyżnej, Inowrocławia, Zamościa, Gorlic, Biecza, Pleszewa w Wielkopolsce, Działdowa, Ryszewka koło Torunia, Radomia, Łodzi, Lublina, Widełek, Tylmanowej.
      W pierwszym dniu delegacje zaprezentowały swój dorobek, wymieniły doświadczenia. Zebrani wybrali 15 - osobową radę, w skład której weszli nauczyciele i dyrektorzy z różnych stron Polski. Przewodniczącą została Pani Maria Buczek z Kaszowa - Wyźrał koło Krakowa, zastępcą dyrektor z Lublina Pan Jerzy Piskor. Uczestnicy wystosowali list do JE kardynała Stanisława Dziwisza, by zechciał opiekować się nową Rodziną. Rada ustaliła, że zjazd Rodziny będzie odbywał się corocznie na Wawelu w dniu 8 czerwca. Pierwsze spotkanie będzie wyjątkowe, gdyż 8 czerwca 2007 r. przypada 10 rocznica kanonizacji Pani Wawelskiej.
      W drugim dniu uczestnicy spotkali się na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej w Krakowie (ul. Franciszkańska 3) z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, a następnie o godz. 10 - ej uczestniczyli w Mszy Świętej na Wawelu w intencji nowego dzieła, którą prowadził Ks. infułat Janusz Bielański, Kustosz Grobu Świętej Jadwigi Królowej.
     Atmosfera zjazdu była bardzo radosna. Wszyscy bowiem cieszyli się, że rodzina została założona oraz mieli przekonanie, że uczestniczą w historycznej chwili.

Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.
Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej. Zjazd Założycielski Rodziny Szkół Świętej Jadwigi Królowej.

  Specjalne pozdrowienia dla społeczności Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie przesłali: Ks. Janusz Bielański, Pani prof. Maria Bruzdowa z Sodalicji, Pani Maria Jaszczak - organizatorka Zjazdu Gimnazjów Świętej Jadwigi Królowej w Zamościu, gdzie gościła delegacja naszej szkoły, Ks. Maciej Józefowicz - gość społeczności szkolnej z Żegociny z ubiegłego roku, Pani dr Stanisława Postawa z Archiwum Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie.

[wstecz]