UROCZYSTE OTWARCIE I POŚWIĘCENIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIELU

Otwarcie placu zabaw w Rozdzielu.

     13 października 2006 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku placu zabaw przy Zespole Szkół w Rozdzielu. Jej mottem przewodnim były słowa papieża Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. "
    Wśród zebranych znalazły się władze gminy reprezentowane przez Sekretarza Gminy Pana Zbigniewa Nożkiewicza oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Marcinka jak również Radnych Gminy Żegocina Pana Czesława Jajecznicę oraz Panią Zofię Sajdak. Obecni byli również księża tutejszej parafii: ks. proboszcz mgr Leszek Dudziak, który dokonał poświęcenia placu zabaw, a także ks. kanonik Michał Smolik oraz katecheta ks. Józef Waśko. Przybyli także sponsorzy przedsięwzięcia Pani mgr Emilia Maniak, Państwo Barbara i Jarosław Orzeł.
     Przygotowanie uroczystości to wspólne dzieło Dyrektora ZS w Rozdzielu Pani Alicji Adamczyk-Brózda, Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Danutą Janiczek oraz wychowawców klas 0-III.

Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.
Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.

     O godz. 11.00 wszyscy zgromadzeni udali się na plac, gdzie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Dyrektor Alicja Adamczyk-Brózda, ks. proboszcz mgr Leszek Dudziak, Pan Zbigniew Nożkiewicz, Pan Jan Marcinek oraz Pan Czesław Jajecznica. Następnie ks. proboszcz poświecił i pobłogosławił uczestników, miejsce przyszłych zabaw oraz jego wyposażenie, życząc udanych i bezpiecznych zabaw. Te chwile swoim występem uświetnili uczniowie klas młodszych bawiąc się przy wspólnie zaśpiewanej piosence pt. "Karuzela". Zaskoczeniem były przygotowane konkursy, do których zaproszono gości. Sprawdzianem ich sprawności okazała się wspinaczka, zjazd na zjeżdżalni, przejażdżka karuzelą oraz zbudowanie symbolicznej babki z piasku.

Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.
Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.

    Po przejściu do sali gimnastycznej zaproszonym gościom, dowód wdzięczności za sponsorowanie i utworzenie placu zabaw, zespół "Rozdzielskie Nutki", prowadzony przez Panią mgr Annę Zelek, przedstawił program artystyczny. Kolejnym ważnym elementem uroczystości były przemówienia i podziękowania. Uczniowie Zespołu Szkół z Rozdziela wręczyła osobom zasłużonym dla budowy placu zabaw samodzielnie wykonane serca.

Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Otwarcie placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.

    Ponieważ uroczystość zbiegła się ze Dniem Edukacji Narodowej uczniowie klas starszych Zespołu przedstawili dedykowany głównie pracownikom szkoły program artystyczny, na który złożyło się krótkie przedstawienie oraz złożenie życzeń i wręczenie kwiatów.
   Po spotkaniu w sali gimnastycznej zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Prace początkowe na placu zabaw przy szkole w Rozdzielu. Prace początkowe na placu zabaw przy szkole w Rozdzielu.

    Tym sposobem udało się po prawie czterech latach starań i prac przekazać plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci z Rozdziela. Wspólne działanie dyrekcji, rodziców, sponsorów i samorządu gminnego przyniosły wreszcie oczekiwany efekt. Dzieci mogą już bezpiecznie bawić się w piaskownicy i na różnych urządzeniach: huśtawce, zjeżdżalni, karuzeli itp. Plac ten mogą także wykorzystywać dzieci osób, które będą w rozdzielskiej szkole uczestniczyć w różnych imprezach i kursach. Wyposażenie tego placu i wykonanie bezpiecznego i trwałego szkolnego podwórka stało się możliwe po pozyskaniu przez żegociński samorząd środków na realizację projektu "Szkoła ginących zawodów jako sposób na zachowanie tradycji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Żegocina". Mnóstwo pracy i środków finansowych dali sami rodzice i prywatni sponsorzy. Na gazetce ściennej w rozdzielskiej szkole, prowadzonej przez panie z Rady Rodziców, wypisano sponsorów tego przedsięwzięcia oraz wykazano osoby pracujące społecznie przy tej inwestycji. Zarówno lista wykonanych prac, jak i wykaz sponsorów są długie, co świadczy o tym, że poniesione koszty były duże (same urządzenia zamontowane na placu kosztowały około 22 tysięcy złotych), oraz o tym, że Radzie Rodziców ZS w Rozdzielu udało się pozyskać do współpracy wiele osób.

Plac zabaw dla dzieci w Rozdzielu. Plac zabaw dla dzieci w Rozdzielu.

    Sukces jest więc pełny, choć dodać trzeba, że do pełni satysfakcji brakuje jeszcze kilku elementów, np. ogrodzenia placu. Obecni na uroczystości obiecywali, że doprowadzą sprawę do końca i plac zabaw dla dzieci będzie taki, jaki zrodził się w marzeniach cztery lata temu.

[wstecz]