DZIEŃ PAPIESKI I ŚWIETO PATRONA ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ

  W poniedziałek (16 października 2006 r. ) społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej zorganizowała obchody VI Dnia Papieskiego, połączone ze Świętem Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w miejscowym kościele parafialnym. Drugim elementem uroczystości była część oficjalna i artystyczna w sali gimnastycznej Zespołu Szkół. Po jej zakończeniu nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.

FOTORELACJA - CZĘŚĆ I - W KOŚCIELE

VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej.

VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej.

      Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Łąkcie rozpoczęła się o godzinie dziewiątej rano. Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe Gminy Żegocina, Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Łąkty i Rozdziela. Grała orkiestra dęta CKSiT w Żegocinie. Przed ołtarzem ustawiono duży portret Jana Pawła II. Zebrani w kościele uczniowie, nauczyciele, rodzice modlili się w intencji beatyfikacji Wielkiego Polaka. W homilii ks. Hieronim Kosiarski wskazywał Jana Pawła II jako wzór do naśladowania dla uczniów i nauczycieli. Nawiązując do umieszczonych na szkolnym sztandarze haseł: Prawda, Dobro, Piękno mówił, jak ważne są to wartości w wychowaniu młodzieży.

VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej.

VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej.

   Mszę Świętą koncelebrowało trzech księży: ks. Leszek Dudziak - diecezjalny duszpasterz nauczycieli, ks. proboszcz Stanisław Szczygieł i ks. Hieronim Kosiarski. Po nabożeństwie jego uczestnicy przeszli wraz z orkiestrą do sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej. VI. Dzień Papieski w Łąkcie Górnej.
   

FOTORELACJA - CZĘŚĆ II - W SZKOLE

Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej. Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej.

    Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odegraniu hymnu państwowego, przybyłych uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół mgr Jan Rosiek. W swoim przemówieniu przypomniał postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Powiedział, że uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona została w tym roku z obchodami VI. Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji Narodowej. Za bardzo ważne uznał, aby wcielać w życie nauki głoszone przez Jana Pawła II. Poinformował, że uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w zjeździe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Złożył gratulacje Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi, który w tym roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły.

Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej. Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej.
Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej. Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej.

  Niedługo potem rozpoczęła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli: mgr Haliny Pączek, Romany Adamczyk, Anny Kępa i Ewy Rosiek. W formie zajęć lekcyjnych uczniowie przypomnieli najważniejsze etapy życia Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II. Ulubione pieśni Polskiego Papieża i niektóre utwory Piotra Rubika (z oratorium "Tu Es Petrus") zaprezentował chór szkolny.

Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej. Święto Patrona ZS w Łąkcie Górnej.

    Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz podziękował za gratulacje. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty.
    W sali gimnastycznej uczniowie Zespołu Szkół zbierali również datki na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która pomaga stypendiami uczniom i studentom z małych wsi i miasteczek.

FOTORELACJA - CZĘŚĆ III - POD POMNIKIEM
Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II. Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II.

   Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej w sali gimnastycznej uczestnicy uroczystości przeszli po pomnik Jana Pawła II, znajdujący się na dziedzińcu szkolnym, aby tu przy wzruszających dźwiękach trabki i przy pochylonych sztandarach złożyć pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Uczyniły to delegacje uczniów, nauczycieli, samorządu gminnego, mieszkańców wsi.

Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II. Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II.
Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II. Uroczystość pod pomnikiem Jana Pawła II.

    Na zakońćzenie uroczystości dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej mgr Jan Rosiek podziękował wszystkim przybyłym na Święto Szkoły za obecność i udział w uroczystościach.

[wstecz]