NAGRODY WÓJTA DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W PRACY NAUCZYCIELI

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina.

    18 października 2006 roku, podczas uroczystego spotkania w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz wręczył Nagrody Wójta wyróżniającym się w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycielom. Prócz nagrodzonych w uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół z terenu gminy. Gratulacje i podziękowania dla pedagogów złożył Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. W imieniu 9 wyróżnionych nauczycieli podziękował Jan Rosiek - dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina. Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina.

   Witając nauczycieli zaproszonych do Urzędu Gminy w Żegocinie Wójt Jerzy Błoniarz podziękował im za ciężką pracę dydaktyczno - wychowawczą. Podziękował dyrektorom szkół także za to, że nie zapomnieli w dniu święta o pracownikach obsługi. Wyraził radość z faktu, że w kończącej się kadencji samorządu gminnego udało poprawić się warunki pracy i nauki właściwie we wszystkich placówkach na terenie gminy. Przypomniał, co było zrobione i co jest aktualnie jeszcze realizowane w poszczególnych szkołach. Podziękował także za troskę o oświatę Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy. Na koniec swojego wystąpienia złożył pracownikom edukacji życzenia, głównie zdrowia, wytrwałości i dalszych sukcesów w pracy.

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina. Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina.

   Kolejnym elementem spotkania było wręczenie Nagród Wójta Gminy. Wszystkie zostały przyznane na wniosek dyrektorów placówek lub rad pedagogicznych.

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina. Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina.

   Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek. Zwrócił uwagę zebranych na zamieszanie, jakie powstało wśród nauczycieli i uczniów w ostatnim czasie, co było związane z pewnymi decyzjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tymczasem bardzo ważne jest, aby w szkołach i całym procesie dydaktycznym panował spokój. Wyraził radość z wysokich wyników nauczania i rozwoju bazy oświatowej na terenie gminy. - Dużo spokoju, zdrowia i satysfakcji życzę Wam na dzień dzisiejszy i dni następne - powiedział Jan Marcinek.
    W imieniu wyróżnionych głos zabrała najpierw Anna Rogala, potem Jan Rosiek. Oboje podziękowali za nagrody. Jan Rosiek złożył również gratulacje dla Wójta Gminy za uzyskanie przez niego odznaczenia - Medalu Komisji Edukacji  Narodowej. Podziękował również za wielką troskę Wójta i Rady Gminy o stan gminnej edukacji, także za to, że nie pomija się w tej trosce żadnej z placówek. Na jego słowa uznania zasłużył również fakt wspierania bardzo potrzebnych zajęć pozalekcyjnych.
   Przy ciastkach i kawie dyskutowano jeszcze o sprawach oświaty na terenie gminy i o konieczności kolejnych przedsięwzięć w tej dziedzinie, jak również o zbliżających się wyborach samorządowych.  

Uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Żegocina.

Wójt Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek oraz wyróżnieni nagrodami nauczyciele: Barbara Janicka - Mikus, Stanisława Ziółkowska, Stanisława Łach, Barbara Oliwa, Anna Rogala, Anna Kępa, Jan Rosiek. Nagrody Wójta otrzymały także nieobecne na uroczystości panie: Beata Zapart i Anna Chojnacka.

[wstecz]