KONKURS NA 100 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ŻEGOCINIE

Finał konkursu - 1 grudnia 2006 r. Finał konkursu - 1 grudnia 2006 r.

    W tym roku przypada 100 rocznica konsekracji obecnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Mikołaja w Żegocinie. Z tej okazji Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie zorganizowała konkurs, przeznaczony dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych z terenu parafii. Miał 2 kategorie: prace plastyczne i test wiadomości.
   W dniu 24 listopada 2006 r. w szkołach podstawowych z terenu parafii został w klasach IV, V i VI przeprowadzony test wiedzy o kościele i proboszczach żegocińskiej parafii ostatniego 110 - lecia. Do tego etapu przystąpiło 150 uczniów. Do konkursu dzieci przygotowywały się same z dostępnych w bibliotekach i Internecie materiałów pod kierunkiem ks. Józefa Wąsko, ks. Janusza Psonaka, Pani Teresy Mleczko.
     Komisja konkursowa w składzie: ks. mgr Janusz Psonak, mgr Teresa Mleczko, mgr Anna Rogala po sprawdzeniu wszystkich testów wyłoniła 15 uczniów, którzy będą startować za tydzień w II etapie konkursu. Są nimi:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku:
1. Krawczyk Beata kl. VI
2. Jędrzejek Marta kl. VI
3. Tyndel Magdalena kl. V
4. Waligóra Ewełina kl. V
5. Kępa Michał kl. IV
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozdzielu:
1. Pławecka Monika kl. V
2. Matras Kamil kl. V
3. Janiczek Justyna kl. VI
4. Matras Anna kl. V
5. Dudek Agnieszka kl. VI
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie:
1. Piwowarczyk Dorota kl. VI
2. Pączek Szymon kl. V
3. Dudek Dominik kl. V
4. Madej Andrzej kl. VI
5. Janiczek Weronika kl. VI

Wystawa prac konkursowych w żegocińskiem kościele. Wręczenie nagród laureatom konkursu.

       Finał konkursu odbył się 1 grudnia 2006 roku w PSP w Żegocinie. Polegał na napisaniu przez najlepszych uczniów z poszczególnych szkół testu wiadomości. Komisja konkursowa w składzie: ks. mgr Janusz Psonak, ks. mgr Józef Wąsko, mgr Teresa Mleczko, mgr Anna Rogala po sprawdzeniu wszystkich testów stwierdziła, że Konkurs Wiedzy o Parafii Żegocina uważa się za zakończony, w jego wyniku dzieci pogłębiły swoją wiedzę o parafii i jej losach w ostatnim 110-leciu. Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Lp. Nazwisko i imię Kasa, szkoła

Uzyskane punkty

I etap - pkt.
(na 67 możliwych)
II etap - pkt.
(na 49 możliwych )
Suma punktów

Miejsce

1. Piwowarczyk Dorota Kl. VI a PSP Żegocina 56 pkt 47 pkt 103 pkt I
2. Pączek Szymon Kl. V PSP Żegocina 55 pkt 46 pkt 101 pkt II
3. Dudek Dominik Kl. V PSP Żegocina 49 pkt 46 pkt 95 pkt III
4. Jędrzejek Marta Kl. VI PSP Bytomsko 47 pkt 38 pkt 85 pkt IV
5. Krawczyk Beata Kl. VI PSP Bytomsko    48 pkt   36 pkt 84 pkt V
6. Pławecka Monika Kl. V ZS - PSP Rozdziele  39 pkt 36 pkt 75 pkt Wyróżnienie
7. Waligóra Ewełina kl. V PSP Bytomsko    30 pkt 32 pkt 62 pkt Wyróżnienie
8. Dudek Agnieszka kl. VI ZS - PSP Rozdziele     29 pkt    31 pkt 60 pkt Wyróżnienie
9. Matras Anna kl. V ZS - PSP Rozdziele  32 pkt 30 pkt 62 pkt Wyróżnienie
10. Tyndel Magdalena kl. V PSP Bytomsko      31 pkt 29 pkt 60 pkt Wyróżnienie
11. Janiczek Weronika kl. VI a PSP Żegocina 39 pkt 24 pkt 63 pkt Wyróżnienie
12. Matras Kamil kl. VI ZS - PSP Rozdziele  35 pkt 22 pkt 57 pkt Wyróżnienie
13. Kępa Michał    kl. IV PSP Bytomsko  30 pkt 20 pkt 50 pkt Wyróżnienie
14. Janiczek Justyna kl. VI ZS - PSP Rozdziele  33 pkt 19 pkt 52 pkt Wyróżnienie
15. Madej Andrzej kl. VI a PSP Żegocina 40 pkt 18 pkt 58 pkt Wyróżnienie

    Po zakończeniu konkursu jego organizatorzy urządzili w Kościele Świętego Mikołaja w Żegocinie pokonkursową wystawę prac plastycznych. Na wystawie znalazło się 132 spośród 175 najpiękniejszych prac przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli sztuki, wychowawców oraz rodziców. Wszystkie te prace można oglądać podczas "mikołajowego" tygodnia w żegocińskim kościele parafialnym. W dniu odpustu - 6 grudnia 2006 roku - także w kościele - przewodniczący Komisji Konkursowej ks. mgr Janusz Psonak ogłosił wyniki konkursu, a ks. dziekan Zbigniew Kras z Lipnicy Murowanej wręczył powyższej piętnastce laureatów dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów.

Wręczenie nagród laureatom konkursu. Zwyciężczyni konkursu - Dorota Piwowarczyk.
Wręczenie nagród laureatom konkursu. Wręczenie nagród laureatom konkursu.

    Pozostali uczestnicy konkursu dyplomy oraz drobne nagrody otrzymają w swoich macierzystych szkołach, gdzie dyrektorzy wręczą je uczniom. Łącznie przyznano:  40  nagród książkowych, 40 nagród w postaci materiałów plastycznych i 53 drobne nagrody - niespodzianki.
    Komisja gorąco dziękuje wszystkim uczniom za włączenie się do konkursu, ich rodzicom za zaangażowanie w powyższy konkurs oraz opiekunom, którzy udzielali dzieciom cennych wskazówek, a nauczycielom opiekunom za podjęcie tematu i pomoc. Organizator konkursów - Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie - składa gorące podziękowania wszystkim sponsorom za otwartość i serce.

LISTA SPONSORÓW MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O PARAFII I DUSZPASTERZACH OSTATNIEGO STULECIA ORAZ KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - VI PRZEPROWADZONYCH DLA UCZCZENIA 100 ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻEGOCINIE

1. Proboszcz Parafii Żegocina - Ks. mgr Leszek Dudziak
2. Wójt Gminy Żegocina - mgr Jerzy Błoniarz
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie
4. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie
5. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żegocińskiej -
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie - P. Teresa Dziedzic
7. Księgarnia w Żegocinie - P. Marzena Janiczek
8. Apteka w Żegocinie - mgr Emilia Maniak
9. Klub "Hexe" w Żegocinie - Lucyna, Wiesław Błoniarzowie
10. Redakcja "Ziemi Bocheńskiej"
11. Osoby prywatne.
KONKURS DLA UCZCZENIA 110. ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻEGOCINIE

ORGANIZATOR:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻEGOCINIE

ZADANIE KONKURSU:
1. Zapoznanie uczniów Szkół Podstawowych z historią Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie, ze szczególnym uwzględnieniem świątyni i znajdujących się w niej przedmiotów sakralnych oraz zabytków.
2. Bogacenie wiedzy na temat proboszczów ostatniego stulecia Parafii Żegocina i ich wkładu w rozwój duchowy i materialny parafian.
3. Przygotowanie ekspozycji prac plastycznych dzieci szkół pod hasłem: "Mój Kościół Parafialny ma 110 lat".

CELE PRZEGLĄDU:
1. Zapoznanie młodych ludzi z historią parafii, kościoła oraz duszpasterzy pracujących tu w ostatnim stuleciu.
2. Ukazanie uczniom piękna architektury naszego kościoła parafialnego.
3. Rozbudzanie umiłowania do budynku  świątyni i poczucia odpowiedzialności za to ogromne dziedzictwo.
4. Rozwijanie współpracy między szkołami.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I - VI szkół podstawowych z terenu Parafii Żegocina (Żegocina, Rozdziele, Bytomsko).
2. Szkoły otrzymują do 18 października 2006 r. - Regulamin konkursu.
3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
I - prace plastyczne,
II - wiedza o kościele, parafii i duszpasterzach.
4. Finał odbędzie się 1 grudnia 2006 r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie.
5. Podsumowanie - w Kościele Parafialnym w Żegocinie - 6 grudnia 2006 r.

REGULAMIN:
1. Przegląd organizowany jest w dwóch kategoriach:
- prace plastyczne: mogą wykonywać uczniowie klas I - VI dowolną techniką, w formacie A3, opisują je: imię, nazwisko, klasa, szkoła i oddają do końca listopada do koordynatorów konkursu: Bytomsko - Pani Teresa Mleczko, Rozdziele - Pani Teresa Mleczko, Żegocina - Anna Rogala. Prace 1 grudnia 2006 r. (piątek) należy dostarczyć do Kościoła, gdzie zostanie przygotowana ekspozycja plastyczna.
- konkurs wiedzy o kościele, parafii i duszpasterzach: uczniowie klas IV- VI przygotowują się z zamieszczonych źródeł i w I etapie będą pisać test opracowany przez organizatorów konkursu (wszystkie szkoły w tym samym dniu o tej samej godzinie ). Pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły weźmie udział w II etapie - ustnym, który odbędzie się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Laureaci czołowych miejsc II etapu zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez organizatorów, które zostaną wręczone w kościele 6 grudnia 2006 r.
2. Warunki uczestnictwa:
- prosimy dyrekcje szkół i wychowawców o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów i umożliwienie im realizacji zadań,
- szkoły proszone są o dotrzymywanie terminów,
- wszelkich dodatkowych informacji udziela ks. mgr Janusz Psonak - główny organizator konkursu,
5. Finał odbędzie się 1 grudnia 2006r. ( piątek ) w budynku PSP w Żegocinie - godzina zostanie podana telefonicznie.

LITERATURA:
1. Blajda Cz., Żegocina dawna i współczesna, Żegocina 1993, ( roz. III)
2. Materiały ze 100 - lecia poświęcenia kościoła - 1996,
3. Internet: http:www.zegocina.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

LINKI DO STRON ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z KONKURSEM:

[wstecz]