PODZIĘKOWANIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Z OKAZJI DEN

Akademia z okazji DEN w PSP w Żegocinie.

   Dzień Edukacji Narodowej, corocznie świętowany w rocznicę utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, jest świętem wszystkich pracowników oświaty, choć potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela. W tym roku przypadł na sobotę, więc uroczystości z tym świętem związane odbywały się wcześniej. Już 11 października 2006 roku do auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie zaproszono osoby, którym Małopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski wręczył odznaczenia branżowe oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Zwracając się do zebranych kurator Rostworowski powiedział, że Małopolska ma wiele powodów do radości i zadowolenia z oświaty. Osiąga bowiem najwyższe w kraju wyniki egzaminów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Kurator tłumaczył również, dlaczego po raz pierwszy od wielu lat, podczas tego spotkania nie zostały wręczone odznaczenia państwowe ("Za późno dotarły wnioski do Krakowa i nie wiem co jest powodem tego opóźnienia"). Spotkanie było również okazją do podziękowań nauczycielom, odchodzącym w tym roku na emeryturę.
   Do auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie udała się także grupa nauczycieli z terenu Gminy Żegocina. Za ogromny wkład pracy w rozwój edukacji na terenie Gminy Żegocina, dbałość i infrastrukturę oświatową, jak również poziom wykształcenia i kwalifikacje pedagogów Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany Wójtowi Gminy mgr Jerzemu Błoniarzowi. Nie mógł on wziąć udziału w uroczystości z powodu innych ważnych spraw służbowych. Obecne były natomiast dwie inne osoby, które za zasługi dla oświaty i wychowania oraz całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej otrzymały takie samo odznaczenie: pani mgr Barbara Oliwa - wieloletni dyrektor Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej oraz oraz pani mgr Anna Rogala z PSP w Żegocinie.
    Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał natomiast pan mgr Jan Adamski. Przyznano Mu ją za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej i wzorowe pełnienie obowiązków dyrektora PSP w Żegocinie.

Uroczystość w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie.  Akademia w PSP w Żegocinie.
Akademia w PSP w Żegocinie. Akademia w PSP w Żegocinie.

     W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października 2006 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie złożyli swoim pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia z okazji ich święta. Pan Dyrektor mgr Jan Adamski powitał przybyłych na te uroczystość przedstawicieli Rady Rodziców w osobach: Pani Agnieszki Mroczek - zastępcy przewodniczącego oraz Pani Katarzyny Janiczek - sekretarza zarządu. Złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom życzenia zdrowia i wytrwałości w pracy. Poinformował ogół zebranych o nagrodach dla nauczycieli naszej szkoły : pani mgr Barbary Czech - za rzetelne pełnienie obowiązku opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pani mgr Bożeny Banaś - za ogrom pracy włożony w przygotowaniu uczniów do sprawdzianu klas VI, pani Krystyny Michalskiej - za przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad matematycznych, pani Marii Chojnackiej - Guzik - za całokształt pracy dydaktyczno -wychowawczej, panu Wiesławowi Wolakowi - za przygotowanie uczniów do zawodów sportowych oraz czuwanie nad pracownią informatyczną, panu Stanisławowi Guzikowi- za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej. "Nagrody są skromne - bo budżet dyrektora jest niewielki, ale przynajmniej w ten sposób chciałem uhonorować nauczycieli za ich ogromną, ofiarną pracę "- mówił dyrektor Adamski.
      "Miłość, wdzięczność za Wasz trud" - takie słowa umieścili uczniowie na dekoracji. Program przygotowany przez uczniów klas III - VI pod kierunkiem Pani mgr Anny Rogala i Pani mgr Anny Maurer składał się z trzech części. Pierwsza - wyrażała słowa wdzięczności " za serce, wiedzę i za dobry przykład " - składała się z pięknych wierszy i piosenek o trudnej pracy nauczycieli. Druga - przedstawiała humorystycznie "Typki szkolne", z jakimi borykają się pedagodzy co dzień (Atomek, Spóźnialski, Gapa, Rozrabiacz, Bluszcz, Dziurawiec). Trzecia - to były uczniowskie (szczególne) dedykacje, a mianowicie piosenki i wiersze układane i zaprezentowane przez uczniów nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Dedykacjom towarzyszyły drobne upominki w postaci kwiatów z papieroplastyki, słodkości oraz maleńkich Aniołków, a także tradycyjne kwiaty.

DEN w ZS w Rozdzielu. DEN w ZS w Rozdzielu.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste akademie, podczas których szkolna młodzież i rodzice wyrażali swoją wdzięczność pracownikom szkół. Były wiersze, inscenizacje, piosenki i kwiaty oraz życzenia. Wyróżniającym się w pracy pedagogom dyrektorzy wręczyli Nagrody Dyrektora Szkoły. Tak było np. w Zespole Szkół w Rozdzielu, gdzie podczas akademii połączonej z otwarciem placu zabaw dla dzieci, dyrektorka placówki pani Mgr Alicja Adamczyk-Brózda wręczyła swoje nagrody nauczycielkom: paniom Grażynie Nożkiewicz, Annie Zelek i Annie Brydniak.
    Tradycyjnie z nauczycielami spotkają się także samorządowe władze Gminy Żegocina.

    Tradycją żegocińskich nauczycieli są wyjazdy, organizowane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nareszcie jest okazja trochę zrelaksować się i odpocząć od hałasu szkolnych korytarzy i lekcyjnego stresu.
 
  14 października 2006 r. nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie odbyli wycieczkę turystyczno - krajoznawczą do Szczawnicy - Leśnicy i Czerwonego Klasztoru na Słowacji. Przez cały dzień podziwiali wspaniałą przyrodę tych okolic, zwłaszcza kolory lasów, które o tej porze roku wyglądają najpiękniej. Uczestnicy wycieczki podzielili się na dwie grupy: jedna pojechała kolejką na Palenicę, druga udała się na pieszą wędrówkę do Leśnicy i Czerwonego Klasztoru. Pogoda dopisała, więc ci, którzy wyjechali na Palenicę mieli możliwość podziwiania wspaniałych krajobrazów, a ci, którzy poszli na Słowację, zauroczeni zostali m. in. wspaniałymi rzeźbami znajdującymi się w Lesnicy.
     Wracając w swoje strony, uczestnicy wycieczki udali się na cmentarz w Ptaszkowej, aby tam pomodlić się, zapalić znicze i złożyć kwiaty na grobie wielkiego przyjaciela młodzieży i nauczycieli - ks. prałata Antoniego Poręby.

DEN 2006. DEN 2006.
DEN 2006. DEN 2006.

[wstecz]