TAKTYCZNO - BOJOWE ĆWICZENIA STRAŻAKÓW "ŁĄKTA 2006"

CZĘŚĆ I - ODPRAWA I SZKOLENIE

Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r.

   Około stu strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego i Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, wzięło udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych "Łąkta 2005", które przeprowadzono dużym nakładem sił i środków w okolicy odwiertu gazu ziemnego na pograniczu Łąkty Górnej i Muchówki w dniu 18 października 2006 roku. Trwające siedem godzin ćwiczenia obserwowali specjaliści w zakresie gaszenia pożarów gazów.
    Prawie wszystko przebiegło zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń opracowanym przez dowództwo Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Wszystko rozpoczęło się około godziny 9 rano. Na plac przy Kółku Rolniczym w Łąkcie Górnej podjechały samochody strażackie, które przywiozły uczestników zaplanowanego ćwiczenia. Przybyłych strażaków ochotniczych straży pożarnych z Lipnicy Murowanej, Trzciany, Nowego Wiśnicza, Tarnawy, Łapanowa, Żegociny, Woli Drwińskiej, Łąkty Górnej, Stanisławic, Królówki i Muchówki oraz Bogucic, JRG z Bochni, a także zaproszonych gości (m. in. bryg - Jana Ziobro - Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej - specjalistę od gaszenia pożarów odwiertów gazowych, mł. bryg. Jana Króla - oficera operacyjnego Małopolskiego Komendanta PSP w Krakowie, Zbigniewa Mazura, Stanisława Polańskiego, Mariana Gardzinę z placówek Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu S.A. podinspektor Marek Jakubas z KP Policji w Bochni, Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarz, ks. kapelana żegocińskich strażaków - Stanisława Szczygła powitał Komendant Powiatowy PSP w Bochni młodszy brygadier Krzysztof Kokoszka.

Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r. Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r.

     Wszystkich przybyłych do świetlicy remizy OSP w Łąkcie Górnej powitał również prezes zarządu łąkieckiej jednostki Zdzisław Wrona. - Cieszę się, że postanowiliście spotkać się w Łąkcie Górnej i życzę szczęśliwych i udanych ćwiczeń - powiedział.

Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r. Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r.

  Komendant Powiatowy PSP w Bochni mł. bryg. Krzysztof Kokoszka poinformował zebranych, że ćwiczenia składają się z trzech części: pierwszej - teoretycznej, drugiej - praktycznej i podsumowania. Podziękował Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwo SA - oddział w Sanoku oraz jego dyrektorowi Waldemarowi Wójcikowi, który na te ćwiczenia wyraził zgodę. - Sprawdzimy, czy uda nam się właściwie przeprowadzić wodę do działka, na odległość 1800 metrów i wysokość w pionie ponad 100 metrów. Myślę, że czegoś się podczas tego ćwiczenia nauczymy - powiedział i poprosił pana Józefa Rajchela o zaprezentowanie służb ratowniczych górnictwa gazowego oraz odwiertu w Łąkcie, na którym ćwiczyć będą strażacy.

Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r. Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r.

    Strażacy dowiedzieli się , że odwiert kopalni Łąkta jest w końcowym etapie eksploatacji. Pan Józef Rajchel - Dowódca Zakładowej Drużyny Ratownictwa Gazowego w Sanoku - opowiedział o służbach ratowniczych Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu S.A. Następnie strażacy oglądnęli film o pożarze i akcji ratowniczej w kopalni Wierzchowice na Dolnym Śląsku, który miał miejsce w lipcu 2002 roku. Harmonogram działań w czasie ćwiczenia i zadania dla poszczególnych jednostek przedstawił st. kpt. Mirosław Mroczek. Na zakończenie tej części zajęć ks. Stanisław Szczygieł udzielił strażakom błogosławieństwa na rozpoczynające się ćwiczenia.

Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r. Strażackie ćwiczenia w dniu 18.X.2006 r.

    Autorzy scenariusza ćwiczeń "Łąkta 2006" założyli, że nastąpiło tutaj rozszczelnienie głowicy w Kopalni Gazu Ziemnego Łąkta. Wydobywa się płonący gaz, a ogień zagraża pobliskiemu lasowi. Stanowisko kierownicze w Bochni rozpoczyna procedurę alarmowania jednostek. Kilka minut po godzinie 12 w kierunku odwiertu w Łąkcie wyruszają załogi ratownicze jednostek OSP KSRG z terenu całego powiatu bocheńskiego oraz Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Bochni. Następuje rozpoznanie sytuacji i jej ocena. Ocenia się także możliwości sił i środków do lokalizacji pożaru, jego stłumienia i wymiany głowicy. Zapadają decyzje o natarciu w celu ugaszenia pożaru i zamknięcia erupcji gazu.

CZĘŚĆ II - ĆWICZENIE BOJOWE >>>

[wstecz]