FILIA KBS W ŻEGOCINIE W NOWYM LOKALU

FILIA KBS W ŻEGOCINIE FILIA KBS W ŻEGOCINIE
Tak obecnie z zewnątrz prezentuje się Filia KBS w Żegocinie. Kolejną nowością jest zainstalowanie przed wejściem bankomatu.

      Krakowski Bank Spółdzielczy (KBS) - to największy bank spółdzielczy w Polsce. Ma ponad 29 tysięcy członków i ponad 50 placówek. Od paru już lat ma także filię w Żegocinie. Do tej pory jej siedziba znajdowała się na II piętrze budynku Urzędu Gminy w Żegocinie, co - zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych - stanowiło znaczne utrudnienie. Właśnie po to, aby przybliżyć bank do mieszkańców gminy władze banku zdecydowały się na dwa przedsięwzięcia: przeniesienie siedziby na parter oraz uruchomienie bankomatu. Przez kilka tygodni trwały prace adaptacyjne i 18 października 2006 roku, z udziałem przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej KBS oraz zaproszonych gości odbyła się ceremonia otwarcia nowej siedziby żegocińskiej Filii Banku.
    Przybyli m. in. Prezes Zarządu KBS pan Jan Czesak, Dyrektor KSBS - Oddział w Bochni pan Józef Styczeń, jego zastępczyni Pani Janina Piotrowicz oraz sekretarz Rady Nadzorczej KBS pan Kazimierz Kawalec. Obecna była także cała załoga tej placówki z kierowniczką Filii - panią Elżbietą Błoniarz na czele oraz   zaproszeni goście, m. in. Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni Leopold Grabowski i Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
    Rolę gospodarza uroczystości pełnił pan Józef Styczeń. O przecięcie wstęgi umieszczonej w drzwiach do lokalu poprosił pana Prezesa Jana Czesaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Leopolda Grabowskiego, Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, pana Kazimierza Kawalca.
     Po wejściu do pomieszczenia poproszono księdza proboszcza Leszka Dudziaka o pobłogosławienie lokalu. Ale zanim to uczynił, wypowiedział kilkadziesiąt zdań o aktualnej sytuacji w bankach działających w Polsce. Zwrócił uwagę na kontrast pomiędzy ich bogactwem, a ubóstwem ludzi. Apelował także, aby banki w swojej działalności były uczciwe i pomagały potrzebującym. Apelował także o obronę polskich banków. Za dobry pomysł uznał zainstalowanie bankomatu. - Błogosławieństwo pomieszczeń to nie jest tylko pokropienie ścian święconą wodą. Jest ono ukierunkowane na człowieka. Dlatego chciałbym, aby modlitwa objęła wszystkich pracujących w tej placówce i także ich przełożonych wyższego szczebla - powiedział, po czym wspólnie odmówiono modlitwę, a ksiądz proboszcz pokropił pomieszczenie i ludzi w nim zebranych święconą wodą.
     Potem głos zabrał Jan Czesak. - Dobrze się stało, że placówka została przeniesiona z drugiego piętra na parter. To obecnie bardzo przytulna i piękna placówka, która będzie dobrze służyć klientom. Wyraził nadzieję, że słowa księdza proboszcza odnosiły się do różnych banków, a nie KBS. Poinformował, że 80% banków działających w Polsce to instytucje zagraniczne., a tylko 20 procent to banki polskie. Podał, że Krakowski Bank Spółdzielczy to obecnie największy bank spółdzielczy w Polsce. Ma największą sumę bilansową.  - My spełniamy określoną misję. Oprócz tego, że trzeba zarobić na funkcjonowanie jednostki, na to, aby się bank rozwijał i miał coraz większy kapitał, ale należy także dbać o to, aby klient był szybko, sprawnie i dobrze obsłużony i aby był zadowolony. Staramy się w naszej polityce finansowej być konkurencyjni i jednocześnie wspomagać rozwój regionów, w których działamy. Nie tylko jesteśmy od tego, aby realizować jak najlepsze wyniki, ale także, aby dobrze służyć klientom. Wspomagamy także kulturę, oświatę i przeznaczamy spore środki na cele charytatywne  - mówił Prezes KBS, zwracając także uwagę na konkurencję ze strony silnego kapitału zagranicznego. Wyraził także nadzieję, że żegocińska placówka będzie dobrze służyć społeczeństwu i będzie miała coraz więcej klientów. Życzył pracownicom Filii samych dobrych i zadowolonych klientów, a swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla księdza proboszcza za pobłogosławienie nowej siedziby placówki bankowej i Wójta Gminy za starania szybkie przeniesienie placówki do nowej siedziby.
     Leopold Grabowski przypomniał tradycję spółdzielczości na tym terenie oraz o roli banków spółdzielczych w obronie polskości i przed wyzyskiem. Współpracę powiatu z KBS ocenił bardzo wysoko. - Uważam, że wszyscy mieszkańcy gminy powinni lokować swoje środki właśnie w tym banku. To polski bank i dlatego powinniśmy o tym pamiętać - powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego, która to Rada wybrała właśnie KBS do obsługi bankowej samorządu powiatowego.
     Wójt Błoniarz pogratulował KBS sukcesów bankowych  i przypomniał, że Filia powstała dzięki staraniom samorządu, wspartym przez zmarłego już ks. prałata Antoniego Poręby. - Dziś możemy się cieszyć, że mamy piękne pomieszczenie, które będzie służyło naszej społeczności oraz firmom, które rozpoczynają właśnie działalność na terenie Gminy Żegocina. Myślę, że ten bank może się przyczynić do rozwoju tych, którzy mu zaufają - powiedział. Podziękował za dobrą współpracę z bankiem i na pamiątkę tego wydarzenia wręczył Prezesowi Czesakowi obraz, namalowany przez panią Teresę Mrugacz. Jej prace były już eksponowane w placówkach KBS w Bochni i Miechowie. Podarowany obraz został przez pana prezesa Czesaka przekazany kierowniczce Filii, z prośbą o umieszczenie go w pomieszczeniu bankowym.
    Ceremonię otwarcia zakończono toastem lampką szampana za dalszą pomyślność tej placówki bankowej.
    Uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii KBS w Żegocinie odbyło się 18 października, ale swoje usługi w nowym miejscu świadczyła ona już od kilkunastu dni. Przenosiny do nowego miejsca nie zatrzymały zwykłej działalności bankowej i obsługa klientów nie była przerwana.

FILIA KBS W ŻEGOCINIE FILIA KBS W ŻEGOCINIE
Przybyłych gości powitał Józef Styczeń. Prezes KBS Jan Czesak podczas przecinania wstęgi.
FILIA KBS W ŻEGOCINIE FILIA KBS W ŻEGOCINIE
Nowe pomieszczenia bankowe pobłogosławił ks. Leszek Dudziak. Potem były przemówienia gości.
FILIA KBS W ŻEGOCINIE FILIA KBS W ŻEGOCINIE
Na pamiątkę uroczystości Wójt J. Błoniarz podarował J. Czesakowi obraz T. Mrugacz. Kwiaty dla Wójta od wdzięcznej załogi.

Pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości.

Pamiątkowa fotografia uczestników uroczystości.

[wstecz]