WODOCIĄGU CIĄG DALSZY

Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej.

   Największą w tej chwili inwestycją realizowana na terenie gminy Żegocina, jest budowa drugiej części wodociągu w Łąkcie Górnej. To właściwie rozbudowa istniejącej już, wybudowanej w roku ubiegłym sieci wodociągowej. - Tym razem obejmuje 12004 metry linii przesyłowej wodociągu i przyłączenie do niej 199 gospodarstw domowych. 60 procent kosztów przedsięwzięcia sfinansuje ZPORR, 10 procent budżet państwa, a 30 procent - to udział własny gminy - poinformował pan Andrzej Rudek - pracownik Urzędu Gminy w Żegocinie, zajmujący się zamówieniami publicznymi.
   Umowny termin zakończenia tej inwestycji - 30 listopad 2006 roku - będzie najprawdopodobniej dotrzymany. Zadanie realizuje bowiem znana już w Żegocinie z solidności przy modernizacji tamtejszego wodociągu firma "TRANSWIERTEL" Sp. z o.o z Tegoborzy. Pracownicy tej firmy, wykonujący prace w Łąkcie mówią, że jest trochę kłopotów przy budowie linii, albowiem w niektórych miejscach napotykają na twarde, skalne podłoże. Prace posuwają się jednak szybko i jeśli pogoda się utrzyma inwestycja zostanie zrealizowana w terminie.
   Zaopatrzenie wsi w wodę jest zadaniem własnym gminy. Kiedy w 2003 roku Żegocinie dała się we znaki susza i wody zaczęło brakować, samorządowe władze gminy postanowiły podjąć działania w celu poprawienia tej sytuacji. Wydajne źródła znaleziono w Łąkcie Górnej i tam budowany jest właśnie wodociąg, który - w razie potrzeby - może zasilić także sąsiednią Żegocinę, czy nawet Bytomsko. Przedsięwzięcie jest jednak bardzo kosztowne, m. in. ze względu na duże odległości pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami. Żegocińscy radni postanowili jednak zrealizować zamierzenia i udało się to zrobić, dzięki pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (SAPARD w pierwszym przypadku, ZPORR - w tym). Ponieważ budżet gminy jest niski i nie ma w nim na tyle środków, aby pokryć ten 30 procentowy udział własny, samorząd zdecydował się na zaciągnięcie kredytu. 1 września 2006 roku Rada Gminy postanowiła zaciągnąć preferencyjny kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 223.873 zł oraz wziąć pożyczki: w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Krakowie (422.700 zł i na prefinansowanie zadania 589.429 zł).

Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej. Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej.
Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej. Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej.

    Budowa tego wodociągu nie rozwiązuje jeszcze całkowicie sprawy zaopatrzenia w wodę wszystkich wiosek gminy Żegocina. W kolejce do rozwiązania tego problemu stoją bowiem następne wioski, przede wszystkim Bytomsko. Odrębnym problemem jest budowa kanalizacji, o którą ubiegają się Bytomsko i Rozdziele. Ten problem został już w części rozwiązany, albowiem przekazano do użytku około setki przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Rozdziela i Bełdna. Gmina będzie musiała jednak (i ma to w planie rozwoju na następne lata) podjąć się realizacji kolejnych zadań z tym związanych.

[wstecz]