W 67. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    Nie zapomniano w Żegocinie o przypadającej w tym roku 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 4 września 2006 roku delegacje uczniów, samorządu i kombatantów wzięły udział w ceremonii złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem postawionym w Żegocinie w hołdzie tym, co polegli za Ojczyznę w latach 1939 - 1945. Wśród ofiar II wojnyświatowej bylirównież mieszkańćy gminy Trzciana, do której należała wtedy Żegocina. Kilka lat po wojnie sporządzono wykaz ofiar. Na liście znajdują się następujące osoby z terenu obecnej Gminy Żegocina:
I. Żołnierze frontowi:
Rosiek Leon (syn Jacentego i Marii. Ur. 1911 r. Zam. Bełdno 59. Zginął w Kobierzynie w dniu 4 września 1939 r. Przywieziony przez rodzinę i pochowany na cmentarzu parafialnym w Żegocinie); Dziedzic Władysław (syn Franciszka i Małgorzaty. Ur. 23.10.1914 r. Zam. Bytomsko 8. Żołnierz 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął w miejscowości Sadowa Wiśnia 21.09.1939 r.); Gądek Stefan (syn Marii i Julii. Ur. 14.11.1914 r. Zam. Łąkta 74. Grn. Żołnierz 8 Pułku Kawalerii z Krakowa. Zginął 9.09.1939 r koło Krakowa); Kamionka Jan (syn Grzegorza i Agnieszki. Ur. 16.05.1914 r. Zam. Łąkta Grn.137. Żołnierz 16 Pułku Piechoty z Tarnowa. Zginął 19.09.1939 r. koło Janowa); Krawczyk Julian (syn Józefa i Anieli. Ur. 2.02.1914 r. Zam. Łąkta Grn. 73. Żołnierz 5 Pułku Artylerii Lekkiej z Krakowa. Zginął 9.09.1939 r. w walce z Niemcami koło Krakowa), Waligóra Jan (syn Franciszka i Reginy. Ur. 10.12.1908 r. Zam. Żegocina 35.  Zawodowy wojskowy, podporucznik. Najprawdopodobniej zginął w masowym mordzie w okolicach Smoleńska), Bilski Michał (syn Barbary. Ur. 24.09.1915 r. Zam. Żegocina 77. Żołnierz 16 Pułku Piechoty z Tarnowa, strzelec. Zginął 10.09.1939 r. koło Rozwadowa), Zatorski Jan (syn Tomasza i Marii. Ur. 22.06.1913 r. Zam. Żegocina. PCK ustaliło, że zginął 9.05.1946 r. na wschodzie), Janiczek Leon (Ur. 11.05.1907 r. Zam. Bełdno 33. Zginął pod Tobrukiem), Waligóra Stanisław (syn Sebastiana i Julii. Ur. 11.03.1915 r. Zam. w Bełdnie. Zginął 9.09.1939 r. w Machowie koło Pilzna), Rogala Alojzy (syn Dionizego i Marii. Ur. 11.07.1911 r. Zam. w Rozdzielu. Żołnierz I Armii LWP. Zginął w 1945 r. w walkach frontowych o Berlin), Mróz Jan (syn Stanisława i Franciszki. Ur. 6.06.1897 r. Zam. Łąkta Górna. Walczył na froncie zachodnim we Francji. Dostał się do niemieckiej niewoli. Zamordowany w Dachau dnia 28.08.1944 r.).
II. Żołnierze ruchu oporu: 
Sroka Mieczysław (syn Władysława i Katarzyny. Ur. 23.11.1922 r. Zam. Bełdno 3. Członek Armii Krajowej. Aresztowany przez Niemców jako zakładnik, został 21.10.1943 r. rozstrzelany na ul. Wąsowicza (późniejsza nazwa Smoleńsk) w Krakowie), Łękawa Kazimierz (syn Jana i Marii. Ur. 30.11.1921 r. Zam. Bełdno 44. Członek Armii Krajowej. Aresztowany przez Niemców i więziony na Montelupich w Krakowie. Zastrzelony 17.06.1944 r. przez Niemców podczas masowej egzekucji koło Krzeszowic), Szewczyk Leon (syn Antoniego i Małgorzaty. Ur. 5.04.1907 r. Zam. Rozdziele 37. Komendant Gminny Ludowej Strazy Bezpieczeństwa w Trzcianie (ps. "Piorun"). Zginął w czasie akcji na magazyn zbożowy we wsi Leksandrowa (na tzw. Soślinach) w dniu 27.10.1944 r. zastrzelony przez własowców. Pochowany na cmentarzu w Muchówce).
III. Zamordowane i poległe osoby cywilne: Chronowski Grzegorz (syn Grzegorza i Rozalii. Ur. 8.05.1912 r. Zam. Bełdno 19. Zmarł 17.09.1944 r. podczas pobytu na robotach w Niemczech; najprawdopodobniej otruty), Fafara Michalina (córka Macieja i Joanny. Ur. 19.11.1919 r. Zam. Bytomsko 13. Zginęła w Bawarii w wyniku alianckich bombardowań 7 kwietnia 1945 r.), Matras Roman (syn Kazimierza i Wiktorii. Ur. 1.02.1923 r. Zam. Bytomsko 14. Utonął w Wiśle 11.07.1944 r. podczas prac zorganizowanych przez Baudienst w Krakowie), Mrugacz Stefan (syn Jana i Marii. Ur. 1.01.1922 r. Zam. Bytomsko 29. Zabrany na roboty przymusowe w Niemczech. Zginął 2 stycznia 1945 r.), Stawarz Stefan (syn Jana i Justyny. Ur. 25.01.1912 r. Zam. Łąkta Górna 173. Zabrany przez Niemców na roboty przymusowe do Bawarii w 1942 r. Zginął podczas bombardowania w dniu 19 lutego 1945 r.), Kamionka Jan (syn Macieja i Alojzy. Ur. 1.01.1921. Zam. Łąkta Górna 128. Powieszony w publicznej egzekucji na terenie Niemiec w dniu 29.05.1943 r.), Kądziela Anna (córka Jana i Anny. Ur. 2.04.1922 r. Zam. Łąkta Górna 74. Zginęła w Niemczech podczas nalotu bombowego w dniu 19.01.1945 r.), Dziedzic Julia (córka Stanisława i Katarzyny. Ur. 6.06.1924 r. w Łąkcie Górnej. Zginęła 18.01.1945 r. koło własnego domu podczas bombardowania), Janiczek Leon (syn Franciszka i Marii. Ur. 30.03.1923 r. Zam. Żegocina 19. Po ucieczce z obozu pracy Baudienstu w Kłaju, pochwycony przez Niemców we własnym domu i rozstrzelany 27.09.1944 r. na oczach rodziców), Szewczyk Eugeniusz (syn Wojciecha i Małgorzaty. Ur. 1.07.1925 r.. Zam. Rozdziele 95. Zginął w obozie pracy Baudienstu w Krakowie 6.11.1942 r.), Kuska Stefan (syn Jana i Magdaleny. Ur. 2.06.1915 r. Zam. Rozdziele 155. Zginął w czasie podróży do Niemiec), Pławecka Stefania (córka Józefa i Katarzyny. Ur. 6.03.1921 r. Zam. Rozdziele 38. Wywieziona na roboty do Niemiec (Bawaria), tam zginęła w czasie bombardowania w dniu 23.11.1943 r.).
     To właśnie pamięć m. in. tych osób uczczono podczas uroczystości przy pomniku.                                         

pomnik03.jpg (16295 bytes) W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    Prowadził ją Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. W krótkim przemówieniu przypomniał tragizm wydarzeń z okresu II wojny światowej. Wybuchła ona przecież tak niedługo po zakończeniu pierwszej i przyniosła jeszcze bardziej tragiczne wydarzenia. Śmierć poniosło wiele milionów ludzi, a w większości były to osoby cywilne. Stało się tak, że człowiek człowiekowi zgotował straszliwy los. - Obecni tu przedstawiciele kombatantów mogą osobiście wspominać tamte czasy; oni są świadkami. My musimy o tamtych latach pamiętać - powiedział. Minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów Września 1939 roku i ofiar całej  II wojny światowej. Przy dźwiękach werbla i fanfar, przy płonącym zniczu, delegacje uczniów, samorządu i kombatantów złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

     Przemawiał również Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który powiedział m. in: - Mówi się, że życie to najważniejsza rzecz. Zauważmy, że ci, którzy zginęli za naszą wolność, oddali to, co najważniejsze, czyli życie. Wolność Ojczyzny jest rzeczą znamienna i ważną. Dlatego pochylamy się dziś pod pomnikiem upamiętniającym poległych na frontach II wojny światowej.

W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 67. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

   Wśród obecnych na uroczystości była delegacja Koła Kombatantów z Żegociny. Liczy ono obecnie około 30 członków. Przewodzi mu obecny na uroczystości pan Józef Guzik. W delegacji byli także: skarbnik koła Kazimierz Fąfara, Antoni Pączek i Kazimierz Mirowski.
    Na zakończenie Jan Marcinek podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość. - Najbardziej dziękuję młodzieży i opiekunom, którzy kultywują pamięć o poległych i pomordowanych. Jest nadzieja, że ta pamięć będzie dalej żywa - powiedział.

Źródła:

[wstecz]