ŚWIĘTO ŻNIWNYCH WIEŃCÓW

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w parafii żegocińskiej.

Wnoszenie wieńców do żegocińskiego kościoła parafialnego.

  15 sierpnia każdego roku w kościele katolickim obchodzona jest  uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanego także "zaśnięciem". Prawdę o Wniebowzięciu Maryi, jako dogmat wiary, ogłosił papież Pius XII 1 listopada 1950 r. konstytucją apostolską Munificentissimus Deus.  Dogmat, czyli jako prawdę wiary katolickiej, że Najśw. Maryja Panna została wraz ze swoim uwielbionym ciałem wzięta do nieba: "Dlatego na chwałę Wszechmogącego Boga, który w sposób szczególnie hojny rozlał Swoją łaskawość na Maryję Dziewicę, dla chwały Swojego Syna, nieśmiertelnego Króla wieków i zwycięzcę nad grzechem i śmiercią; dla powiększenia chwały tejże Bożej Matki; oraz dla całego Kościoła; powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą - orzekamy i określamy, że jest dogmatem, od Boga objawionym, iż Niepokalana Boża Rodzicielka zawsze Dziewica, Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba". Orzeczenie to wypowiedział Ojciec święty uroczyście w Bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. papież nie stworzył nowego dogmatu, tylko uroczyście przypomniał to, w co Kościół wierzył. Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie w Kościele katolickim wyznawane. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie dnia 15 sierpnia święto osobne dla uczczenia tej tajemnicy. To nas naprowadza, że święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V wieku. Ogłoszenie tej prawdy dogmatem w XX wieku było przypieczętowaniem powszechnego i zgodnego przekonania Kościoła. Jest również zwane świętem Matki Bożej Zielnej, gdyż łączy się z nim zwyczaj poświęcania ziół, oraz dożynkowych wieńców. Rolnicy dziękują w ten sposób Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól.

 Święto Matki Bożej Zielnej 2006. Święto Matki Bożej Zielnej 2006.
W oczekiwaniu na rozpoczęcie nabożeństwa. Wieniec żniwny i delegacja Rozdziela.

   Zgodnie z tradycją 15 sierpnia 2006 roku w żegocińskiej parafii delegacje poszczególnych wiosek wchodzących w skład parafii, tj. Bytomska, Rozdziela i Żegociny (brakło Bełdna), przyniosły do żegocińskiego kościoła parafialnego wieńce żniwne, przygotowane wcześniej staraniem poszczególnych społeczności. W poszczególnych miejscowościach są różne zwyczaje, związane z przygotowaniem wieńców. Niektóre zamawiają gotowe wieńce u osób, które potrafią takie wieńce wykonać. W innych nad przygotowaniem pracuje kilkanaście osób. Tak było np. w Bytomsku, gdzie tradycyjnie już pomogli Państwo Teresa i Franciszek Mrugaczowie. W tym roku także pani Anna Kurek.

Święto Matki Bożej Zielnej 2006. Święto Matki Bożej Zielnej 2006.
Wieniec i delegacja Bytomska. Na czele pochodu wieniec i delegacja Żegociny.

   Każdy z wieńców niesiony był przez delegacje wybrane przez lokalne społeczności. Bytomsko reprezentowali: Barbara Górecka, Franciszka Strączek, Marek Kaczmarczyk, Józef Krawczyk; Rozdziele (w tym roku wieniec przygotowała dziesiątka pana Bronisława Kędzierskiego): Cecylia i Jan Wolakowie oraz Wanda i Mieczysław Pławeccy, a Żegocinę: Stanisława Ziółkowska, Stanisława Waligóra, Józef Kępa, Roman Kuska.

Święto Matki Bożej Zielnej 2006. Święto Matki Bożej Zielnej 2006.
Celebransem uroczystości był ks. Janusz Psonak. Wieńce wniesiono do kościoła.

    Uroczysta sumę celebrował ksiądz Janusz Psonak. Przed jej rozpoczęciem razem z ministrantami wyszedł powitać orszak z wieńcami i poprowadził go do żegocińskiej świątyni.

Święto Matki Bożej Zielnej 2006. Święto Matki Bożej Zielnej 2006.

Podczas nabożeństwa ks. Janusz podziękował parafianom za piękne wieńce, a następnie je pobłogosławił.

    Podczas mszy świętej parafianie, z których wielu przyniosło do kościoła bukiety z ziołami, kwiatami, kłosami zbóż, dziękowali Panu Bogu za tegoroczne plony. Pomimo panującej w tym roku dużej suszy nie są one najgorsze. Żegocinę ominęły nieszczęścia, jakie dotknęły inne rejony kraju. Zdarzyły się jedynie przypadki niewielkich podtopień. W końcowej części nabożeństwa celebrans odmówił modlitwy, a następnie pobłogosławił przyniesione wieńce i bukiety, kropiąc je także święconą wodą.

     Święto Matki Bożej Zielnej 2006. Święto Matki Bożej Zielnej 2006.
Poświęcone zostały także bukiety i zioła. Po sumie wielu parafian przyszło podziwiać przygotowane wieńce.

    Po mszy świętej wielu parafian i przebywających na wypoczynku w Żegocinie gości podchodziło do wieńców i podziwiało ich piękne wykonanie. - Mamy w tym roku wieńce wyjątkowej urody - ocenił ksiądz Janusz Psonak, który dziękował rolnikom za ich   przygotowanie i przyniesienie do kościoła. Być może, podobnie jak w latach poprzednich, delegacje z żegocińskiej parafii pojadą z nimi do Częstochowy na Jasnogórskie Dożynki.

Wieniec przygotowany przez Bytomsko.

Wieniec przygotowany przez Rozdziele.

Wieniec przygotowany przez Żegocinę.

Wieniec przygotowany przez Bytomsko.

Wieniec przygotowany przez Rozdziele.

Wieniec przygotowany przez Żegocinę.

    W tym samym dniu wieniec żniwny przynieśli do swojej świątyni również mieszkańcy Rozdziela Dolnego, gdzie również został on pobłogosławiony. Natomiast tradycyjnie wieńce żniwne parafianie z Łąkty święcą nieco później i zawsze - od początku istnienia parafii - jest to połączone z parafialnymi dożynkami.

[wstecz]