LOTERIA "GORĄCE SERCA"

Loteria "Gorące Serca". Zjeżdżalnia SKOK.

       Także w tym roku, podczas tradycyjnej imprezy "Urodzin Żegociny", wolontariusze - uczennice żegocińskich szkół - pomogli Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie w zorganizowaniu loterii fantowej "Gorące Serca", z której dochód (ponad 4 tysiące złotych), przeznaczany został na pomoc chorym osobom z terenu gminy, a także osieroconym dzieciom, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki wielkiej ofiarności firm, instytucji, osób prywatnych SRGiWP pomogło 1 osobie dorosłej i 9 dzieciom.
      Pomysł tegorocznej akcji pomocy narodził się w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, do którego wciąż napływają prośby o pomoc finansową dla osób, którym nie starcza pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia lub są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ponieważ organizacja nie jest w stanie sprostać tym prośbom, postanowiono zorganizować właśnie loterię, a sekretarz zarządu SRGiWP Tadeusz Olszewski podjął się koordynacji działań i przewodniczenia Społecznemu Komitetowi, który przeprowadził i rozliczył akcję.
    Różne instytucje i osoby prywatne otrzymały najpierw od zarządu SRGiWP pismo z prośba o ufundowanie fantów do tej loterii. Potem, w dniach 7 - 10 sierpnia 2006 roku - posiadające imienne upoważnienia SRGiWP wolontariuszki - uczennice żegocińskiego i rozdzielskiego zespołu szkół wyruszyły w teren, by zbierać fanty. Okazało się, że prawie wszyscy, których poproszono o pomoc, wykazali się rzeczywiście gorącymi sercami i przekazali fanty na loterię lub gotówkę na pomoc osobom potrzebującym.
    Przygotowane fanty sprzedawane były w dniu "713 Urodzin Żegociny", czyli 13 sierpnia 2006 roku, podczas imprezy na placu w centrum Żegociny. Podatkową zachętą do kupowania losów loterii "Gorące Serca" było to, że wszyscy, którzy je wykupili, oprócz wygranych fantów uzyskali szansę na wylosowanie dodatkowych nagród głównych, ufundowanych przez sponsorów i losowanych na estradzie przed występem gwiazdy wieczoru. nagrodę głowną - odtwarzacz DVD, ufundowany przez Wójta Gminy w Żegocinie, wylosował pan Jan Jędrzejek z Żegociny.
   Dodajmy także, że w tę akcję pomocy włączył się również bocheński oddział Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Franciszka Sfefczyka - banku, który nie tylko przyjmuje lokaty i udziela kredytów, ale także objął swoją stałą opieką 26 domów dziecka na terenie całej Polski i wspomógł wiele akcji charytatywnych. Wsparcie akcji polegało na przywiezieniu, zamontowaniu i obsłudze zjeżdżalni, przy której zbierane były wolne datki.
   Ze sprzedaży fantów, przekazanej gotówki i zbiórce przy zjeżdżalni SKOK-u uzbierano 4300 zł. 16 sierpnia 2006 r. zebrał się Społeczny Komitet Loterii "Gorące Serca" i dokonał rozliczenia finansowego, a następnie podziału środków na pomoc dla konkretnych osób. W Komitecie pracowali: Jan Marcinek - prezes zarządu SRGiWP w Żegocinie, Tadeusz Olszewski - sekretarz zarządu SRGiWP, Bożena Orzeł - kierownik GOPS w Żegocinie oraz Aleksandra Adamczyk i Karolina Madej - uczennice, wybrane do Społecznego Komitetu przez wszystkie wolontariuszki.
   Na wielkie słowa uznania zasłużyły dziewczęta, które zbierały fanty i przeprowadziły loterię. Są to, oprócz wspomnianych już Aleksandry Adamczyk i Karoliny Madej, 13 pozostałych dziewcząt: Agnieszka Wolak, Jolanta Fąfara, Magdalena Łękawa, Katarzyna Rutkowska, Agnieszka Frączek, Marta Piwowarczyk, Edyta Dziedzic, Dorota Dziedzic, Magdalena Janiczek, Justyna Kącka, Katarzyna Kępa, Patrycja Pilch, Paulina Noga.

Loteria "Gorące Serca". Loteria "Gorące Serca".
Loteria "Gorące Serca" - punkt wydawania fantów.
Loteria "Gorące Serca". Loteria "Gorące Serca".
    Losowanie nagród głównych loterii.

    Organizatorzy loterii "Gorące Serca" bardzo serdecznie dziękują wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym za włączenie się w akcję pomocy.
                                                            
                         LISTA OFIARODAWCÓW

 Dziekujemy

Bacówka "Nad Wilczym Rynkiem" - państwo Lucyna i Wiesław Błoniarzowie
Dziekujemy pani Krystyna Tomkiewicz
Dziekujemy pani Elżbieta Chrobak
Dziekujemy pan Jarosław Orzeł
Dziekujemy pan Jerzy Pławecki
Dziekujemy Redakcja "Gazety Krakowskiej"
Dziekujemy pani Anna Zelek
Dziekujemy pan Jan Wolak
Dziekujemy Wójt Gminy Żegocina - pan Jerzy Błoniarz
Dziekujemy pani Henryka Mulak
Dziekujemy pani Barbara Szewczyk
Dziekujemy pan Zbigniew Frączek
Dziekujemy pan Mieczysław Sajdak
Dziekujemy pan Józef Kępa
Dziekujemy pan Stanisław Kępa
Dziekujemy pani Joanna Nożkiewicz
Dziekujemy pani Bernadetta Sajdak
Dziekujemy pani Maria Juszczyk
Dziekujemy pan Władysław Kukla
Dziekujemy pani Felicja Adamczyk
Dziekujemy pan Józef Kukla
Dziekujemy pani Grażyna Dziedzic
Dziekujemy pan Piotr Krawczyk
Dziekujemy pan Dariusz Ptaszek
Dziekujemy pan Paweł Ptaszek
Dziekujemy pani Aleksandra Krajewska
Dziekujemy pan Tadeusz Janiczek
Dziekujemy państwo Beata i Wojciech Janiczkowie
Dziekujemy pan Andrzej Janiczek
Dziekujemy pan Jan Krawczyk
Dziekujemy pan Marek Leś
Dziekujemy pan Czesław Fafara
Dziekujemy pani Krystyna Łękawa
Dziekujemy pan Marek Hejmo
Dziekujemy Stacja CPN w Żegocinie
Dziekujemy pan Zdzisław Janiczek
Dziekujemy pan Janusz Czech
Dziekujemy pan Witold Rosiek
Dziekujemy Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie
Dziekujemy pan Kazimierz Stokłosa
Dziekujemy państwo Halina i Józef Wolakowie
Dziekujemy SKOK Jaworzno - oddział w Bochni
Dziekujemy pan Tomasz Cudejko
Dziekujemy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie
Dziekujemy Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie
Dziekujemy pani Krystyna Zbyrowska
Dziekujemy pani Iwona Kukla
Dziekujemy pani Aleksandra Parowska
Dziekujemy Sklep "MIRO" - pani Grażyna Mirowska
Dziekujemy Kwiaciarnia - pani Stanisława Zdebska
Dziekujemy pani Danuta Ptaszek
Dziekujemy Firma "JASIO" - pan Jan Tyndel
Dziekujemy Firma Handlowo-Usługowa  - pani Marzena Janiczek
Dziekujemy Firma "JURA" z Żegociny
Dziekujemy państwo Renata i Marian Orzeł
Dziekujemy pan Jakub Lis
Dziekujemy oraz ofiarodawcy, którzy poprosili o anonimowość.

[wstecz]