JUBILEUSZOWY KONKURS SERWISU WWW.ZEGOCINA.PL

    Stan licznika naszego serwisu wskazuje, że już wkrótce ktoś z Internautów odsłoni główną stronę serwisu zegocina.pl ze wskazaniem licznika 200.000. Właśnie ta osoba oraz dwie inne, które odsłonią strony jak najbliższe tego stanu wskazania licznika (199.999 oraz 200001) otrzymają specjalne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy w Żegocinie.
Już po raz trzeci ogłaszamy więc:

JUBILEUSZOWY KONKURS DLA INTERNAUTÓW.

Zrzut ekranowy strony głownej serwisu www.zegocina.pl

Regulamin:
     Aby otrzymać nagrody należy spełnić łącznie dwa wymogi:
     1. "Trafić" strony ze wskazaniem licznika 200000 (nagroda główna), 199.999 i 200001 (nagrody dodatkowe) i przesłać zrzut ekranowy z takim właśnie wskazaniem licznika naszego serwisu na adres: tolszewski@wp.pl.
      2. Udzielić prawidłowych odpowiedzi na przynajmniej pięć konkursowych pytań, spośród dziesięciu, które publikujemy poniżej (należy podać nr pytania i odpowiedź).

serwis www.zegocina.pl serwis www.zegocina.pl serwis www.zegocina.pl serwis www.zegocina.pl

PYTANIA KONKURSOWE

Pytanie 1: Kto był gwiazdą wieczoru podczas "703 Urodzin Żegociny" ?
Pytanie 2: W której miejscowości z terenu Gminy Żegocina jest Kapliczka "Pod Lipami" ?
Pytanie 3: Jaką nazwę nosi zakład przetwórczy w Łąkcie Górnej produkujący owocowe i warzywne mrożonki (pełna nazwa) ?
Pytanie 4: Jakiej załodze rajdowej patronuje serwis internetowy www.zegocina.pl ?
Pytanie 5: Jaką nazwę nosi obecnie Bacówka w Rozdzielu ?
Pytanie 6: W którym roku został założony Klub Sportowy "Beskid" Żegocina ?
Pytanie 7: Komu jest poświęcony kamienny obelisk z tablicą pamiątkową, znajdujący się przy kościele w Rozdzielu ?
Pytanie 8: Żegocinę otaczają 3 wzniesienia (góry). Podaj ich nazwy.
Pytanie 9: W której wiosce gminy Żegocina zorganizowano mini muzeum nazwane "W Babcinej Izbie" ?
Pytanie 10: W Żegocinie są dwa parki. Jeden dla dzieci (poniżej ośrodka zdrowia). Jaki jest drugi park ?

Życzymy szczęścia w "polowaniu" na jubileuszową stronę i trafnych odpowiedzi na pytania !

   Osoby zgłaszające swój udział w konkursie proszone są o podanie danych adresowych (do wiadomości autora serwisu i fundatorów nagród) w celu przesłania nagród. Możliwy jest także osobisty odbiór nagrody, którą funduje Wójt Gminy w Żegocinie. Termin przesłania zrzutu ekranowego i odpowiedzi na pytania - do 48 godzin po odsłonięciu wskazania licznika: 200000.

[wstecz]