GRATULACJE, ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA DLA POLICJANTÓW

Spotkanie samorządowych władz gminy z załogą Posterunku Policji w Żegocinie.

    "Z okazji Święta Policji proszę przyjąć od Samorządu Gminy Żegocina szczere i serdeczne życzenia. Wasze święto jest dla całej społeczności lokalnej okazją, aby złożyć gorące podziękowania za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszej gminy. Dziękujemy za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Pozostajemy w nadziei na dalszą owocną współpracę i życzymy dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym" - tej treści okolicznościowe adresy otrzymali policjanci z Posterunku Policji w Żegocinie, których 26 lipca 2006 roku przyjął w swoim gabinecie Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
    Spotkanie stało się także okazją do złożenia gratulacji policjantom żegocińskiego posterunku, którzy otrzymali z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie. Uroczystość ta odbyła się dzień wcześniej w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. Awansowani zostali m. in. kierownik Posterunku Policji w Żegocinie Krzysztof Kluba (na aspiranta sztabowego) oraz Piotr Hank (na aspiranta sztabowego) i Zbigniew Pławecki (na sierżanta sztabowego). Dodajmy, że wśród awansowanych znalazł się także komendant KPP w Bochni młodszy inspektor mgr inż. Marek Rudnik.
    W spotkaniu z Wójtem Gminy Jerzym Błoniarzem, Sekretarzem Gminy Zbigniewem Nożkiewiczem i Przewodniczącym Janem Marcinkiem uczestniczyła trójka policjantów: Krzysztof Kluba, Jan Krawczyk, Stanisław Pławecki. Czwarty członek tutejszej załogi asp. szt. Piotr Hank otrzyma gratulacje w innym terminie.
    Sprawą działalności policji w Żegocinie żywo interesuje się żegociński samorząd, czego dowodzi ostatnia sesja Rady Gminy, podczas której informacje o stanie bezpieczeństwa przedkładał kierownik posterunku policji Krzysztof Kluba. Uznał on, że teren gminy Żegocina należy do najbezpieczniejszych na terenie powiatu, a tutejsza społeczność chętnie współpracuje z policją i bardzo ją sobie ceni. 
    Podczas spotkania u Wójta, prócz gratulacji, podziękowań i życzeń toczono także dyskusję o różnych problemach związanych z działalnością policji, zwłaszcza z trudnościami, na jakie napotykają oni w czasie swojej pracy. Są wśród nich nie tylko braki w wyposażeniu i pełnej obsadzie kadrowej, ale także przerost biurokracji. Policjanci mówili, że wiele spraw zmienia się jednak na lepsze. Podkreślano także dobrą współpracę z samorządami.
     Podczas wtorkowej uroczystości w Bochni, w której uczestniczył także Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, komendant wojewódzki nadinsp. Adam Rapacki chwalił pracę bocheńskich funkcjonariuszy, gdyż w powiecie liczba przestępstw spada, przy jednocześnie zwiększającej się wykrywalności ich sprawców.
   

Spotkanie władz samorządowych z policjantami. Spotkanie władz samorządowych z policjantami.
   Rolę gospodarza spotkania pełnił Wójt Jerzy Błoniarz. Zorganizowano je z okazji Święta Policji.
Spotkanie władz samorządowych z policjantami. Spotkanie władz samorządowych z policjantami.
Gratulacje i podziękowania dla Kierownika Posterunku K. Kluby. Podziękowanie dla dzielnicowego Jana Krawczyka.

    Policjant to funkcjonariusz państwowy, który reprezentuje prawo i stoi na jego straży, chroni obywateli i daje im poczucie bezpieczeństwa. I choć zdarzają się przypadki złych funkcjonariuszy, to jednak policja szybko usuwa ich ze swoich szeregów, a obraz działalności policji w Polsce jest generalnie dobry. Dlatego z okazji ich święta należą im się podziękowania i życzenia, aby ich praca przynosiła im należną satysfakcję, a uznanie w społeczeństwie było jeszcze większe. Spotkanie w gabinecie Wójta Żegociny było takim właśnie wyrazem szacunku i uznania.

[wstecz]