JEST BEZPIECZNIE

St. asp. Krzysztof Kluba podczas składania informacji na XXXIII Sesji Rady Gminy w Żegocinie..
St. asp. Krzysztof Kluba na XXXIII Sesji Rady Gminy w Żegocinie.

    Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Żegocina kierownik Posterunku Policji w Żegocinie st. asp. Krzysztof Kluba przedłożył informację w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
    Przedłożone informacje wywołały krótką dyskusję, w której zwrócono uwage na problem spożywania alkoholu na stadionie i w innych miejscach publicznych, niszczenia znaków drogowych, wykrywalności sprawców włamań, bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza przy szkołach.     
    Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek podziękował policjantom za pracę i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Wójt Jerzy Błoniarz wyraził radość z istnienia posterunku. Zwrócił uwagę na fakt, że często turyści pragnący tu wypoczywać pytają o bezpieczeństwo. Podziękował policjantom za pracę i życzył wykrycia sprawców kradzieży, pełnej obsady kadrowej oraz lepszego sprzętu. Współpracę policji z samorządem ocenił jako dobrą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

przedłożona przez Kierownika Posterunku Policji w Żegocinie st. asp. K. Klubę na XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2006 r.

.     Z dniem 1 sierpnia 2004 r. został reaktywowany Posterunek Policji w Żegocinie obejmujący swoim działaniem rejon Gminy Żegocina. Obsadę Posterunku stanowi: kierownik posterunku, referent ds. kryminalnych, dzielnicowy, funkcjonariusz ogniwa interwencyjno-patrolowego. Docelowo obsadę Posterunku stanowić ma pięciu funkcjonariuszy, tak więc w chwili obecnej Posterunek dysponuje jednym wakatem.
     Nasz Posterunek nie jest posterunkiem całodobowym, a służby pełnione są praktycznie codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00, jednak w zależności od potrzeb (imprezy, dyskoteki, festyny itp.) pełnione są służby nocne w godzinach od 20.00 do 4.00.
     Za pierwsze półrocze roku 2006 przeprowadzono 10 postępowań przygotowawczych. Odnotowano na terenie Gminy Żegocina: 2 kradzieże z włamaniem z art. 279§1 kk, jedno oszustwo internetowe z art. 286§1 kk, zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców, przeciwko którym wszczęto postępowania z art. 178a § l kk, wszczęto jedno postępowanie z art. 62 ust. l Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani, stwierdzono jeden nagły zgon. Komenda Powiatowa Policji w Bochni prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego w Łąkcie Górnej, skutkiem którego nastąpiła śmierć motorowerzysty. W dniu 26-02-2006r. na terenie Żegociny funkcjonariusze PP Żegocina i PP Trzciana dokonali zatrzymania nielegalnego alkoholu, postępowanie w tej sprawie prowadzi Sekcja PG KPP w Bochni. Ujawniono 130 wykroczeń, pouczono 70 osób, nałożono 60 mandatów karanych, zatrzymano 13 dowodów rejestracyjnych. Załatwiono 51 interwencji. Oceniając stan bezpieczeństwa Gminy Żegocina niepokojącym jest wzrost o 500 % nietrzeźwych kierujących pojazdami, natomiast w kategorii przestępstw przeciwko mieniu notowany jest spadek o 70 %.
     Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Żegocinie uczestniczyli w zabezpieczeniach imprez masowych na terenie Gminy Żegocina, Trzciana i Łapanów, oraz wizyty Ojca Świętego w Krakowie. W ramach prowadzonej akcji "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Nieletni" funkcjonariusze Posterunku Policji w Żegocinie odbyli spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół i przedszkoli w Żegocinie i Rozdzielu. Przez dzielnicowego prowadzone były postępowania w ramach tzw. "Niebieskich kart" dotyczących przemocy w rodzinie, kierowano w tym zakresie wnioski do Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
    Podsumowując tą informację, stwierdzić należy, iż w porównaniu do innych gmin powiatu bocheńskiego - Gmina Żegocina jest stosunkowo spokojną Gminą, ale i w takim rejonie odnotowuje się szereg zdarzeń o charakterze kryminalnym, chuligańskim, sporów rodzinnych i sąsiedzkich oraz patologii społecznych, przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym. Wszystkim tego typu zagrożeniom można będzie zapobiegać przy dalszej współpracy społeczeństwa, w tym również Samorządu, któremu należy podziękować za dotychczasową pomoc w zorganizowaniu siedziby Posterunku oraz okazywane na bieżąco wsparcie.
      Sądzimy, iż współpraca w tym zakresie w dalszym ciągu będzie się tak dobrze układać, a zaowocuje poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Żegocina i większym poczuciem bezpieczeństwa Jej obywateli.

[wstecz]