ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ŻEGOCINIE

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006

   W tym roku zakończyła się 5-letnia kadencja statutowych władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żegocinie. Na początku roku we wszystkich pięciu jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze, podczas których wybrano nowe władze statutowe organizacji oraz delegatów na zjazd gminny.

    13 maja 2006 roku, w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie, zebrali się delegaci z poszczególnych jednostek OSP Gminy Żegocina, aby podsumować minioną kadencję, udzielić zarządowi absolutorium, wybrać władze na kolejna kadencję oraz uchwalić program działania na lata 2006 - 2010. W Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Żegocinie uczestniczyli liczni goście, m. in. poseł Wiesław Woda, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Czesław Kosiba, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Czesław Ziaja,  Przewodniczący Sądu Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie - Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bochni - Tadeusz Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Jan Marcinek, dzielnicowy Gminy Żegocina Jan Krawczyk. 

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu. Otwarcia Zjazdu dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego L. Grabowski.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Przybyłych gości powitał Leopold Grabowski. Delegaci na Zjazd Gminny ZOSP RP w Żegocinie.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Zjazd prowadził wybrany na przewodniczącego obrad
Zbigniew Nożkiewicz.
Sprawozdanie z działalności Oddziału Gminnego
złożył jego prezes Leopold Grabowski.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Uczestnicy Zjazdu podczas oglądania multimedialnej prezentacji
o działalności żegocińskich strażaków w minionej kadencji.
Wniosek o udzielenie absolutorium złożył Kazimierz Waligóra -
przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Przemawiał poseł Wiesław Woda. Czesław Kosiba mówił o problemach i sukcesach polskich strażaków.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Za dobrą współpracę z PSP w Bochni podziękował strażakom
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Czesław Ziaja.
Przewodniczący RG w Żegocinie Jan Marcinek podziękował
strażakom za społeczną służbę.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Delegaci podczas wybierania nowych władz organizacji. Janusz Stańdo zapoznał zebranych z propozycją uchwały programowej.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006.
Delegaci jednogłośnie przyjęli uchwałę programową. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego L. Grabowski podziękował za wybór.
 Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 13.05.2006. Kliknij, aby uzyskać powiększenie.
Wójt Gminy Jerzy Błoniarz obiecał pomoc nowym władzom Oddziału. Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie obrad.

Statutowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie na  kadencję 2006 - 2010.

Statutowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie w kadencji 2006 - 2010.

Od lewej: Czesław Szewczyk, Zenon Gąsiorek, Zbigniew Nożkiewicz, Janusz Stańdo, Leopold Grabowski, Stanisław Furtak,
Stefan Ptaszek, ks. Stanisław Szczygieł, Władysław Zatorski, Ignacy Rożnowski, Jerzy Błoniarz, Kazimierz Waligóra.

I. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: Prezes: Leopold Grabowski, Wiceprezes: Jerzy Błoniarz, Komendant Gminny: Władysław Zatorski, Sekretarz: Janusz Stańdo, Skarbnik: Zbigniew Nożkiewicz, Członkowie Zarządu: Zenon Gąsiorek, Stanisław Szczygieł, Czesław Szewczyk, Stefan Ptaszek.
II. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał jednego przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego: Leopolda Grabowskiego.
III. Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący: Kazimierz Waligóra. Członkowie: Stanisław Furtak, Ignacy Rożnowski.

PODSTAWOWE DOKUMENTY ZJAZDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ŻEGOCINIE - 13.05.2006

SPRAWOZDANIE PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU
GMINNEGO LEOPOLDA GRABOWSKIEGO >>>
SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO
WŁADYSŁAWA ZATORSKIEGO >>>
UCHWAŁA PROGRAMOWA ZJAZDU
NA LATA 2006 - 2010 >>>

[wstecz]