ŚWIĘTO STRAŻAKA 2006

Święto Strażaka 2006. Pod Figura Św. Floriana w Żegocinie.

 

    Co roku na początku maja strażacy obchodzą swoje święto - Dzień Strażaka. W tym roku były to obchody szczególne, bo miały wymiar międzynarodowy i były połączone z poświęceniem budynku, w którym znajduje się remiza OSP w Łąkcie Górnej. W łąkieckim kościele odprawiona została przez kapelana strażaków - ochotników Gminy Żegocina - ks. Stanisława Szczygła Msza Święta w intencji strażaków. Przed przejazdem do Łąkty strażacy złożyli wiązanki kwiatów pod figurą swojego patrona - Św. Floriana, znajdującą się w centrum Żegociny. 

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006. Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
Przemarsz pododdziałów spod remizy na Plac Św. Floriana. Delegacje strażaków złożyły pod Figurą Św. Floriana wiązanki kwiatów.
    Religijna część uroczystości, z czynnym udziałem strażaków z Saarlouis, miała miejsce w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej. Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił ks. Stanisław Szczygieł - kapelan strażaków - ochotników Gminy Żegocina.
Gminne obchody Dnia Strażaka 2006. Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
Strażacka kolumna w drodze do łąkieckiego kościoła. Strażackie poczty sztandarowe w kościele.
Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.  Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
Homilię wygłosił ks. kapelan Stanisław Szczygieł. W nabożeństwie uczestniczyli polscy i niemieccy strażacy.

   Służbę liturgiczną stanowili chłopcy z drużyny młodzieżowej oraz dwaj druhowie - strażacy. Ksiądz kapelan podziękował strażakom za ich społeczną służbę na rzecz tutejszej społeczności oraz czynny udział w nabożeństwach kościelnych. Podczas Mszy Świętej, poprzedzonej majówką, modlono się także w intencji zmarłych strażaków.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006. Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
Przemarsz spod kościoła do remizy OSP Łąkta Górna. Oczekiwanie na poświęcenie zmodernizowanego obiektu.

   Po zakończeniu nabożeństwa, które uświetniła orkiestra dęta z Żegociny, strażackie pododdziały pozdrawiane przez zgromadzonych wzdłuż drogi przemarszu mieszkańców Łąkty przemaszerowały do remizy.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006. Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
W strażackim szyku stanęli także goście. Strażacy z Bełdna, Bytomska i Żegociny w łąkieckiej świetlicy.

   Tutaj, przed budynkiem remizy, wszystkich przybyłych powitał Prezes Zarządu OSP w Łąkcie Górnej Zdzisław Wrona. Po ceremonii poświęcenia zmodernizowanego niedawno obiektu przez księdza Stanisława Szczygła, strażacy i ich goście weszli do świetlicy, gdzie kontynuowano świętowanie. Dla zgromadzonych wystąpił najpierw młodzieżowy zespół folklorystyczny z Łąkty Górnej, prowadzony przez panią Agnieszkę Żołna, a potem żegocińska kapela ludowa pana Mieczysława Kędry.

Gminne obchody Dnia Strażaka 2006. Gminne obchody Dnia Strażaka 2006.
Okolicznościową przyśpiewkę zaprezentował strażak i radny z Łąkty Józef Dziedzic. Życzenia i podziękowania złożył strażakom  Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

    Było kilka oficjalnych przemówień, które wygłosili m. in. szef żegocińskich strażaków Leopold Grabowski, Przewodniczący rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek i Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Przemawiał także szef strażaków niemieckich, z którymi wymieniono się upominkami. Nie brakowało życzeń dla strażaków, którzy radośnie świętowali swoje święto.

[wstecz]