NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW

Nowe zasady odbioru odpadów.  Nowe zasady odbioru odpadów.
NIE TAK !! LECZ TAK !!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻEGOCINA

    W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także w związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały nr XXX/ 202/ 05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie „Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina" każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Żegocina.

   Obecnie takie zezwolenie posiadają następujący przedsiębiorcy:

1. Zbiór i Segregacja Odpadów - „Traszkan" s.c.
32- 413 Zegartowice 105

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe - „E- KOM- BUD"
ul. Popka14
32- 700 Bochnia

    Firmy te dysponują dobrym wyposażeniem technicznym. Każda z nich posiada wieloletnie doświadczenie (każda z firm przedstawiła referencje świadczące o jakości wykonywanych zleceń w innych gminach na terenie powiatu bocheńskiego). Usługi wykonuj ą zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, o ochronie środowiska i o odpadach. Posiadają wykwalifikowanych pracowników. Odbiór odpadów na nowych zasadach zacznie funkcjonować w naszej Gminie już od 1 lipca 2006 roku.

    Jeśli właściciel nieruchomości nie podpisze umowy na odbiór odpadów z nieruchomości zrobi to za niego z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Żegocina po stawce 6,50 zł za jeden worek o pój. 120 l, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żegocina w sprawie „górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych", a właściciel nieruchomości obciążony zostanie płatnością na podstawie decyzji Wójta Gminy Żegocina posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności.

[wstecz]