WSPANIAŁY DAR DOSTOJNEJ JUBILATKI

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

     W miniony czwartek (25 maja 2006 r.) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej miał miejsce uroczysty apel, podczas którego uczczono 95 rocznicę urodzin pani Anny Łękawa - poetki i malarki ludowej. Przybyłą artystkę, członków jej rodziny (syna Leszka i synową), zaproszonych gości i całą społeczność szkolną powitał dyrektor szkoły mgr Jan Rosiek.

 Przybyłych do szkoły gości powitał dyrektor szkoły mgr Jan Rosiek. Powitanie gości przez uczniów.
Przybyłych do szkoły gości powitał dyrektor szkoły mgr Jan Rosiek. Powitanie gości przez uczniów.

    W imieniu uczniów solenizantkę powitała Aleksandra Krawczyk. - Dzisiejszy dzień przybrał w naszej szkole kształt święta ze względu na osobę, które mamy zaszczyt i przyjemność gościć. To nasz wieloletni przyjaciel i darczyńca Pani Anna Łękawa. Mamy świadomość, że każdy mieszkaniec Łąkty Górnej uzurpuje sobie prawo do nazwania Jej przyjacielem. Dzieje się ta za sprawą twórczości Pani Anny. Jej obrazy i wiersze tak mocno splatają się z naszą małą Ojczyzną, wrosły już w naszą lokalną tradycję, że łączą nas wszystkich z artystką. Jednak w tym gronie wielbicieli talentów naszej malarki i poetki społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II czuje się uprzywilejowana. Pani Anna Łękawa nie tylko bywa częstym gościem w murach tej szkoły, ale obecna jest tu na stałe w swych pracach. Jan Paweł II - Nasz Wielki Patron z portretu, który wyszedł spod Jej ręki, wita nas każdego dnia. Zaś uroczystości Święta Szkoły ubogacają utwory poetyckie, tą samą ręką skreślone. Pani Anna Łękawa jest dla nas, uczniów tej szkoły - prawdziwym wzorcem do naśladowania. Uczy nas, że nie należy poddawać się i rezygnować z marzeń i dalekosiężnych planów. A przy tym pokazuje nam, że odnalezienie w sobie prawdziwej pasji pomaga zrealizować się w życiu. Dlatego szczególnie cenimy w sobie kolejny dar artystki, który ubogaci nasza społeczność - powiedziała, po czym poprosiła panią Annę o odsłonięcie przekazywanych szkole obrazów.

Pani Anna Łękawa podczas czyatnia swojego wiersza. Odsłonięcie przekazywanych obrazów.
Pani Anna Łękawa podczas czytania swojego wiersza. Odsłonięcie przekazywanych obrazów.

    Zanim artystka przecięła wstęgę przesłaniającą dziewięć ofiarowywanych szkole obrazów, przedstawiający figury przydrożne znajdujące się na terenie wsi Łąkta Górna, odczytała jeden z ostatnich swoich wierszy, tematycznie związany w figurami. Delegacja uczniów podziękowała artystce za wspaniały dar piękną wiązanką kwiatów.
    O głos poprosił Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Podziękował artystce za piękny dar oraz złożył jej urodzinowe życzenia.

Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz z życzeniami dl artystki. Życzenia, podziękowania i kwiaty od uczniów.
Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz z życzeniami dl artystki. Życzenia, podziękowania i kwiaty od uczniów.

    Wkrótce rozpoczęły się występy artystyczne. Swój program - dedykowany Jubilatce - młodzież oparła na twórczości poetki. Recytowano wiersze z jedynego do tej pory tomiku wierszy Anny Łękawy pt. "Sieroca Dola". Przeplatano je piosenkami i przyśpiewkami ludowymi z Łąkty.   Recytowane były m. in. takie wiersze, jak "Dzieciństwo", "Polska Wiosna", "Muchomory i borowiki". Na zakończenie tej części uroczystości hucznie odśpiewano artystce "Sto lat". W chwilę potem na scenie pojawił się Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny, składający się w uczniów Zespołu Szkół w Żegocinie ubranych w niedawno zakupione przez radę rodziców tej szkoły stroje krakowskie. Odśpiewał i odtańczył suitę krakowską, wzbudzając aplauz artystki, przybyłych gości oraz uczniów szkoły.

 Występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego. Występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego.
Występ Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego.
O zasługach artystki dla parafii mówił  ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Pani Anna Łekawa była wzruszona uroczystością.
O zasługach artystki dla parafii mówił  ks. proboszcz Stanisław Szczygieł. Pani Anna Łękawa była wzruszona uroczystością.

    Zestaw 9 obrazów przekazanych łąkieckiej szkole nie jest jedynym darem artystki dla tej placówki oświatowo - wychowawczej.  Już wcześniej przekazała jej darze portret Jana Pawła II - Patrona Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Dużą ofiarność wykazała pani Anna także w stosunku do łąkieckiej parafii. Mówił o tym podczas uroczystości proboszcz łąkieckiej parafii ks. Stanisław Szczygieł. - Pani Anna towarzyszyły nam od chwili utworzenia w Łąkcie parafii - powiedział, a następnie wyliczył Jej dary dla kościoła. Są to nie tylko obrazy olejne, ale także wszystkie stacje drogi krzyżowej oraz obrazy na kościelnych chorągwiach.
     Wzruszająca była to uroczystość. Zarówno dla artystki, która cieszy się w łąkieckiej szkole i całej gminie wielkim uznaniem, ale także dla młodego pokolenia mieszkańców Łąkty, których rodzice i nauczyciele uczą szacunku dla tradycji i lokalnej kultury. Przypominało o tym hasło "Ocalić od zapomnienia" - umieszczone na scenie.

[wstecz]