MATURA 2006 ROZPOCZĘTA

Matura 2006 w LO w Żegocinie.

  Egzaminem z fizyki w dniu 17 maja 2006 roku zakończy się tegoroczna matura w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie. Jej uroczyste rozpoczęcie, z udziałem Wójta Gminy w Żegocinie, nastąpiło w dniu 4 maja 2006 r. Zanim Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem mgr Teresy Stachoń komisyjnie otworzyła koperty foliowe z zadaniami, życzenia pomyślnego i jak najlepszego zdania matury złożył 38 zdającym ten egzamin absolwentom szkoły Wójt Gminy Żegocina mgr Jerzy Błoniarz. 28 z nich będzie zdawało tzw. egzamin rozszerzony. Dużo osób jako przedmiot wybrany zdecydowało się na geografię, historię i matematykę. Żegocińscy licealiści wybrali także: chemię, fizykę, język angielski, język niemiecki. Dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek przedstawiła uczniom skład Komisji Egzaminacyjnej w pierwszym dniu matur. Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej przypomniała abiturientom o wymaganiach regulaminowych dotyczących egzaminu. Potem, punktualnie o godzinie 10 rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego.
   Arkusze egzaminacyjne dotarły do szkoły, godnie z przyjętymi zasadami, a więc dziś, w pierwszym dniu matur. Pomimo ubiegłorocznych protestów dyrektorów szkół na fakt bardzo wczesnego ich dostarczania przez kurierów, także w tym roku dotarły one bardzo wcześnie, bo o godzinie 6 rano.
  
Do drugiej w historii tzw. nowej matury ponad 420 tys. abiturientów z prawie 6,5 tys. liceów i techników. Wszyscy maturzyści rozwiązują takie same testy. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy). Egzamin z polskiego można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podstawową część zdają wszyscy; trwa ona 170 minut. W tym czasie uczniowie rozwiązują test z rozumienia tekstu oraz piszą   tekst własny w oparciu zamieszczone fragmenty utworów. Decyzję o przystąpieniu do egzaminu na poziomie rozszerzonym maturzysta podejmuje po zakończeniu części podstawowej. Druga część rozpoczyna się o godzinie 13.35 i potrwa 130 minut. W tym czasie maturzyści będą musieli napisać tekst własny na jeden z dwóch podanych tematów. Z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do zaliczenia potrzebnych jest co najmniej 30 proc. punktów. Jeśli ktoś zdobędzie mniej punktów niż wyznaczony limit, matura będzie uznana za niezdaną; do egzaminu z języka polskiego będzie można przystąpić jeszcze raz w następnej sesji egzaminacyjnej. W przypadku osób, które zdecydowały się na zdawanie egzaminu na poziomie rozszerzonym, nie ma ryzyka niezdania. Bez względu na to, ile punktów maturzysta zdobędzie, egzamin zostanie uznany, a uzyskana ilość punktów będzie wpisana do świadectwa dojrzałości.
   W kolejnych dniach maturzyści będą musieli jeszcze przystąpić obowiązkowo do dwu egzaminów pisemnych - z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech). Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez tamtejszych nauczycieli. W tym roku egzaminy ustne odbywać się będą równolegle do egzaminów pisemnych.
   Świadectwa maturalne uczniowie otrzymają dopiero 11 lipca br.

  
Życzenia "połamania piór" złożył maturzystom Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Ostanie minuty przed rozpoczęciem matury z języka polskiego.
Życzenia "połamania piór" złożył maturzystom Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Ostanie minuty przed rozpoczęciem matury z języka polskiego.

[wstecz]                                                                                           [lozegocina]