ŻEGOCIŃSKIE LO WYSOKO W RANKINGU SZKÓŁ

Zespół Szkół w Żegocinie. Matura 2006.

    Pod koniec kwietnia 2006 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała XI Ranking Liceów Ogólnokształcących. Po raz pierwszy najistotniejszym kryterium były wyniki nowej matury. Dzięki temu jest on bardziej obiektywny od poprzednich. Wyniki nowej matury ocenianej przez zewnętrznych egzaminatorów - to najbardziej obiektywne kryterium pracy szkoły, jakie można sobie wyobrazić. 
    Jak pisze "Gazeta" "ranking ma służyć przede wszystkim uczniom i ich rodzicom. Orientacyjnie, bo trudno zmierzyć coś takiego jak atmosfera szkoły, przychylność nauczycieli i inne elementy ważne w ocenie tego, czy dana szkoła będzie spełniać oczekiwania".
    W rankingu obejmującym Małopolskę znalazły się tylko cztery szkoły z terenu powiatu bocheńskiego. Najwyżej z nich sklasyfikowane zostało I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Bochni, które zajęło 21. miejsce. W liczącym 113 pozycji rankingu małopolskich szkół znalazły się również LO w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni (36. miejsce), LO Żegocina (59. miejsce) oraz II LO w Bochni im. Orła Białego (70. miejsce).
    "Rodzice i dzieci powinni mieć także świadomość, że do dobrych liceów przychodzą bardzo dobrzy uczniowie, szkoły latami zapracowują na wychowanie olimpijczyków. Znaczna część dzieci jest jednak na przeciętnym poziomie i warto zastanowić się, czy wybierać szkołę, w której uczeń będzie się męczył"   - zwraca uwagę "Gazeta Wyborcza.

     Oto szczegółowe wyniki szkół bocheńszczyzny w rankingu "Gazety Wyborczej":
21. I LO w Bochni - średnia ocen: 72,23; 3 olimpijczyków; punktów 51,63
36. LO w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni - średnia ocen: 69,62; punktów 48,73
59. LO Żegocina - średnia ocen: 65,00; punktów 45,50
70. II LO w Bochni - średnia ocen: 63,37; punktów 44,36.
     Wygrało V LO Kraków - średnia ocen: 83,20; 65 olimpijczyków; 11 stypendystów.

     Co składa się na sumę punktów rankingowych?
- 70 proc. - średnia wyniku egzaminu z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki,
- 20 proc. - finaliści olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym w stosunku do liczby uczniów w szkole,
- 10 proc. - stypendyści MEN w stosunku do liczby uczniów w szkole.

    Ten wynik żegocińskiego Liceum Ogólnokształcącego bardzo ucieszył dyrektorkę szkoły mgr Danutę Pączek. - Kiedy na początku obecnego roku szkolnego w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Kuratorium Oświaty ogłaszano wyniki matur z roku 2005, usłyszeliśmy dużo słów pochwał. Głównie dlatego, że byliśmy w czołówce z wielu przedmiotów. Znalezienie się w tej klasyfikacji wśród setki najlepszych szkół Małopolski, bardzo nas cieszy. To wspólny sukces uczniów i nauczycieli, którzy od początku trzeciej klasy organizowali  z własnej woli i bez zapłaty dodatkowe zajęcia i każdy uczeń, który tylko chciał, mógł  utrwalać swoja wiedzę i doskonalić umiejętności. Każdy ma taką ambicję, żeby jak najlepiej przygotować maturzystów do egzaminu dojrzałości. Wydawało się nam, że umiemy dobrze przygotować do tzw. "starej matury", a okazuje się, że do tej nowej też nam nieźle idzie. Trzeba zaznaczyć także, że młodzież która do nas przychodzi niestety nie jest z czołówki absolwentów okolicznych gimnazjów. Wielu z nich tylko nieznacznie przekracza wymagane przez nas przy rekrutacji 60 punktów. Mimo wszystko udaje nam się z nimi wiele zrobić i osiągać dobre wyniki w różnych dziedzinach. To wielka dla nas satysfakcja - skomentowała dyrektorka placówki, która jest jedną z najmłodszych szkół średnich w powiecie bocheńskim. Może mieć także satysfakcję samorząd gminny, gdyż jest organem prowadzącym Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie. Wójt i Rada Gminy dokładali wszelkich starań, aby uczniowie mieli tu dobre warunki do nauki, a nauczyciele do pracy dydaktyczno - wychowawczej. Dlatego rozbudowano szkołę i doskonale ją wyposażono w nowoczesne środki dydaktyczne.
    17 maja 2006 roku - egzaminem z fizyki - zakończyły się w LO w Żegocinie - matury 2006. Jakie tym razem wyniki osiągną żegocińscy maturzyści ? Trudno w tej chwili powiedzieć. Kadra dydaktyczna szkoły jest przekonana o tym, że zrobiła wszystko, aby uczniowie byli do egzaminu maturalnego przygotowani jak najlepiej. W szkole rozpoczęła się już rekrutacja na kolejny rok. Może opublikowany ranking przekona gimnazjalistów okolicznych szkół i ich rodziców do tego, aby właśnie do tej niewielkiej, spokojnej i co równie ważne, osiągającej wysokie wyniki nauczania i wychowania szkoły, złożyć podania o przyjęcie na rok szkolny 2006/2007.

[wstecz]