"MAŁOPOLSKA W OCZACH DZIECKA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
KONKURS PLASTYCZNY  DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka".

    W marcu 2006 roku z inicjatywy Przedszkola Publicznego w Łąkcie Górnej ogłoszony został konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka - moja mała Ojczyzna". Do udziału w nim zostały zaproszone dzieci 5 i 6-letnie uczęszczające do przedszkoli w Żegocinie i Łąkcie Górnej oraz do oddziałów przedszkolnych w Bytomsku i Rozdzielu.
Celem konkursu popularyzacja różnych zakątków naszego regionu, ale także wzbudzanie poczucia przynależności i identyfikacji dzieci z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Małopolski. Organizator pozostawił dzieciom swobodę wyboru techniki artystycznej wypowiedzi.
     Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziały wszystkie placówki. Interesujące i bardzo różnorodne, zarówno pod względem tematyki jak i technik plastycznych, prace napłynęły do przedszkola w Łąkcie Górnej jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu.

Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka". Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka".
Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka". Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka".

   3 maja 2006 r. część z nich została umieszczona w Świetlicy, w Łąkcie Górnej, gdzie mogli je podziwiać uczestnicy ceremonii poświęcenia i otwarcia odremontowanej remizy. Obecnie prace eksponowane są w Klubie "Relaks" w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie. Wystawę, która będzie trwać do 31 maja br. można oglądać w godzinach pracy CKSiT w Żegocinie.

Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka". Konkurs plastyczny "Małopolska w oczach dziecka".

   - Składamy gratulacje wszystkim małym artystom i dziękujemy wychowawcom: pani Beacie Zapart z Bytomska, pani Małgorzacie Machaj z Łąkty Górnej, pani Ewie Dębosz z Żegociny, pani Ewelinie Mazankiewicz z Rozdziela za zachęcenie   dzieci do udziału w konkursie - mówi pani Małgorzta Górka - nauczycielka Przedszkola Publicznego z Łąkty Górnej, która nadzorowała całe to artystyczne przedsięwzięcie. Wszystkie placówki otrzymały dyplomy uznania i nagrodę książkową ufundowaną przez Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej, nauczycielki zaś pisemne podziękowania od organizatora.

[wstecz]