NIEMIECCY FAJERMANI Z WIZYTĄ W ŻEGOCINIE

Pamiątkowa fotografia polskich i niemieckich strażaków przed remizą OSP w Rozdzielu.

Pamiątkowa fotografia polskich i niemieckich strażaków przed remizą OSP w Rozdzielu.

   W dniu 3 maja 2006 roku przebywała na terenie Gminy Żegocina pięcioosobowa delegacja strażaków z Saarlouis (Niemcy - Okręg Saary), którzy w ramach partnerskiej współpracy przez 5 dni przebywali w powiecie bocheńskim. Reiner Quirin, Klaus Kuhn, Bernd Paul, Rainer Gerstner, Guido Hübschen przyjechali do Żegociny wraz z Komendantem PSP w Bochni kpt. Krzysztofem Kokoszką.  Około godziny 15.30 przed remizą OSP w Żegocinie powitali ich: Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz cały Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie z przewodniczącym zarządu druhem Leopoldem Grabowskim i komendantem gminnym druhem Władysławem Zatorskim.

Powitanie przed remizą OSP w Żegocinie. Przemarsz do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.
Powitanie przed remizą OSP w Żegocinie. Przemarsz do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.

   Gospodarze przygotowali dla swoich gości bardzo bogaty program. Najpierw w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie odbyło się oficjalne spotkanie niemieckich i polskich strażaków. Rolę gospodarza spotkanie pełnił prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie druh Leopold Grabowski. Podstawowe informacje o Gminie Żegocina i ochotniczych strażach pożarnych, działających na terenie gminy, podał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Z kolei dowódca niemieckich strażaków - ochotników Reiner Quirin przedstawił podstawowe informacje o Saarlouis i zasadach działalności straży pożarnych w Niemczech.

W imieniu strażaków - ochotników Gminy Żegocina powitał gości Leopold Grabowski.

Podstawowe informacje o gminie przedstawił Wójt Jerzy Błoniarz.
W imieniu strażaków Gminy Żegocina powitał gości Leopold Grabowski. Podstawowe informacje o gminie przedstawił Wójt Jerzy Błoniarz.

    Następnie uczestnicy tego spotkania zeszli do remizy OSP w Żegocinie, gdzie druhowie z Niemiec mogli zobaczyć jakim sprzętem dysponuje nasza jednostka. W chwilę potem goście z Niemiec w towarzystwie samorządowych władz gminy przejechali do Dolnego Rozdziela, by poznać warunki funkcjonowania tamtejszego OSP. Po remizie i świetlicy gości oprowadzali członkowie zarządu tej jednostki. Tutaj niemieckich strażaków interesowały głównie sprawy zaopatrzenia w wodę oraz sposób gaszenia pożarów w terenie górskim.

Goście z Niemiec oglądają sprzęt OSP w Żegocinie. Remiza OSP w Rozdzielu - to kolejny etap na trasie.
Goście z Niemiec oglądali sprzęt OSP w Żegocinie. Remiza OSP w Rozdzielu - to kolejny etap na trasie.

   Po wpisaniu się do kroniki rozdzielskich strażaków, goście z Niemiec powrócili do Żegociny. Tutaj wspólnie z wszystkimi strażakami gminy Żegocina udali się w towarzystwie orkiestry dętej od Figurę Św. Floriana, pod którą delegacje obu grup strażaków złożyły wiązanki kwiatów. Wkrótce potem wszyscy przejechali do Łąkty Górnej, by tam uczestniczyć w specjalnym nabożeństwie w intencji strażaków, odprawionym w kościele parafialnym przez kapelana strażaków - ochotników gminy Żegocina ks. Stanisława Szczygła. Czynnie w tym nabożeństwie uczestniczyli również fajermani (Frewillige) z okręgu Saarlouis.

Uroczystość pod Figura Św. Floriana. Strażacka kolumna w drodze do kościoła.
Uroczystość pod Figurą Św. Floriana. Strażacka kolumna w drodze do kościoła.

   Po zakończeniu Mszy Świętej strażacka kolumna, prowadzona przez orkiestrę dętą, przemaszerowała pod wielofunkcyjny budynek, w którym mieści się także strażacka remiza. Tutaj powitał wszystkich przybyłych obecny prezes zarządu łąkieckiej jednostki Zdzisław Wrona. Zmodernizowany obiekt, pachnący jeszcze farbą, został na jego prośbę, poświęcony przez księdza Stanisława Szczygła. W tej ceremonii towarzyszył mu Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, którego staraniem zmodernizowano obiekt. 

Nabożeństwo w kościele. Przemarsz przez wieś.
Nabożeństwo w kościele. Przemarsz przez wieś.

    Podczas wieczornego spotkania polskich i niemieckich strażaków miał miejsce występ artystyczny. Przed strażakami i ich gośćmi wystąpił młodzieżowy zespół folklorystyczny z Łąkty Górnej, który zaprezentował wiązankę krakowskich pieśni i tańców. Akompaniowała mu żegocińska kapela ludowa , która kilka minut później dała samodzielny koncert. Zanim rozległy się wspólne śpiewy i biesiadne zabawy, przedstawiciele polskich i niemieckich strażaków wymienili upominki i złożyli sobie życzenia.

Prezes OSP Łąkta Górna Zdzisław Wrona wita przybyłych gości. Życzenia złożył strażakom Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
Prezes OSP Łąkta Górna Zdzisław Wrona powitał przybyłych gości. Życzenia złożył strażakom Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
Występ młodzieżowego zespołu folklorystycznego. Wymiana prezentów.
Występ młodzieżowego zespołu folklorystycznego. Wymiana prezentów.

   Pierwsze - i miejmy nadzieję nie ostatnie-  spotkanie żegocińskich i niemieckich strażaków było bardzo udane i miało serdeczny charakter. Zaspokoiło pierwszą ciekawość w sprawie funkcjonowania obu tych społecznych służb, które mają zarówno takie same, jak i odmienne elementy. Choć nieco inne noszą mundury, inne mają struktury, różna jest wielkość środków finansowych przeznaczonych na ich działalność i różne wyposażenie, to obie grupy na pewno łączy chęć niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. I właśnie za to nad Wisłą i nad Renem strażacy - ochotnicy są tak bardzo cenieni.

 Pamiątkowa fotografia polskich i niemieckich strażaków.

Pamiątkowa fotografia polskich i niemieckich strażaków.

[wstecz]