PROMOWALI CZYTELNICTWO

Apel czytelniczy w PSP w Żegocinie.

    Wynalazek druku przez Jana Gutenberga (1450 r.) przyczynił się do tego, że książki stały się powszechniejsze, a ich czytanie stało się popularne. Przez wiele lat książka była jednak rarytasem i docierała tylko do ludzi najbogatszych. Nasz wieszcz narodowy Adam mickiewicz marzył o tym, żeby jego księgi trafiły pod strzechy. W tamtych czasach było to trudne, bo z rzadka zdarzał się przypadek, że jeden, a czasem dwóch chłopów na powiat umiało czytać i pisać. Wraz z wprowadzeniem powszechnego nauczania (na ziemiach polskich druga połowa XIX wieku) liczba umiejących czytać powoli wzrastała i stale też podnosiła się liczba wydawanych książek i gazet. Aby zwiększyć liczbę czytelników (dziś to, przy konkurencji Internetu, telewizji czytanie stało się mało popularne, a dane dotyczące liczby bibliotek, czytelników i kwot przyznawanych na zakup książek są zatrważające) organizuje się różnego rodzaju akcje, promujące czytelnictwo. Jedna z bardziej znanych, to "Dorośli czytają dzieciom".
    Powoli też powraca się do wymyślonej w Walencji (Katalonia, Hiszpania - 1926 r.) przez
Vincentego Clavel Andrésa, akcji organizowania święta promującego czytelnictwo. W roku 1930 Dzień Książki był już w Hiszpanii oficjalnym świętem, a od roku 1964 obchodziły go wszystkie kraje hiszpańskojęzyczne. W 1995 roku organizacja UNESCO ogłosiła 23 kwietnia świętem międzynarodowym, zmieniając jego nazwę na Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich (World Book and Copyright Day). Działania podejmowane w tym dniu mają na celu promocję czytelnictwa i edytorstwa oraz upowszechnianie ochrony praw autorskich.
    W Polsce tradycja uroczystości związanych z książką i czytelnictwem sięga dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to organizowano okresowo tzw. Święto Książki. Po wojnie w roku 1946 obchodzono po raz pierwszy w dniach 1-3 maja Święto Oświaty, które przekształciło się potem w Dni Oświaty, Książki i Prasy. Do stałych atrakcji tych dni należały kiermasze książki, stoiska uliczne, sprzedaż wędrowna (tzw. bibliobusy księgarskie), wystawy okolicznościowe, spotkania z pisarzami i konkursy czytelnicze. Obecnie (23 kwietnia) świętuje się Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W całym kraju odbywają się imprezy mające na celu pogłębianie wiedzy o książce i zachęcanie do oddawania się przyjemności czytania. Głównym organizatorem obchodów jest Polska Izba Książki.

Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie. Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie.
Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie. Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie.

    Do akcji promowania czytelnictwa włączają się także szkoły. 19 maja 2006 roku w PSP w Żegocinie odbył się apel czytelniczy. W jego pierwszej części uczniowie klas IV A i B, VA i VI A zaprezentowali scenkę teatralną o muzeum oraz recytowali wiersze i śpiewali piosenki o książkach. W drugiej zaprezentowano wszystkim uczniom i nauczycielom sprawozdanie z czytelnictwa  uczniów za okres ostatniego roku. W ostatniej części apelu ogłoszono wyniki konkursów plastycznych ("Bohaterowie naszych bajek" - klasy I - III oraz "Wybrane postacie z naszych lektur" - klasy IV - VI). W grupie najmłodszych I miejsce przyznane zostało Katarzynie Adamczyk z klasy pierwszej. Wyróżniono prace: Mikołaja Bilskiego, Justyny Lisek, Huberta Kuski. W grupie uczniów klas IV - VI czołowe trzy miejsca zdobyły: 1. Dominika Janiczek (kl. VI B), 2. Ewelina Waligóra (IV B), 3. Magda Krawczyk (IV B). Wyróżnienia przypadły: Patrycji Czapeczka (IVA), Agacie Stokłosa (VA), Barbarze Rozum (V B), Marcie Jędrzejek (V B) i Monice Salabura (VI A). Tegoroczną akcje promocji czytelnictwa w żegocińskiej szkole przygotowała mgr Anna Maurer.

Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie. Akcja promocji czytelnictwa w PSP w Żegocinie.

[wstecz]