73 BIERZMOWANYCH

   Po Wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy. Przez kilka dni trwali na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją, innymi niewiastami i braćmi. Czekali na zstąpienie obiecanego przez Mistrza Pocieszyciela.    "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić". Tak autor Dziejów Apostolskich, św. Łukasz, opisuje pierwsze bierzmowanie w historii Kościoła. Od dnia zesłania Pocieszyciela Apostołowie "przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego" tym, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez chrzest zostali włączeni do Jego Kościoła. Autor Listu do Hebrajczyków, wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej, wymienia naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. Owo wkładanie rąk Kościół katolicki uznaje za początek sakramentu bierzmowania. Bardzo wcześnie do przejętego od Apostołów gestu dodano namaszczenie wonną oliwą.       Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii w szkole, swym zawodzie, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia tworzą jedną całość. Sakramenty te bowiem tworzą fundamenty całego życia chrześcijańskiego. Jest to główna teza nauczania Katechizmu o tych sakramentach.
    Dnia 29 maja 2006, w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Mikołaja, w Żegocinie, ksiądz biskup Stanisław Budzik udzielił Sakramentu Bierzmowania. Z pośród 73 osób, które zostały umocnione sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, 61 osoby to młodzież Parafii Żegocina, ucząca się w III klasach gimnazjum w Żegocinie i w Rozdzielu, oraz jedna osoba dorosła z tejże parafii. Pozostałe 11 osób, to młodzież z Parafii Kamionna - uczniowie III klasy tamtejszego gimnazjum.
    Kandydaci przygotowywali się do przyjęcia Ducha Świętego w tym sakramencie, w szczególny sposób od dwóch lat. Katechetami tej młodzieży byli: w Kamionnej - ks. Adam Bajorek, W Żegocinie - ks. Józef Wąsko, W Rozdzielu - pani Teresa Mleczko. Przygotowanie teoretyczne, podsumowano egzaminem, w obecności księdza wizytatora i księdza proboszcza. W ostatnim roku, młodzież regularnie brała udział w nabożeństwach dla kandydatów do bierzmowania, w Kościele Parafialnym.
    W duchu dziękczynienia za łaskę sakramentu bierzmowania, młodzież Parafii Żegocina, dnia 12 czerwca, będzie się modliła podczas pielgrzymki w Porąbce Uszewskiej, w Szczepanowie, Zabawie i Wał - Rudzie.

 Bierzmowanie 2004. Bierzmowanie 2004.
Bierzmowanie 2004. Bierzmowanie 2004.
Bierzmowanie 2004. Bierzmowanie 2004.
 Bierzmowanie 2004.  Bierzmowanie 2004.
 Bierzmowanie 2004. Bierzmowanie 2004.

[wstecz]