XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego"

    Na pomysł tego konkursu wpadły 12 lat temu polonistki trzech szkół średnich z Dąbrowicy, Łapanowa i Żegociny. Podczas jednej z konferencji metodycznych postanowiły organizować po kolei w każdej ze szkół konkursy recytatorskie, połączone ze spotkaniami z ciekawymi ludźmi. W każdym roku obowiązuje inny rodzaj poezji i inna jej tematyka.
     W tym roku, pełniąca rolę gospodyni konkursowych zmagań polonistka żegocińskiego liceum pani mgr Jadwiga Pączek, w uzgodnieniu z koleżankami z pozostałych szkół zdecydowała, że uczniowie będą recytować poezję zmarłego na początku bieżącego roku wybitnego polskiego księdza i poety Jana Twardowskiego. XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego" zgromadził 25 kwietnia 2006 r. w auli Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie 9 recytatorek.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego" XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego"
Wykład mgr Zofii Rogowskiej. Losowanie kolejności deklamacji.

   Zanim rozpoczęła się rywalizacja o nagrody ufundowane przez dyrektorkę Zespołu Szkół w Żegocinie mgr Danutę Pączek, wykład poświęcony życiu i twórczości katolickiego księdza, prałata honorowego Jego Świątobliwości, wybitnego przedstawiciela współczesnej liryki religijnej - księdza Jana Twardowskiego - wygłosiła pani mgr Zofia Rogowska z Tarnowa.
   Po rozlosowaniu kolejności prezentacji, jako pierwsza zaprezentowała się Magdalena Wojewoda z Dąbrowicy. Każda z dziewięciu uczestniczek konkursu prezentowała najpierw po jednym wierszu. Gdy skończyła się pierwsza tura prezentacji, licealistki mówiły drugi wiersz Jana Twardowskiego.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego" XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego"
Jako pierwsza wystąpiła na scenie Magdalena Wojewoda z Dąbrowicy. Jury podczas słuchania recytacji.

   Recytacjom uważnie przysłuchiwało się powołane przez organizatorów konkursu niezależne jury, w którym zasiadły panie: Jury: Zofia Rogowska - przewodnicząca, Ludmiła Gut, Bernadetta Macheta, Anna Tobiasz i Teresa Dziedzic.
W czasie, gdy jury debatowało nad swoim werdyktem, recytatorki zwiedziły szkołę oraz spożyły obiad. Niebawem powróciły do auli, gdzie odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników oraz wręczenia dyplomów i nagród. Pani dyrektor mgr Danuta Pączek wręczyła opiekunkom recytatorek dyplomy z podziękowaniami.

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego"

XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Pamięci Księdza Jana Twardowskiego"
Polonistki z uwagą słuchały recytacji licealistek. Konkurs przeprowadzono w auli Zespołu Szkół w Żegocinie.

   Laureatkami tegorocznej edycji Międzyszkolnego Konkursu recytatorskiego zostały: Kamila Jedrzejek z Żegociny - I miejsce, Klaudia Ból  z Dąbrowicy - II miejsce i Magdalena Piątkowska z Łapanowa - III miejsce. Jako nagrody otrzymały tomiki poezji ks. Jana Twardowskiego wraz z płytą CD z nagraniem recytacji Jego wierszy. Wiersze Jana Twardowskiego recytowały także: Magdalena Wojewoda i Sylwia Stachowska z Dąbrowicy, Karolina Łącka i Agnieszka Siwiec z Łapanowa oraz Joanna Maśko i Agata Głuc z Żegociny.

 Kamila Jedrzejek z Żegociny Klaudia Ból - z Dąbrowicy.  Magdalena Piątkowska z Łapanowa.
Kamila Jedrzejek z Żegociny - I miejsce. Klaudia Ból z Dąbrowicy - II miejsce. Magdalena Piątkowska z Łapanowa - III miejsce.

    - Jest potrzeba organizowania takich imprez. Uczą bowiem młodych ludzi wrażliwości, a słuchaczom dostarczają uczty duchowej. Już teraz postanowiłyśmy, że XIII konkurs, który odbędzie się w Łapanowie, poświęcony będzie szczęściu - powiedziała po konkursie, zadowolona z wysokiego poziomu recytacji, główna organizatorka XII Konkursu - mgr Jadwiga Pączek, której bardzo wydatnie pomogła w organizacji tej imprezy Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie, kierowana przez panią Teresę Dziedzic.

 Uczestniczki XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Żegocinie.

Uczestniczki XII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Żegocinie.

[wstecz]