V. GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY

V. Gminny Konkursu Matematyczny. V. Gminny Konkursu Matematyczny.
Finał konkursu poprowadziły uczennice Magda Kępa i Edyta Wrona. Goście gali finałowej.

   Z udziałem zaproszonych gości: starszego wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty mgr Bogdana Szwajcera i Wójta Gminy Żegocina mgr Jerzego Błoniarza odbyła się 7 kwietnia 2006 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej uroczystość zakończenia V. Gminnego Konkursu Matematycznego. W tym roku, temu dwuetapowemu konkursowi (najpierw eliminacje szkolne, potem gminne) przyświecało motto "Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki", autorstwa Rogera  Bacona - angielskiego franciszkanina, filozofa i naukowca, żyjącego w XIII wieku.

 V. Gminny Konkursu Matematyczny.  V. Gminny Konkursu Matematyczny.
Krótko przemawiał dyrektor szkoły mgr Jan Rosiek. Jeden z konkursów - kalambury.

    Finałowa rozgrywka, odbyta kilka tygodni wcześniej, zgromadziła 23 uczniów klas trzecich i czwartych, 16 klas piątych i szóstych wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz 21 gimnazjalistów. Podczas barwnej, urozmaiconej zabawami i programem artystycznym ceremonii ogłoszenia wyników uczniowie, ich opiekunowie i goście bawili się znakomicie. Wszystkich przybyłych powitał najpierw dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej mgr Jan Rosiek. Potem uczniowie łąkieckiej szkoły Magdalena Kępa i Edyta Wrona poprowadzili program, pełen niespodzianek i znakomitej zabawy z nagrodami.

V. Gminny Konkursu Matematyczny. V. Gminny Konkursu Matematyczny.
Wójt Jerzy Błoniarz podczas matematyczno-literackiej próby. Wręczanie dyplomów z podziękowaniami dla nauczycieli.

    Najpierw uczniowie klas trzecich i czwartych zmierzyli się z krzyżówką matematyczną. Najlepsza okazała się ekipa z Rozdziela. We wzorowanej na telewizyjnym turnieju "Jeden z dziesięciu" bezkonkurencyjna okazała się Anna Pączek - szóstoklasistka z Żegociny. Z kolei gimnazjaliści rozwiązywali kalambury. W tej konkurencji wygrała drużyna z Żegociny. Do zabawy został wciągnięty także pan Wójt Jerzy Błoniarz - główny sponsor tego turnieju. Tylko z niewielkimi podpowiedziami uporał się z literacko - matematycznym zadaniem.

V. Gminny Konkursu Matematyczny. V. Gminny Konkursu Matematyczny.
Dyplom i nagrodę odbiera Monika Pławecka z Rozdziela. Nagroda dla zwycięzcy w I grupie - Szymona Pączka z Żegociny.

    Dyplomy i atrakcyjne nagrody (zestawy do pisania, kalkulatory, pióra) wręczono najpierw najmłodszej grupie uzdolnionych matematyków. Z rąk mgr Bogdana Szwajcera i Wójta Jerzego Błoniarza otrzymali je laureaci tej grupy: Szymon Pączek (PSP w Żegocinie - I miejsce), Monika Pławecka (II miejsce - PSP w Rozdzielu i Mateusz Sumara (III miejsce - PSP w Żegocinie). Wszyscy są czwartoklasistami. Specjalne wyróżnienie otrzymał najlepszy trzecioklasista. Był nim Karol Kępa - uczeń z PSP w Łąkcie Górnej.
    W grupie drugiej (uczniów z klas V - VI) wygrał reprezentant gospodarzy - Domink Rosiek, który wyprzedził Annę Pączek z PSP w Żegocinie i swoją młodszą koleżankę - Annę Guzik z klasy V PSP w Łąkcie Górnej.  Wśród "oczka" finalistów najstarszej grupy, czyli gimnazjalistów, dwa pierwsze miejsca wywalczyli uczniowie z PG w Łąkcie Górnej. Wygrała Aleksandra Krawczyk, która o 2,5 punktu wyprzedziła ubiegłorocznego triumfatora - Łukasza Rośka. Miejsce trzecie zdobyła Iwona Kukla z PG w Rozdzielu.

V. Gminny Konkursu Matematyczny. V. Gminny Konkursu Matematyczny.
Najlepsi matematycy Gminy Żegocina z klas III - IV. Najlepsi matematycy z klas V - VI.

    Powołana przez organizatorów turnieju komisja oceniająca pracowała w składzie: mgr Katarzyna Dobrzańska - przewodnicząca, mgr Anna Jędrzejek i mgr Katarzyna Mróz - członkowie. Wszystkie trzy panie oraz także mgr Anna Kępa (współorganizatorka turnieju) i opiekunowie zawodników z wszystkich szkół otrzymali z rąk dyrektora szkoły mgr Jana Rośka dyplomy z podziękowaniami. Uczniom pogratulował zainteresowania matematyką i sukcesów Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Podziękował za organizację cyklicznej już imprezy nauczycielom oraz złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia.

V. Gminny Konkursu Matematyczny. V. Gminny Konkursu Matematyczny.

Najlepsi matematycy z gminnych gimnazjów: A. Krawczyk, Ł. Rosiek, I. Kukla.

Słodki poczęstunek dla wszystkich finalistów turnieju.

   Matematyka jest dosyć powszechnie uznawana za bardzo trudny i niezbyt lubiany przez uczniów przedmiot szkolny. Przykład tego turnieju oraz całej łąkieckiej imprezy świadczy jednak o tym, że zdolnej matematycznie młodzieży nie brakuje i trzeba ją tylko umieć przyciągnąć do tego przedmiotu, który - jak pokazano w Łąkcie - wcale nie musi być trudny i nudny.

[wstecz]