MAMY CZTERY PORY ROKU - KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".

   "Mamy cztery pory roku" - to tytuł konkursu recytatorskiego, przeznaczonego dla uczniów klas 0 - III, który zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie. Celem tego "pojedynku na słowa" było zainteresowanie najmłodszych uczniów poezją, której tematem jest otaczająca nas przyroda. Organizatorka konkursu mgr Lucyna Bakalarz poprosiła, aby każda z klas zainteresowała się inną porą roku: klasy zerowe - wiosną, pierwszoklasiści - latem, drugoklasiści - jesienią i trzecioklasiści zimą. Konkurs, którego finał odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej 20 kwietnia 2006 roku, miał charakter dwuetapowy. Pierwsza cześć - to eliminacje wewnętrzne w poszczególnych przedszkolach i szkołach. Wyłoniły one po dwóch finalistów, którzy reprezentowali daną klasę i szkołę w łąkieckim finale.

Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".
Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".

   - Po szerokim zainteresowaniu uczniów z wszystkich szkół z terenu gminy oraz wysokim poziomie recytacji sądzę, że cele te w pełni udało mi się zrealizować - powiedziała po zakończeniu konkursu jego organizatorka - nauczycielka ZS w Łąkcie Górnej - pani mgr Lucyna Bakalarz. Niezależne jury, pracujące pod przewodnictwem pani Bernadetty Macheta z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, przyznało pierwsze miejsca następującym uczniom: Jarosławowi Tyndlowi (PSP w Bytomsku) i Mateuszowi Stary (PSP w Łąkcie Górnej) z klas zerowych; Patrycji Dziedzic (PSP w Bytomsku) i Ziemowitowi Dudkowi (PSP w Łąkcie Górnej) z klas pierwszych; Łukaszowi Kępie (PSP w Łąkcie Górnej) i Patrycji Pytel (PSP w Rozdzielu) z klas drugich oraz Magdalenie Hejmo i Karolinie Kaliciak (obie z klasy trzeciej PSP w Żegocinie).

Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".
Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".
Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".
Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".
Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku". Konkurs recytatorski "Mamy cztery pory roku".

    Nagrody książkowe, ufundowane przez współorganizatora konkursu - Gminną Bibliotekę Publiczną w Żegocinie - otrzymali wszyscy finaliści tego konkursu - razem 33 osoby.

[wstecz]