EGZAMIN GIMNAZJALNY 2006

Egzamin gimnazjalny 2006 w Publicznym Gimnazjum w Żegocinie.

Egzamin gimnazjalny 2006 w Publicznym Gimnazjum w Żegocinie.

   26 i 27 kwietnia 2006 roku - już po raz piąty od chwili wprowadzenia reformy oświaty - odbył się egzamin gimnazjalny. Jest ważnym źródłem informacji o efektach kształcenia, które równocześnie wykorzystuje się w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Warto przypomnieć, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, od tego zależy ukończenie gimnazjum. Zadania bądź sposób przeprowadzania egzaminu dostosowuje się do dysfunkcji uczniów. Nie można oblać tego egzaminu, gdyż każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie tylko o sumie uzyskanych punktów. Egzamin ten ma dwie części: humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą. Zadania egzaminacyjne i sposób przeprowadzania tego egzaminu są takie same w całym kraju. Na każdej sali egzaminacyjnej jest co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły, nie mogą tam być nauczyciele tych przedmiotów, z zakresu których odbywa się egzamin. Oceniają go nauczyciele spoza szkoły ucznia według tych samych kryteriów obowiązujących w całej Polsce.
   Z egzaminu gimnazjalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Na wniosek rodziców mogą być z niego zwolnieni także uczniowie niepełnosprawni fizycznie i umysłowo, którzy wymagają kształcenia specjalnego. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych (np. w przypadku przewlekłej choroby) mogą być z niego także zwolnieni inni uczniowie.

 Egzamin gimnazjalny 2006 w Publicznym Gimnazjum w Żegocinie. Egzamin gimnazjalny 2006 w Publicznym Gimnazjum w Żegocinie.
   

    26 kwietnia uczniowie pisali humanistyczną część egzaminu. W ciągu 120 minut musieli rozwiązać zadania obejmujące takie przedmioty szkolne jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka. W tym roku tematem przewodnim testu był śmiech.

Dariusz Waligóra i Agnieszka Wolak po pierwszej części egzaminu.

   Po napisaniu części humanistycznej gimnazjaliści wychodzili z sal dosyć zadowoleni. - Ten test był łatwiejszy od próbnego. W rozprawce, której temat brzmiał "Czy śmiech może być nauką?" oparłem się na filmie "Sami swoi" oraz "Zemście" Aleksandra Fredry. Dziś jestem zadowolony. Jeśli zdobędę 40 punktów, uznam to za swój sukces - powiedział Dariusz Waligóra z Publicznego Gimnazjum w Rozdzielu.
   Jego koleżanka z klasy Agnieszka Wolak też uznała test za łatwy. - Tylko temat rozprawki był według mnie wieloznaczeniowy i nie do końca można było wyczuć, jakiej odpowiedzi oczekuje autor pytania - powiedziała po pierwszej części egzaminu.
   Agnieszka bardziej liczyła na test matematyczno - przyrodniczy. Biologia - to jeden z jej ulubionych przedmiotów. Wszak jest finalistką wojewódzkiego konkursu biologicznego.

   Podczas czwartkowego testu sprawdzana jest wiedza z biologii, chemii, fizyki i matematyki. Po drugim dniu egzaminu gimnazjalnego uczniowie żegocińskich szkół byli już mniej zadowoleni. Test okazał się trudny, a wiele zadań było trudnych. Dla wielu trzecioklasistów było za mało czasu na rozwiązanie wszystkich zadań.  
   O tym, jakie wyniki uzyskali uczniowie, będzie można dowiedzieć się przed   16 czerwca, bowiem
wyniki egzaminu uczniowie muszą poznać najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego. czyli przed 16 czerwca. Równocześnie można ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół.
   Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji, o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
   
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zdobyli w różnych województwach na egzaminie średnio: od 31,5 do 34,5 pkt. z części humanistycznej i od 22,9 do 25,9 pkt. z matematyczno- przyrodniczej. Z obu części można było otrzymać maksymalnie po 50 pkt. Już od wielu lat wyniki uzyskiwane przez gimnazjalistów z terenu gminy Żegocina są wysokie. Jak będzie w tym roku, okaże się niebawem.

   

[wstecz]